போப்பரசர் பெனடிக்ட்- கிறிஸ்துமஸ் கதைகள் பொய்- ஏசு டிசம்பர் 25 பிறக்கவில்லை

  

 

இயேசுவின் வரலாற்றுத்தன்மை உலகில் வாழ்ந்த எந்த நபரைக் காட்டிலும் அதிகமாகவே ஆராயப்படடுகிறது. ஆனாலும் இன்றுவரை நம்பிக்கைகு ஏற்ப ஏசு பற்றி வரலாற்று ஆதாரம் ஏதும் இல்லை

2000 வருடங்கள் ஆகியும் இன்றளவும் கிறிஸ்தவப் பாதிரியார்களால்  புராணக் கதை நாயகர்  இயேசுஅவர்களைப் பற்றி ஒரே ஒரு உருப்படியான வரலாற்று ஆதாரத்தையாவது புத்தகத்தையாவது தர முடிந்திருக்கிறதா?

போப்பரசர் பெனடிக்ட் ரட்ஜிங்கர் அவர்கள் Jesus of nazareth the infancy narratives  என்ற தலைப்பில் சமீபத்தில் ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். 

 
http://www.christianpost.com/news/no-animals-in-manger-at-jesus-birth-says-pope-in-new-book-video-trailer-85434/

பைபிள் புதிய ஏற்பாட்டைப் புனைந்து காப்பாற்றி வருவது கத்தோலிக்க சர்ச். அதன் தலைவர் தான் ஏசுவான் கதைப்படி நியமிக்கப்பட்ட சொர்கத்தின் சாவியை வைத்திருப்பவர்.

த்தேயு16:16 சீமோன் பேதுரு மறுமொழியாக, ‘ நீர் மெசியா, வாழும் கடவுளின் மகன் ‘ என்று உரைத்தார். அதற்கு இயேசு, ‘ யோனாவின் மகனான சீமோனே, நீ பேறு பெற்றவன்.17 ஏனெனில் எந்த மனிதரும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை; மாறாக விண்ணகத்திலுள்ள என் தந்தையே வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.18 எனவே நான் உனக்குக் கூறுகிறேன்; உன் பெயர் பேதுரு; இந்தப் பாறையின்மேல் என் திருச்சபையைக் கட்டுவேன். பாதாளத்தின் வாயில்கள் அதன்மேல் வெற்றி கொள்ளா.19 விண்ணரசின் திறவுகோல்களை நான் உன்னிடம் தருவேன். மண்ணுலகில் நீ தடைசெய்வது விண்ணுலகிலும் தடைசெய்யப்படும். மண்ணுலகில் நீ அனுமதிப்பது விண்ணுலகிலும் அனுமதிக்கப்படும் ‘ என்றார்.

போப்பரசர் பெனடிக்ட் புத்தகத்தில்

http://blog.christianitytoday.com/ctliveblog/archives/2012/11/pope-benedict-xvi-claims-nativity-traditions-gregorian-calendar-wrong.html
ஏசு மாட்டுத் தொழுவத்தில் பிறக்கவில்லை.
ஏசு, பொ.கா. – பொ.மு. 1இல் பிறக்கவே இல்லை. பல ஆண்டுகள் முன்பே பிறந்திருக்க வேண்டும். (சரியான வருடம் தெரியாது)

டிசம்பர் 25 அன்று ஏசு பிறக்கவில்லை.

கிறிஸ்துமஸ் என்பது சூரியக் கடவுள் மித்ரா பிறந்த நாள்.-

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/holydays/christmas_1.shtml

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2236195/New-Jesus-book-reveals-donkeys-crib-lowing-oxen-definitely-carols-Christmas.html

  • Pontiff busts myths in book Jesus of Nazareth: The Infancy Narratives’
  • He says: ‘In the gospels there is no mention of animals – it’s an invention’
  • And angels never even sang to the shepherds when Christ was born!
  • But Pontiff DOES say that Mary was a virgin who became pregnant by God
  • Outgoing Archbishop of Canterbury claimed three magi was myth, in 2007

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2236195/New-Jesus-book-reveals-donkeys-crib-lowing-oxen-definitely-carols-Christmas.html#ixzz2Frryf3N8
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

டிசம்பர் 25 : தேவகுமாரன் மித்ராவின் பிறந்த நாள்!   http://kalaiy.blogspot.in/2010/12/25.html

ஒருவர் ஒரு சிறு விஷயத்தில் பொய்யாய் இருந்தால் அவர் சொல்வது எதையுமே நம்ப முடியாது என்பது ஏசு சொன்னதான பொன்மொழி

லூக்கா16:10 மிகச் சிறியவற்றில் நம்பத் தகுந்தவர் பெரியவற்றிலும் நம்பத் தகுந்தவராய் இருப்பார். மிகச் சிறியவற்றில் நேர்மையற்றவர் பெரியவற்றிலும் நேர்மையற்றவராய் இருப்பார்.

பைபிள் புதிய ஏற்பாடு சுவிசேஷங்கள் நம்பிக்கைக்கு உரியவை அல்ல.

ஐரோப்பிய கிறிஸ்துவர்களுக்கு பேயோட்ட பாதிரியார்கள் – வாட்டிகன் பாப்பரசரால்

To deal with demand,Catholic Church sets up exorcism hotline

Press one for demonic possessions, press two for visions of Hell… Catholic Church sets up exorcist hotline

  • The hotline has been set up in Milan, Europe’s biggest Roman Catholic diocese, to cope with growing demand for exorcisms
  • People ringing the hotline will be able to schedule a visit from one of a team of 12 on-call priests

By KERRY MCDERMOTT

PUBLISHED: 09:23 GMT, 30 November 2012

 

Help is at hand for Catholics in Milan who need to ward off evil at short notice.

The diocese has set up an exorcist hotline to cope with growing demand for assistance in dealing with potential cases of demonic possession.

People contacting the switchboard will be able to schedule a visit from one of a team of 12 priests on call to deal with emergency exorcisms.

I came as soon as you called: In the 1973 film The Exorcist a mother enlists the help of priests when her 12-year-old daughter becomes possessed by a demonI came as soon as you called: In the 1973 film The Exorcist a mother enlists the help of priests when her 12-year-old daughter becomes possessed by a demon

Monsignor Angelo Mascheroni, who has been chief exorcist in Milan since 1995, said the service had been set up in response to increasing numbers of requests from worshippers, and added that the number of exorcists appointed in the diocese had doubled over the past 15 years.

 

Rebellious: Monsignor Mascheroni said many calls were from parents frustrated by their teenagers' behaviour  Rebellious: Monsignor Mascheroni said many calls were from parents frustrated by their teenagers’ behaviour

The priest, who described how one exorcist was dealing with as many as 120 cases every day, said the switchboard is manned from Monday to Friday between 2.30pm and 5pm.

‘People in need can call and will be able to find a priest in the same area who doesn’t have to travel too far,’ the Monsignor told Italy’s Chiesa di Milano website.

While for film fans the word exorcism conjures images of priests trying to drive a demon spirit from a levitating Linda Blair, Monsignor Mascheroni said that the most important role of the diocese’s team was ‘listening and consolation’.

He added that, in his experience, instances of ‘real diabolical phenomena’ were rare, according to a report in The Independent.

The Monsignor said many of the callers were exasperated parents struggling to cope with a rebellious child refusing to go to school or experimenting with drugs.

‘In reality it’s not a demon, but when they’re 18 years old young people don’t want to be told what to do,’ he said.

The Monsignor said psychiatric disorders were more likely to be to blame for truly unusual behaviour than possession.

Possession: Monsignor Angelo Mascheroni said that instances of 'real diabolical phenomena' were very rarePossession: Monsignor Angelo Mascheroni said that instances of ‘real diabolical phenomena’ were very rare

The Catechism of the Catholic Church states: ‘When the Church asks publicly and authoritatively in the name of Jesus Christ that a person or object be protected against the power of the Evil One and withdrawn from his dominion, it is called exorcism’.

These days, Catholic officials regard genuine possession as an extremely rare phenomenon, with modern exorcisms more likely to involve offering prayers or counselling to a person deemed to be in need of spiritual help.
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2240821/Catholic-Church-sets-exorcist-hotline-Press-1-demonic-possessions-press-2-visions-Hell.html#ixzz2DuCkKc9E
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

http://ezhila.wordpress.com/2008/02/19/%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F-%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95-%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0/

The Catholic Church has established an exorcist hotline in Milan,its biggest diocese,to cope with demand.Monsignor Angelo Mascheroni,the dioceses chief exorcist since 1995,said the curia had also appointed twice as many exorcists to cope with a doubling in the number of requests for help over 15 years.
We get many requests for names,addresses and phone numbers;thats why we have set up a switchboard in the curia from Monday to Friday from 2.30pm to 5pm, he told the chiesadimilano website.
People in need can call and will be able to find a priest in the same area who doesnt have to travel too far. And to that end,the number of demon-busting priests on call has increased from six to 12.
The Monsignor said he knew of one exorcist who had been seeing up to 120 people a day.But with so little time per client he was only able to offer a quick blessing.Thats not enough, he said.There should be two to four appointments a day,no more,otherwise its too much.
Its not clear why the number of suspected possessions has risen so sharply.But Monsignor Mascheroni said that part of the increase might be explained by the rising numbers of parents having difficulty controlling disobedient teenagers.
Usually the parents call (because they are) concerned about a child who wont go to school or whos taking drugs or rebelling.In reality its not a demon,but when theyre 18 years old young people dont want to be told what to do.
The Monsignor said that all those who sought help were welcomed.But he added: The real diabolical phenomena,at least in my experience,are very rare. He said that mental phenomena,mental and psychiatric disorders were often to blame for unusual behaviour.THE INDEPENDENT

    

தலித்துகள் சர்ச்சபையில் வேண்டாதவர்கள் -பாதிரியார் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி

வேண்டப்படாத பாதிரி!

http://hindusanghaseidhi.net/?p=2047

தலித்பாதிரியார் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி அவர்களின் சுயசரிதை

ஆங்கில விமர்சனம்: பிரான்சிஸ் ——-—-தமிழாக்கம்: லா.ரோஹிணி 

கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு மாறிய பின்பு தலித்துகளும் வனவாசிகளும்படும் துயரமும் துன்பமும்.

எந்த ஒரு சமூகம் அல்லது கலாச்சாரத்தின் சமூக அரசியல் நிலைப்பாட்டை எடுத்து இயம்பும் கருவிகளாக கடிதங்கள் இருக்கின்றன. பல மக்கள் தங்கள்  துயரம் மற்றும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த கடிதங்களை கருவிகளாக பயன்படுத்தி உள்ளனர். பாதிரியார் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி அவர்கள் பல கடிதங்களை தன்னுடைய சுயசரிதையான “வேண்டப்படாத பாதிரியார்” என்னும் புத்தகத்தில் எழுதி உள்ளார். கத்தோலி சர்ச்சில் பாரபட்சம் மிக அதிகமாக உள்ளது. தீண்டாமை பெருமளவில் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இந்த இருட்டு பக்கங்களை தலித் பாதிரியாரின் கடிதங்கள் வெளிச்சத்திற்கு  கொண்டு வந்துள்ளன. சர்ச் பற்றி உள்ள பல, அபிப்ராயங்களை அந்த கடிதங்கள் அம்பலப்படுத்தி உள்ளன.

தன்னுடைய “வேண்டப்படாத பாதிரி” என்னும் சுயசரிதையில் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி அவர்கள் பிரச்சனைகளை நேரடியாக அணுகி உள்ளார். அவருடைய எழுத்துக்கள் அவருக்கு  என உள்ள தனிப்பாணியை வெளிப்படுத்து கின்றன. இதுவரை பல மக்களுக்கும் தெரியாத உண்மைகளை, உதாரணமாக  சர்சுகளில் பாதிரியார்கள் வாழ்க்கை, சர்ச் வாழ்க்கை- என பல விஷயங்களை தலித் பாதிரியார் வில்லியம் அவர்கள் விவரித்துள்ளார். இந்த தலித்பாதிரியார் பேனாவை கையில் எடுத்தால் அவர் வார்த்தை ஜாலம் செய்வது இல்லை. வெட்டு ஒன்று துண்டு இரண்டு என்று உண்மையை போட்டு உடைப்பதுதான் அவர் அணுகு முறை ஆகும். மிகுந்த உணர்ச்சியோடு  அவர் நீண்ட தூரம் சென்று சர்சுகளில் நடக்கும் கேவலங்களை தோல் உரித்துக் காட்டுகின்றார்.

டில்லி ஆர்ச்பிஷப் தலித்பாதிரியார் வில்லியம் அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினர். அதற்கு பதில் எழுதும்போது “சர்ச்சின் நன்கு சுவர்களுக்குள் நடக்கும் மிகப் பெரிய” ஜாதி பாரபட்சம் குறித்து தலித்பாதிரியார் வில்லியம் அவர்கள் விரிவாக குறிப்பிடு கிறார். அவர் பின்வருமாறு ஆர்ச் பிஷப்புக்கு பதில் அனுப்பி உள்ளார்.

“நான் ஒரு தலித் பாதிரியார். பிச்சைக்காரன் அல்ல. சர்ச் சபையில் இடம் கொடுங்கள் என்று நான் உங்களிடம் பிச்சை கேட்கவில்லை. மங்களூரில் இருந்து வரும் உயர் ஜாதி பாதிரியாராக நான் இல்லை. அப்படி இருந்து இருந்தால் நீங்கள் என்னை கௌரவமாக நடத்தி இருப்பீர்கள். பைபிளை பிரச்சாரம் செய்ய எனக்கு உங்களுடைய அனுமதியோ அல்லது நீங்கள் கொடுக்கும் பதவியோ தேவை இல்லை. என்னுடைய எஜமானர் ஏசுதான். நீங்கள் அல்ல. நான் இயேசுவின் அடிமை. உங்கள் அடிமை அல்ல. சர்ச் சபையில் பதவி வகிக்காமல் இருந்தாலும் கூட இதுவரை நான் செய்த சாதனைகள் எனக்கு முற்றிலும் திருப்தி அளிக்கிறது. நான் ஒரு தலித்பாதிரியார் எனவே கத்தோலிக் தலித்துகளின் கௌரவத்தை காப்பாற்றுவது எனது கடமை ஆகும்.”

இவ்வளவும் பிட்டுவைத்துவிட்டு தலித்பாதிரியார் வில்லியம் தனது கடிதத்தில் மேலும் தொடர்கிறார்.

உள்ளூரில் தலித்பாதிரியராக இருக்கும் எனக்கு தொடர்ந்து நான்கு வருடங்களாக ஏன் சர்ச்சபையில் பதவி கொடுக்கப்படவில்லை? ஆனால் இந்த மாதிரி பதவிகளை டெல்லி கத்தோலிக் சபையில் “மற்ற பாதிரிகளுக்கு” நீங்கள் கொடுத்துள்ளீர்கள். அவர்கள் எவருமே இந்த பதவிகளுக்கு தேவையான தகுதிகளை பெற்று இருக்க வில்லை. என்னுடைய திறமைகள் குறைவாக இருப்பதால் எனக்கு சர்ச்சபையில் பதவி கொடுக்கப்படவில்லை என்று உங்கள் கடிதத்தில் நீங்கள் சொல்லி உள்ளீர்கள். ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டு இட்டுக் கட்டப்பட்டதாகும். என்னுடைய குறைகள் என்ன என்றும் நீங்கள் சொல்லவில்லை, அவைகளை நீங்கள் நிரூபிக்கவும் இல்லை.

வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி அவர்களின் இந்த சுய சரிதை “சர்ச்சுக்குள் நடக்கும் மர்மங்களை”  நீ பெரியவனா நான் பெரியவனா என்று நடக்கும்  தனி மனிதப் போராட்டங்களை அம்பலப்படுத்துகின்றன. சர்சுகள் நடத்தப்படும் விஷயம் குறித்து அந்த புத்தகம் பல அடிப்படை கேள்விகளை எழுப்புகிறது. தலித் பாதிரியார்களுக்கு தலித் மக்களுக்கு சர்சுகளில் இழைக்கப்படும் கொடுமைகளை அவருடைய சுயசரிதை புத்தகம் பட்டியல் இடுகிறது. இந்த சுயசரிதை புத்தகம் பல விஷயங்களை அம்பலப்படுத்துகிறது. சுர்சுகளைப் பற்றி  மக்கள் கொண்டுள்ள உயர்ந்த எண்ணங்கள், கருத்துகள் எவ்வளவு தவறானவை, யதார்த்தத்திற்கு மாறானவை என்பதை வெளி கொணர்கிறது. சர்சுகளில் உள்ள செல்வாக்கு பெற்ற சிலர் எவ்வாறு “நிதி மோசடிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ” என்பதையும் தலித் பாதிரியார் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி அவர்களின் சுயசரிதை புத்தகம் வெளிப்படுத்துகிறது .”

டொமினக் இமானுவேல் என்னும் மற்றொரு பாதிரியைப் பற்றி எழுதும்போது தலித்பாதிரியார் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்.

பிற மொழிகளில் டப்  செய்ய அந்த படத்தை டொமினிக் தயாரித்தார். இதற்கான வரவு செலவுகள் அவரிடம் உள்ளன. அதை டில்லி கத்தோலிக்  அசோசியேஷன்  வலைதளத்தில் அவரை போட சொல்லுங்கள். வரவு செலவு கணக்குகளை அவர் வலைதளத்தில் பிரசுரித்துதான் தீரவேண்டும். இந்த படத்தை தயாரிக்கும் போது “சத்பாவனா” என்ற இயக்கத்தின் பேரும் அதில் சேர்க்கப்பட்டது ஏன் இப்படி செய்யப்பட்டது? இந்த படத்தை டொமினிக் “சேதநாலயா” என்ற அமைப்புக்காக மட்டும்தானே தயாரித்தார்? சத்பாவன  இயக்கம் இந்த படத்தை தயாரிக்க பணம்  கொடுத்ததால் அதன் பெயர் சேர்க்கப்பட்டது என்று டொமினக்  சிலரிடம் கூறியுள்ளார். இது எனக்கு தெரிய வந்துள்ளது.

இதில் இருந்தெல்லாம் என்ன தெரிகிறது? சர்ச்சுக்கு வரும் வரவு செலவுகளுக்கு சரியான கணக்கு இருக்க வேண்டும். இதற்க்கான பெரிய தேவை உள்ளது. இது முற்றிலும் உண்மையான கோரிக்கை ஆகும். இம்மாதிரியே தான் எழுதிய சுச சரிதையில் ஒரு இடத்தில் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி  பாதிரியார் ஒரு சுவாரஸ்யமான  சம்பவத்தை குறிப்பிடுகின்றார். அந்த சம்பவத்தால்தான் அவரது சுயசரிதைக்கே “வேண்டப்படாத பாதிரியார்” என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது. அந்த சம்பவம் என்ன தெரியுமா?

“நான் ஒரு வேண்டப்படாத, விரும்பப்படாத பாதிரியார். ஏன் என்றால் நான் ஒரு உள்ளூர் தலித்பாதிரியார். ஒரு நாள் நான் வேறு ஒரு பாதிரியருடன் மிகவும் சூடாக விவாதித்துக் கொண்டு இருந்தேன். விவாதம் மிகவும் உச்ச கட்டத்திற்கு போனது. அப்போது அந்த பாதிரியார் என்னைப் பார்த்து “நீங்கள் வேண்டப்படாத பாதிரியார் ” என்று சொன்னார். அதையே தன் சுயசரிதைக்கு தலைப்பாக வைத்து விட்டார்.

தலித்பாதிரியாரின் இந்த புத்தகம் தலித்சகோதரர்களைக் குறித்து சிந்திக்குமாறு ஹிந்து சமூகத்தையும் தூண்டுகிறது. தலித்துகள் சமூக மரியாதையை, சமமான நடத்தையை எதிர்பார்த்து கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு மாறுகின்றனர் என்று சொல்லப் படுகிறது. கிறிஸ்துவர்களாக மதம் மாறிய பிறகு தங்களுக்கு விடுதலை கிடைத்து விட்டதாக தலித்துகள் நம்புகின்றனர். ஆனால் சர்ச் அமைப்பில் “பாரபட்சம் காட்டுவது” என்பது மிகவும் நாசூக்காக நடக்கிறது. எனவே கிறிஸ்துவர்களாக மாறிய பிறகும் கூட தலித்துகளுக்கு  நிவாரணம் எதுவும் கிடைப்பதில்லை. இந்த நிலை காரணமாக வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி போன்ற தலித்கிறிஸ்துவ பாதிரியார்களின் நிலைமை இன்னும் மோசமாக பரிதாபமாக போகிறது. அவரைப் போன்றவர்களுக்கு பாதிரியார்களாக தொடர்வது அனேகமாக இயலாது என்ற நிலைமை உருவாகிறது.

தலித் பாதிரியார் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி  பலர் கனவில் கூட சொல்ல பயப்படும் அல்லது ஒப்புக் கொள்ள அஞ்சும் பல விஷயங்களை துணிச்சலாக தன்னுடைய சுயசரிதையில் எழுதி உள்ளார். மதமாற்றம் என்னும் கொடுமையான எதார்த்தம் உள்ளதை அவர் ஒப்புக் கொள்கிறார். அவர் எழுதுகிறார்.

“தலித் ஹிந்துக்கள் பெரும்பாலும் ஏழைகளாக இருந்தனர். ஏழைகளாக இருக்கின்றனர். ஏன் என்றால் உயர்ஜாதி ஹிந்துக்களால் அவர்கள் சுரண்டப் பட்டனர். இப்போதும் சுரண்டப்படுகின்றனர். அவர்கள் கீழ்த்தரமான வேலைகளை, பணிகளை செய்து கொண்டு இருந்தனர். இப்போதும் செய்து கொண்டு உள்ளனர். அவர்கள் கிறிஸ்துவர்களாக  மதம்மாறிய பிறகும் தலித் கிறிஸ்துவர்கள் கத்தோலிக் சர்ச்சின் அதிகாரிகளால் சுரண்டப்பட்டனர். இப்போதும் சுரண்டப்படுகின்றனர். கிறிஸ்துவர்களாக மதம் மாறிய பிறகும்  ஹிந்து   தலித்துகளின்  நிலைமை மேன்மை அடையவில்லை. முன் இருந்த மாதிரியேதான் மோசமாக உள்ளது. ஹிந்து சமூகத்தில் இருந்த போது தலித் ஹிந்துக்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு வர உயர்ஜாதி ஹிந்துக்கள் அவர்களை அனுமதிக்க வில்லை. தலித்கத்தோலிக்கர்களின் பொருளாதார நிலைமை மேம்பாடு அடைந்த தாக இருக்கவில்லை. இப்போதும் மேம்பாடு அடையவில்லை. தலித் கத்தோலிக்கர்களின் வாழ்க்கைத்தரம், சர்ச்சிலோ, வட இந்தியாவிலோ, கிறிஸ்தவர் களாக மதம்மாறிய பிறகு கூட மோசமாகத்தான் இருந்தது. இப்போதும் மோச மாகத்தான் இருக்கிறது.

மேலும் தலித்பாதிரியார் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி அவர்களின் புத்தகம் சர்சுகளில் இருக்கும் இன்னும் சில பாரபட்சங்களைக் குறித்தும்  விவரம் தருகிறது. சர்சுகளில் “தென்னிந்தியர்கள் ஆதிக்கம்” அதிகமாக இருப்பதாக அவர் சொல்கிறார். டில்லி ஆர்ச் டியோசாஸ்  தென்னிந்தியர்கள் குறித்தே அதிக கவனம் மற்றும் அக்கறை காட்டுவதாக தலித்பாதிரியார் குறிப்பிடுகிறார். கத்தோலிக் நிறுவனங்களில் முக்கிய பதவிகளில் தென்னிந்தியர்கள்தான்  இருக்கின்றனர் என்று அவர் சுட்டிக் காட்டுகிறார். அதே சமயத்தில் உள்ளூர் வாசிகளுக்கும், தலித்துகளுக்கும் சர்ச்களில் அவர்களுக்கு உரிய உரிமைகள் கொடுக்கப்படுவ தில்லை. தங்களுடைய கத்தோலிக்க எஜமானர்களுக்கு அவர்கள் ஏறக் குறைய அடிமைகள் மாதிரிதான் உள்ளனர்.

பிரச்சனைகள் பல மட்டங்களில் உள்ளன. சர்ச்சின் வலிமை, யேசுவிடம் தங்கள் நம்பிக்கையை வைத்துள்ள மிக அதிகமான தலித்துகள் மற்றும் வனவாசி மக்களையே சார்ந்து உள்ளது. ஆனால் சர்ச்சின் கட்டமைப்பு உயர் ஜாதி, பணக் காரர்களை சார்ந்ததாக உள்ளது. இது மாற்றப்பட வேண்டும். இது மாற்றப் படாத தால்தான்  “போராட்ட அலைகள்” எழும்பத் தொடங்கி உள்ளன. தலித்பாதிரியார் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரியின் புத்தகம் “ஏழை கிறிஸ்துவர்கள் விடுதலை இயக்கம்” குறித்து பேசுகிறது. இந்த அமைப்பு தலித் கிறிஸ்தவர்களின் பிரச்சனைகள் குறித்து வலிமையாக அணுகுகிறது. தலித்பாதிரியார் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி  அவர்கள் தன்னைக் குறித்து எழுப்பப்படும் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு  விடை அளிக்க சரியான இடத்தைத்தான் தெரிவு செய்துள்ளார்.

தலித்துகளும் வனவாசிகளும் “வெள்ளை அங்கிகளுக்கு பின்னால்” பல “கருப்பு பிரச்சனைகளை அனுபவித்துக் கொண்டு உள்ளனர்”. இதை எல்லாம் சமய நம்பிக்கை கொண்டவர்கள், சமய நிறுவனங்கள், அரசாங்கம், அதிகாரவர்க்கம், நீதித்துறை, எழுத்தாளர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஊடகங்களில் பணி செய்வோர் ஆகியோர் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு தலித்பாதிரியார் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி அவர்களின் சுயசரிதை புத்தகம் “வேண்டப்படாத பாதிரியார்” மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும். “மதமாற்ற அரசியல்” பற்றி தெரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ளவும் இந்த புத்தகம் உதவும். தலித்துகளும், வனவாசிகளும் பொருளாதார முன்னேற்றம் அடைந்தால் மட்டுமே இந்தியாவில் சமூக மாற்றம் வரும், சாத்தியமாகும். வெறும் மதமாற்றம் அவர்களின் நிலையை எந்த விதத்திலும் உயர்த்தாது. இந்த எதார்த்தத்தை அனைவரும் புரிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியமாகும்.

இக்கட்டுரையின் ஆங்கில மூலத்தைப் படிக்க விரும்பினால் இங்கே சொடுக்கவும்.http://organiser.org//CAT/In%20Focus_82918.aspx? NB=&lang=4&m1=&m2=&p1=&p2=&p3=&p4=&PageType=N

CSI சர்ச் சபைக்குள்ளே ஜாதி

ஜாதி பிசாசு – CSI சபைக்குள்ளே!
எச்சரிக்கை! எச்சரிக்கை!!
ஜாதி பிசாசு
இன்று உலகம் எங்கும் இன வித்தியாசம் நமக்குள் இருக்கக்கூடாது என்று முழு உலகதலைவர்களும் வலியுறுத்திக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இன வித்தியாசம் இனவெறியாக மாறிவருவது நாட்டு மக்களிடம் பெரும் பிரச்சனைகளை உருவாக்கி, போராட்டங்கள் உண்டாகி, ஒருவரை ஒருவர் கொன்று குவிக்கும் நிலை முழு உலகத்திலும் இன்றும் சம்பவித்துக்கொண்டிருக்கின்றன.நம் பாரததேசத்தில் இனப்பிரச்சனையில்லை. ஆனால் ஜாதி பிரச்சனை மிக அதிமாக உண்டு. வட இந்தியா தொடங்கி தென் இந்தியாவில் கன்னியாகுமரிமுனைவரை ஜாதி பிசாசின் பிரச்சனை பூதாகாரமாக உருவெடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது. தேசத்தலைவர்கள், அரசியல்வாதிகள், அரசாங்கம், நீதிமன்றம் யாவும்ஜாதி வேறுபாடு நாட்டைவிட்டு நீக்கப்படவேண்டும் என்று அறிக்கையில்மட்டும் அறிவிக்கின்றனர். ஆனால் அவர்களால் செயலில் நிறைவேற்ற இயலவில்லை. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில், நாம் குறிப்பாக கிறிஸ்தவ சபைகள், விசுவாசிகள் ஜாதி இருக்கக்கூடாது என்று பிரசங்கிக்கிறோம். கிறிஸ்தவ சபை தலைவர்கள், ஆயர்கள், பிஷப்மார், பெந்தேகோஸ்தே சபை பாஸ்டர்கள் ஆராதனையில் ஜாதிவெறி வேண்டாம் என்று பிரசங்கித்தாலும் ஜாதிவெறிவெளியில் காணப்படாமல் சபைகளுக்குள் மாறாமல், மறையாமல் அப்படியேதான் இருக்கிறது. கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளின் திருமணங்களில் இவற்றைக் கண்கூடாக காண்கிறோம். இப்படி இலைமறைவாக நம் CSI சபைக்குள் புதைந்துகிடக்கும் ஜாதிவெறி, இப்போது உலகத்திலேயே குறிப்பாக இந்தியாவிலேயே முதன்முதல் மதுரை-ராமநாதபுரம் CSIதிருமண்டலத்தில் வெளிப்படையாக, துணிகரமாக ஜாதிவெறியை அச்சடித்து, அறிவித்துகாட்டியிருக்கிறார்கள். அதன்மூலம் தங்கள் ஆவிக்குரிய சாட்சி கெட்டநிலையை வெளியரங்கமாக காட்டியிருப்பது கிறிஸ்தவ உலகில் பெரும் தலைக்குனிவை உண்டாக்கிவிட்டது. இயேசுகிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட அனைவரும் ஒருதாய் வயிற்றுபிள்ளைகள் மாதிரி ஆவர். கிறிஸ்தவ சபையிலும், பரலோகத்திலும் ஜாதிக்கு இடமே இல்லை.

நீங்கள் காண்பது மதுரை-ராமநாதபுரம் திருமண்டல CSI சபை உறுப்பினர் படிவமாகும். இதில் வட்டமிட்டு காண்பித்த வார்த்தையை கவனியுங்கள். CSI சபையில் அங்கம் வகிக்கும் நீ எந்த ஜாதியை சேர்ந்தவன் என்று குறிப்பிடவேண்டுமாம். இந்தியாவில் அல்லது இலங்கையில் எங்காவது எந்த சபைகளிலாவது இப்படி ஜாதியை கேட்கும் வெட்கம்கெட்ட சாட்சியில்லாநிலையை கேட்டதுண்டா? அதனால்தான் இதை ஜாதி பிசாசு என்றேன். சபைக்குள்ளும் இந்த ஜாதிபிசாசு பலவிதங்களில் தலைவிரித்தாடுகிறது. ஜாதி என்ற பெயரில் சபை உறுப்பினர் படிவம் ரூபத்தில் இந்த ஜாதிபிசாசை மதுரை CSI திருமண்டலத்தில் வெளிப்படையாக அச்சிடப்பட்டு காட்டப்பட்டுள்ளது.

ரேஷன் கார்டுக்காக, ஜாதிகணக்கெடுப்புக்காக அரசாங்கம் ஆட்களை வீடுகளுக்கு அனுப்பும்போது அல்லது பள்ளியில் பிள்ளைகளை சேர்க்கும்போதும் படிவத்தில் (form) ஜாதி என்ற இடத்தில் உண்மை கிறிஸ்தவர்கள் தங்களை இந்திய கிறிஸ்தவன் என்றுமட்டுமே குறிப்பிடுவார்கள் அல்லது நாங்கள் ஜாதியைக்குறித்து எழுதவிரும்பவில்லை என்று அரசாங்க கணக்கெடுப்பின்போதே தைரியமாக, ஏராளமான உண்மை கிறிஸ்தவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். மதுரை திருமண்டல CSIஅங்கத்தினர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் படிவத்தை எழுதி நிரப்பும்போது CSI திருமண்டலம் ஜாதியைப்பற்றி கேட்பது தவறு என்றோ, ஜாதியைப்பற்றி நாங்கள் குறிப்பிடவிரும்பவில்லை என்றோ அல்லதுஇந்திய கிறிஸ்தவன் என்றோ குறிப்பிட்டு உங்கள் எண்ணத்தை அந்த படிவத்திலேயே எழுதி திருமண்டல பொறுப்பாளர்களை உணர்த்துங்கள். இந்த சாட்சிகெட்ட சபை அங்கத்தினர் விண்ணப்பபடிவத்தை தயாரித்தது, மரித்த பிஷப்.ஆசீர் அவர்கள் காலத்திலா? அல்லது இப்போதுள்ள தற்காலிக பொறுப்பாளர்களா? என்ற விவரம் அறியவில்லை. ஆனால் இது டையோசிஸ்ஸில் நடக்க இருக்கும் தேர்தலுக்கான பிசாசின் தந்திரம் ஆகும். இந்த ஏற்பாடு முழுதிருமண்டலத்திலும் எந்த ஜாதிமக்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிவதற்காக அல்லாமல் வேறுகாரணம் நிச்சயம் இருக்காது. ஒவ்வொரு இடத்திலுள்ள CSI சபைக்குள் நம்ம ஜாதி ஆட்கள் எத்தனைபேர்,மற்ற ஜாதியை சேர்ந்தவர்கள் எத்தனைபேர் என்பதை இதன்மூலம் அறிவது மிகசுலபம். அதன் அடிப்படையில்தான் புதிய பிஷப்பும் தெரிந்தெடுக்கப்படுவார்கள். இதற்குடையோசிஸ் மக்கள் இடம்கொடுக்க கூடாது. மதுரை CSI திருமண்டலமக்கள் அனைவரும் இந்த படிவத்துக்கு உங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவிக்கவேண்டும். இதை மதுரை CSI டையோசிஸ் அனுமதித்தால், மற்ற எல்லா CSIதிருமண்டலங்களிலும் இந்த ஜாதிபிசாசுகள் எளிதாக நுழைந்துவிடும். ஜெபத்தோடு சாத்வீகமான முறையில் போராட்டங்கள் எதுவும் நடத்தாமல் ஒவ்வொரு CSI சபை கமிட்டியிலும் ஜாதி எதிர்ப்பை எழுத்தில் எழுதி, அதை மினிட்சில் பதிவுசெய்து, அந்த சபை கமிட்டிகள் தனித்தனியாக உங்கள் கமிட்டி தீர்மானத்தை கடிதம் மூலம் எழுதி திருமண்டலத்துக்கும் – சினாடுக்கும் உங்கள் எதிர்ப்பை தெரியப்படுத்துங்கள் இதுதான் கிறிஸ்தவ ஒழுங்கு. தனிப்பட்டமுறையிலும் எதிர்ப்பை அறிவிக்கலாம்.

இதைநான் ஜாமக்காரன் மூலம் அறிவித்ததால் நீங்கள் என்மேல் வெறுப்புக்கொண்டு என்னை உங்கள் சபை கன்வென்ஷனுக்கு அழைத்தாலும் சரி – அழைக்கவிட்டாலும் சரி அல்லது ஏற்கனவே கூட்ட ஏற்பாடு செய்து என் தேதியை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் என் கூட்டங்களை கேன்ஸல் செய்தாலும் சரி – என் ஜாமக்காரன் வேலையான அறிவிப்பையும், எச்சரிப்பையும் வசனத்தின்படி உங்களுக்காகவும், அனைத்து CSI, CNI மக்களுக்காகவும் இவ்விவரத்தை அறிவித்துவிட்டேன். என் கடமை முடிந்தது! தீர்மானம் எடுக்கவேண்டியது மதுரை-ராமநாதபுரம் திருமண்டல CSI சபை மக்கள், ஆயர்கள், பொறுப்பாளர்கள் ஆகிய உங்களுடையது ஆகும். இந்த விஷயத்தில் கர்த்தர் உங்கள் அனைவரையும் கணக்கு கேட்பார் என்பதை மறக்கவேண்டாம்!

மத் 17:21, இந்த ஜாதிப்பிசாசு ஜெபத்தினாலும், உபவாசத்தினாலுமேயன்றி மற்றெவ் விதத்தினாலும் புறப்பட்டுப்போகாது என்று இயேசுகிறிஸ்து கூறினார். இந்த வசனத்தில் வரும் ஜாதிப் பிசாசு என்ற வார்த்தை மூலபாஷையில் சில முக்கியதோல் சுருள்களில் இல்லாததால் கத்தோலிக்க வேதபுத்தகத்தில் 1978 வருடத்துக்குமுன் உள்ள அவர்கள் வேதபுத்தகத்தில் இந்த 21ம் வசனத்தைமட்டும் நீக்கிவிட்டனர். இதை இங்குநான் குறிப்பிடக்காரணம் இந்தகுறிப்பிட்டவசனம் நம் இந்தியாவிலுள்ள ஜாதியை குறிக்கும் ஒருசொல் அல்ல. இந்த வசனத்தை ஒருவகைபிசாசு என்று மொழிபெயர்க்கலாம். ஆனால் நான் எழுதிய இந்த குறிப்பிட்ட எச்சரிக்கை செய்திக்காக நாம் குறிப்பிடும் இந்த ஜாதியை பிசாசுஎன்றே, நாம் பெயரிட்டு அழைப்பது நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க பிரயோஜனமாக இருக்கும். ஜெபியுங்கள்.

 ஜாமக்காரன் – Dr.புஷ்பராஜ்.

(இதை சபையில் உள்ள மற்றவர்களுக்கும் போட்டோகாப்பி எடுத்து விநியோகிக்கலாம்)

Rev.Sleeva Raju Policetti Catholic priest sought for alleged sexual assault of minor

Fugitive Catholic priest sought for alleged sexual assault of minor

Fugitive priest

சிறுமியை கற்பழித்த கத்தோலிக்க பாதிரியார் தலைமறைவு

அதெப்படி கிறிஸ்துவத்துக்கு போன இந்தியர்கள் கூட இவ்வளவு கேடு கெட்டு போய்விடுகிறார்கள்!தமிழர்களே கருனை மார்க்கம் குருனை மார்க்கம் என்று கடவுளை விற்கும் பாதிரிகளிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.

துஷ்டனை கண்டால் தூர விலகு என்பது போல பாதிரிகள் பக்கமே சிறுவர் சிறுமிகளை அனுப்ப வேண்டாம்.

கிறிஸ்துவ பள்ளிகளுக்கு குழந்தைகளை அனுப்ப வேண்டாம்.

The Infant Jesus Church, in Emjala, in the outskirts of Hyderabad. Fugitive priest Sleeva Raju Policetti worked as a priest here after he fled Chicago in 2002, according to New Delhi court papers signed by Policetti in 2006.  Rakesh Sahai/ICIJ

Rev. Sleeva Raju Policetti fled to India after being accused of sexually assaulting a 16-year-old Chicago girl; decade-long extradition effort now in peril

By David JacksonGary Marx and Ritu Sarin*

6:00 am, March 11, 2012 Updated: 6 hours, 45 minutes ago

Advertisement

 

 

Accused of sexually assaulting a 16-year-old Chicago girl, the Rev. Sleeva Raju Policetti fled Illinois nearly a decade ago to his native India, where the Roman Catholic archbishop of Hyderabad soon issued an order barring him from ministry.

In 2008, after a canonical trial, the Vatican took the rare and severe step of defrocking Policetti over the allegations, meaning he is no longer a priest.

But civil justice never caught up to the fugitive ex-priest, whose lawyers in India have fought efforts to extradite him to Chicago to face 20 felony counts of criminal sexual assault and aggravated criminal sexual abuse.

And now it’s apparently too late.

In recent days, Policetti’s case took a dramatic turn when an attorney for Policetti’s alleged victim indicated to Cook County prosecutors that she was no longer willing to pursue charges — a decision that would effectively force prosecutors to dismiss the case and abandon the years-long extradition effort.

Prosecutors are now trying to set up a face-to-face meeting with the alleged victim, said Sally Daly, spokeswoman for the Cook County state’s attorney’s office. “Proving up this case would very much involve us having the victim willing to participate in the prosecution,” Daly said. “Obviously, things have changed; she’s an adult now. We respect the wishes of the victim, same as you. At the end of the day, that’s what matters most.”

The potential end to Policetti’s prosecution offers yet another example of how an opaque and slow-moving international extradition system can derail justice, leaving suspects accused of murder, rape and crimes against children free when they find haven in foreign countries.

Policetti’s alleged victim initially worked with authorities, setting in motion an international extradition that required the approval of top officials from the U.S. State and Justice departments and India’s Ministry of External Affairs.

But years into the grinding legal process, her attorney said, she wants to put the matter behind her. Her contact with the state’s attorney came after the woman and her attorney learned the Tribune was preparing an article about Policetti.

Similar years-long delays have undermined other international fugitive manhunts, the Tribune found in an examination of more than 100 cases from the Chicago area and thousands of others nationwide. In some instances, witnesses died or disappeared, making the cases impossible to prosecute.

Policetti is one of at least 32 Roman Catholic priests nationwide since 1985 who have absconded to foreign countries while facing criminal charges or investigations for allegedly sexually assaulting or abusing youths in the United States, according to a Tribune review of federal warrants, news reports and law enforcement sources. Only five have been returned to the U.S. to face trial.

More than two dozen other Catholic clergy went abroad while facing internal church inquiries or civil allegations of child sex misconduct, or were transferred to foreign countries by church authorities, the Tribune found.

Confidential ecclesiastic records on Policetti’s case, which broke in 2002, provide a rare glimpse into the actions of top officials of the Catholic Church regarding an accused priest just as the Vatican was becoming engulfed in a burgeoning scandal over pedophile priests around the world.

Though reporters found that an initial two-day delay by the church in reporting the child sex assault allegation may have given Policetti time to plan his escape from Chicago, records also show that top church officials here and in India pressed hard for Policetti’s return and expressed fury at his alleged crimes and his continued ability to evade justice.

Told of the recent developments in the case, Chicago Archdiocese legal services director John O’Malley said, “From the outset, the archdiocese has supported and cooperated with the state’s efforts to bring this case to a just resolution. The archdiocese and those of us involved in dealing with these tragic matters would never presume to make a judgment about the feelings of someone who has been sexually abused.”

The archdiocese reached an out-of-court settlement with Policetti’s alleged victim, a person with knowledge of the case confirmed. The church declined to disclose any details out of respect for the alleged victim’s privacy. The alleged victim declined to comment for this article.

Her attorney, who spoke on condition that he not be identified, said the Chicago Tribune account of the case was “inaccurate and irresponsible,” although he would not identify specific errors.

St. Tarcissus, the vibrant Northwest Side parish where Policetti had worked, saw a sharp drop in attendance and donations when the assault allegations first made news.

“The lives of a lot of parishioners were turned upside down,” said the retired Rev. Daniel McCarthy, who was pastor when Policetti fled. “People were hurt and disillusioned and betrayed.”

Prosecutors say Policetti was 42 and the girl had just turned 16 when the alleged assaults began. Policetti gave the girl jewelry and other gifts “to further his abusive sexual relationship with her,” according to a Cook County prosecutor’s court affidavit made public in New Delhi. The alleged victim “felt that she could not refuse the advances of Fr. Policetti because he was a priest.”

In the court records and a brief interview earlier this year in India, Policetti proclaimed his innocence and said he is the victim of a racist conspiracy.

“Because of the allegations and case against me, I lost my permanent job at the church in Hyderabad and get only temporary jobs, sometimes on weekends,” Policetti said from his lawyer’s chamber in the stately Patiala House Courts Complex in New Delhi.

Despite being barred from public ministry, then defrocked, Policetti has continued to use the title of “Reverend.” As recently as 2010, he sent Chicago parishioners greeting cards soliciting donations, saying he ran an orphanage and school near Hyderabad.

Priests sometimes call him to fill in at church functions, Policetti said in the interview.

“Gradually people have … forgotten the case, but the sense of frustration about what has happened with me has yet not left me,” Policetti said. “It is only God’s blessings and the strength my family and lawyers have given that have kept me going.”

Like many other international fugitives traced by the Tribune, priests accused of sexual misconduct often returned to their hometowns and did little to conceal their identities or whereabouts, the newspaper found. Until the pedophile-priests scandal erupted a decade ago, many of them were given church housing and jobs after fleeing, and that still occurs in some cases.

Another priest who fled to his native India, the Rev. Joseph Jeyapaul, left the U.S. in 2005 just before he was charged in Minnesota with sexually assaulting 14-year-old Megan Peterson after she sought his advice about becoming a nun. Jeyapaul asserted his innocence and continued to work as a priest in India, where he was prohibited from direct contact with children.

Peterson, who is now 22, told the Tribune that authorities have advised her that Jeyapaul’s extradition from India “could probably take 10 years, or maybe it won’t even happen.”

It has been difficult to carry on with her life with the case unresolved, Peterson added, but she is determined to bring Jeyapaul to trial because she fears he could abuse others.

“To see a predator still on the loose, to have used every resource you’ve got to get him back and to know they’re just untouchable — that feeling is gut-wrenching,” Peterson said.

A stocky and energetic associate pastor known at St. Tarcissus for his thundering homilies and attention to the sick, “Father Raju” Policetti came to Chicago in 1996 as an “extern” priest who would serve in America but remain accountable to church authorities in his home diocese in Hyderabad.

During the time of the alleged abuse, which started in 2001, a church secretary noticed Policetti with the girl in his private rectory bedroom “on numerous occasions with the door closed,” according to a Chicago police detective’s affidavit. The secretary “counseled Sleeva that this was considered inappropriate behavior, but he dismissed her warning,” the detective wrote.

During this period, Policetti applied to remain in Chicago as a priest of the Chicago diocese. Chicago rejected his application early in 2002 because he had come under church investigation for allegedly improperly raising donations to support an orphanage and school in India, church records and interviews show. Church authorities questioned where the money was going.

On a Saturday morning in May 2002, two months before Policetti’s scheduled July 14 departure, a parish member brought then-pastor McCarthy letters exchanged between Policetti’s alleged victim and another girl that disclosed the priest’s alleged misconduct, according to court records and interviews.

A stunned McCarthy immediately conveyed the letters to the Rev. Larry McBrady, then the Chicago vicar for priests. At some point over the weekend, McBrady spoke with Kathleen Leggdas, who headed the archdiocese office that investigated abuse allegations against priests.

Church officials say they kept their communications completely private. “I didn’t want to scare him off,” McCarthy recalled.

Archdiocese policy required prompt reporting of child abuse allegations to the state Department of Children and Family Services hotline. Records show Leggdas’ call came around noon Monday, May 6, just over two days after the letters surfaced.

During that 50-hour window, Policetti sold his car for $3,500, telling the buyer “he was ill and had to return to India,” according to a Chicago police detective’s court affidavit.

Policetti caught a flight out of the U.S. on Tuesday, about two hours before police scrambled to O’Hare International Airport to catch him. Church authorities would not comment directly on the delay.

Police quickly contacted Policetti’s brother, the Rev. Prasad Rao Policetti, who was then posted at nearby St. Monica Parish. But Prasad was “deceitful and evasive,” telling police that his brother flew to Amsterdam even though he knew Sleeva Policetti was headed to India, the detective’s court affidavit states.

Prasad Policetti would not answer police questions about the brothers’ various bank accounts. And he phoned a St. Tarcissus secretary and urged her to persuade the alleged victim to “change her story” and say she and Sleeva Policetti were “just kissing,” according to the affidavit.

The Tribune’s efforts to locate Prasad Policetti, who left Chicago for Hyderabad four days after his brother, were unsuccessful.

After Sleeva Policetti arrived in India, he called the Chicago detective and admitted “kissing and touching” the “young girl” but denied sexual relations, according to court records.

Sleeva Policetti said “he was uncertain about when he would return to Chicago,” Detective Richard Lapinski wrote in a court affidavit. “He stated he could be contacted at the Bishop’s House in Hyderabad and provided a phone number.”

Cardinal Francis George had immediately alerted then-Hyderabad Archbishop Marampudi Joji about the allegations against Policetti. “Father Policetti must meet with the police,” the cardinal wrote in a faxed letter. “Given the grave nature of this criminal allegation, I ask that … you direct him to return to Chicago immediately.”

When Policetti arrived in Hyderabad at 10 a.m. Thursday, May 9, he went straight to Joji’s house and strenuously maintained his innocence, church records show.

Four days later, George faxed Joji another letter warning him that Policetti had raised “considerable sums of money” by telling parishioners “he was opening a school in Hyderabad. He may suddenly disappear again and use such monies, including $30,000 in a Bank of South India account, for his personal support.”

Joji faxed George an “urgent” reply saying he had persuaded Policetti to return to Chicago. Policetti wrote separately to assure George he was heading back to Chicago “at the earliest” to “tell you my version of what had happened.”

More than a week passed. When Joji finally summoned Policetti, his brother Prasad appeared instead and told Joji “definitively” that Sleeva Policetti “will not be returning to Chicago,” church records show.

Joji then took the most drastic step in his power. He notified Sleeva Policetti in a letter that he was barred “from officiating or participating in public or private as a priest,” citing his “deceptive claims of innocence.”

Yet roughly a year later, Policetti wrote to a St. Tarcissus parishioner and encouraged her to support a child she had sponsored through him at an orphanage. As he would do in extradition court filings and fundraising appeals over the following years, Policetti described himself as a priest in good standing: “Regarding my ministry, I will be posted soon in the parish … as a pastor,” he wrote.

Chicago archdiocese officials sent a copy of that fundraising appeal to Joji, asking in alarm whether Policetti was indeed about to be posted as a pastor.

A month later, in May 2003, India police arrested Policetti outside Hyderabad.

As India began the process of extraditing him to the U.S. to face trial, Policetti was held in judicial custody for about two weeks, then released on bail, court records show. He has been free since then.

*Jackson and Marx are Tribune reporters. Ritu Sarin, a reporter for the Indian Express, is a member of the International Consortium of Investigative Journalists. Her work on this story from India was funded by a grant to ICIJ from The Richard H. Driehaus Foundation.

கருப்புபண ஊழல்நாடு-வாடிகன்

கருப்பு பணத்தை (ஊழல் பணம், போதை மருந்து

மூலம் பெறும் பணம்) ஆகியவற்றை

 வெள்ளையாக மாற்றும் நாடுகள்

வரிசையில் வாடிகனும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Vatican havala hub 09_03_2012_001_066  

 Vatican added for first time to State Department list
* Washington puts tiny state in less vulnerable list
* Vatican tries to join Europe’s ‘White List’
VATICAN CITY, March 8 (Reuters) – The Vatican has for the first time appeared on the U.S. State Department’s list of money-laundering centres but the tiny city-state is not rated as a high-risk country.
The 2012 International Narcotics Control Strategy Report was made public on Wednesday and Washington’s list of 190 countries classifies them in three categories: of primary concern, of concern and monitored.
The Vatican is in the second category, grouped with 67 other nations including Poland, Egypt, Ireland, Hungary and Chile.
It was added to the list because it was considered vulnerable to money-laundering and had recently established programmes to prevent it, a State Department official said.
“To be considered a jurisdiction of concern merely indicates that there is a vulnerability to a financial system by money launderers. With the large volumes of international currency that goes through the Holy See, it is a system that makes it vulnerable as a potential money-laundering center,” Susan Pittman of the State Department’s Bureau of International Narcotics and Law Enforcement, told Reuters.
Last year, the Vatican adapted internal laws to comply with international standards on financial crime.
The Vatican is seeking inclusion on the European Commission’s so-called “white list” of states who comply with international standards against tax fraud and money-laundering. A decision on its inclusion is expected in June.
“Our aim is to make the ‘white list’ and we are happy that we have been put in the State Department’s less vulnerable category,” a Vatican official said, speaking on condition of anonymity.
The category of most vulnerable centres includes all members of the Group of Eight countries, including the United States, Germany, Italy and Russia, because the size of their economies and banking systems can facilitate money-laundering. It also includes small centres such as Britain’s Channel Islands.
The State Department’s methodology is different from that of the Financial Action Task Force’s International Cooperation Review Group (ICRG), which concentrates on a nation’s compliance with international law and money-laundering regulations.
VATICAN BANK HAS SCANDALOUS PAST
The Vatican Bank, founded in 1942 by Pope Pius XII, has been in the spotlight since September 2010 when Italian investigators froze 23 million euros ($33 million) in funds in Italian banks after opening an investigation into possible money-laundering.
The bank said it did nothing wrong and was just transferring funds between its own accounts. The money was released in June 2011 but the investigation is continuing.
The Vatican’s new financial transparency laws set up internal regulations to make sure its bank and all other departments adhere to international regulations and standards, and cooperate with foreign authorities.
Two months ago, Italian newspapers published leaked internal letters which appeared to show a conflict among top Vatican officials about just how transparent the bank should be about dealings that took place before it enacted its new laws.
The Vatican Bank was formally known as the Institute for Works of Religion (IOR) and was entangled in the collapse 30 years ago of Banco Ambrosiano, with its lurid allegations about money-laundering, freemasons, mafiosi and the mysterious death of Ambrosiano chairman Roberto Calvi – “God’s banker”. (Reporting by Philip Pullella; Editing by Robert Woodward)

Forced Conversion- Parents Complain against Pentecostal church

Forced conversion alleged

07_03_2012_004_029.jpg Forced Converrsion

How can they separate a child from her mother just because she happens to be above 18 years? I heard that they are going to shift her to some undisclosed location after two years, in which case we won’t even be able to see her,” says the mother of Laxmi Priya, the 26-year-old who was a software engineer at Infosys in Chennai before she joined the Pentecostal Mission Church there as a full time missionary in July last year.

Laxmi’s parents — her father Vardarajulu is a goldsmith from Secunderabad —approached the State Human Rights Commission on Tuesday alleging that their daughter was brainwashed and forcibly converted by a Christian mission in Chennai and is currently in their custody. Mr Vardarajulu is worried about her health, since he says she has been made to fast and pray for days together.

According to the parents, Laxmi left them all of a sudden following a phone call. Her marriage had been settled at the time. She joined the Pentecostal Mission Church, Tambaram, in Chennai, and hasn’t been allowed to visit her parents. “She said she was baptised by the Pentecostal Mission Church and embraced Christianity of her free will and she insists we don’t intervene and allow her to practice the same,” her father said.

In their petition before the Commission, the parents said: “After perusal of her letters and telephonic conversation, medical experts are saying she is going through serious mental disorder and it would lead to total breakdown if there was no timely medical intervention. Her life would be futile and would be of no use to her, family, or to the mission if she isn’t treated in time.” Her father claims Laxmi is suffering from hallucinations and delusions. “She says she is conversing with Jesus and is married to Christ. I went to her and stayed for four days. We were not allowed private audience with her.”

ஹெவன்லி இன்டர்டினாமினல் மிஷன் டிரஸ்ட்-இம்மானுவேல் சர்ச் பாதிரியார் கைவரிசை -ரூ.13 கோடி மோசடி

இரட்டிப்பு ஆசை காட்டி ரூ.13 கோடி மோசடி அம்பலம்! 12,500 பேரிடம் பாதிரியார் கைவரிசை

06_02_2012_151_011.jpg Padri

இரட்டிப்பு பணம் தருவதாக, மாநிலத்தில், 105 முகவர்களை நியமித்து, 12,500 பேரிடம், 13 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மோசடி செய்துள்ளதாக, திருவள்ளூர் அருகே கைதான பாதிரியார், போலீசில் பரபரப்பு வாக்குமூலம் கொடுத்துள்ளார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருநின்றவூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அந்தோணி,58. பாதிரியாரான இவர், அங்குள்ள இம்மானுவேல் சர்ச்சில் ஊழியம் செய்து வந்தார். இவர், பட்டாபிராம் பகுதியில், “ஹெவன்லி இன்டர்டினாமினல் மிஷன் டிரஸ்ட்’ என்ற அறக்கட்டளை பெயரில், 2010 ஜனவரியில் தொடங்கப்பட்ட சீட்டு கம்பெனியில், மாநில பொறுப்பாளராக இருந்து வந்தார்.

இவரால், கமிஷன் அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்ட முகவர்கள், 10,500 ரூபாய் செலுத்தினால், முதல் இரண்டு மாதங்கள், 2,700 ரூபாய் தருவதாகவும், 3வது மாதம் முதல், 10வது மாதம் வரை, இரட்டிப்பாக, 5,400 ரூபாய் தருவதாகவும் ஆசை வார்த்தை கூறி, மக்களிடம் பணம் வசூலித்தனர்.

ஆனால், கூறியபடி அவர்களுக்கு பணம் தரவில்லை. இதையடுத்து, செவ்வாப்பேட்டை போலீசில், பாதிக்கப்பட்ட, 75 பேர் புகார் கொடுத்தனர். தொடர்ந்து, வேப்பம்பட்டு பவானி நகர் வினோத்குமார்,44, அவரின் மனைவி எஸ்தர்,31, மாமியார் குளோரி,48, ஆகிய மூன்று முகவர்களை, போலீசார் கைது செய்து விசாரித்தனர்.

பாதிரியார் கைது : விசாரணையில், “மாநில அளவில் அறக்கட்டளையின் பொறுப்பாளரான திருநின்றவூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பாதிரியார் அந்தோணி தான், எங்களை முகவர்களாக நியமித்தார்’ என கூறினர். இதையடுத்து, பாதிரியார் அந்தோணியை, நேற்று முன்தினம் செவ்வாப்பேட்டை போலீசார், திருவள்ளூர் பஸ் நிலையத்தில் கைது செய்தனர். பின், டி.எஸ்.பி., பாலச்சந்தர் முன்னிலையில், பாதிரியார் அந்தோணி வாக்குமூலம் அளித்தார்.

105 முகவர்கள் மூலம்… : வாக்குமூலத்தில், “நான், ஹெவன்லி இன்டர்டினாமினல் மிஷன் டிரஸ்ட் சீட்டு கம்பெனியின் மாநில பொறுப்பாளராக உள்ளேன். இதற்கு, உரிமையாளராக பட்டாபிராமைச் சேர்ந்த ஜான் பிரபாகர் உள்ளார்.

சீட்டுப்பணம் வசூலிக்க, பட்டாபிராம், ஆவடி, அம்பத்தூர், அயனம்பாக்கம், பேரம்பாக்கம், காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில், 105 முகவர்களை, கமிஷன் அடிப்படையில், கடந்த, 2010ம் ஆண்டு நியமித்துள்ளேன்’ என்றார்.

ஏமாந்தது 12,500 பேர் : மேலும், “அவர்கள் மாநிலம் முழுவதும், இதுவரை, 12,500 பேரை உறுப்பினர்களாக நியமித்து, பணம் வசூலித்துக் கொடுத்துள்ளனர். இவ்வாறு, 31 கோடி ரூபாய் பணம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், முறைப்படி உறுப்பினர்களுக்கு, 18 கோடி ரூபாய், செப்டம்பர் மாதம் வரை, மாதந்தோறும் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டுள்ளது’ என்றார்.

அறக்கட்டளையில் இருந்து பணம் வராததால் தான், கொடுக்க முடியவில்லை என்றும் கூறினார். “கடந்த, அக்டோபர் மாதம் முதல், ஐந்து மாதங்களாக, சீட்டு கம்பெனியின் உரிமையாளரான ஜான் பிரபாகரிடம் இருந்து, பணம் வரவில்லை. இதனால், மீதமுள்ள, 13 கோடி ரூபாய் பணத்தை, உறுப்பினர்களுக்கு கொடுக்க முடியவில்லை. அவர் பணம் கொடுத்தால் தான், நான் உறுப்பினர்களுக்கு பணம் தர முடியும்’ என, வாக்குமூலத்தில் தெரிவித்தார்.

ஆந்திராவில் கம்பி எண்ணும் உரிமையாளர் : இதுகுறித்து, திருவள்ளூர் டி.எஸ்.பி., பாலச்சந்தர் கூறும்போது, “”சென்னை புறநகர் பகுதியான பட்டாபிராமைச் சேர்ந்த முதல் குற்றவாளியான ஜான் பிரபாகர், ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள கிராமங்களில், இதேபோல் இரட்டிப்பு பணம் தருவதாக, 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மோசடி செய்துள்ளதும், அவர் மீது மங்காபுரம், காவாளி, நெல்லூர், பட்டர்குண்டா ஆகிய போலீஸ் நிலையங்களில், வழக்குகள் உள்ளதும் தெரிய வந்துள்ளது” என்றார்

மேலும், “”இவ்வழக்குகள் சம்பந்தமாக, ஆந்திர மாநில போலீசார், கடந்தாண்டு அக்டோபர் 15ம் தேதி, ஜான் பிரபாகரை கைது செய்து, கர்னூல் மாவட்டம், நந்திகோட்டூர் சிறையில் அடைத்துள்ளதும் தெரிய வந்துள்ளது. இவரை, போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரணை செய்ய உள்ளோம். அதன் பின் தான், பணம் இரட்டிப்பு மோசடியில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குறித்த முழுத் தகவல்கள் கிடைக்கும்” என்றார்.

The Michael Job Centre For Orphaned Girls-Dr.PP.Job Caught In Children Trafficking from Nepal

Dr. PP Job, an internationally known Evangelist, Preacher and Missionary runs child Trafficking business

like Mother Theresa’s Sisters of Charity caught Red Handed.

http://www.facebook.com/group.php?gid=21790736198

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/8856050/The-Indian-preacher-and-the-fake-orphan-scandal.html

மாணவியை கற்பழித்த ஊட்டி பாதிரியார் ஜோசப் பழனிவேல் ஜெயபால் ரூ.3 கோடி இழப்பீடு

அமெரிக்க பெண்ணை கற்பழித்ததாக தமிழ்நாட்டு பாதிரியார் மீது வழக்கு
வழக்கை திரும்ப பெறுவதற்காக ரூ.3 கோடி கொடுக்கப்பட்டது

http://www.dailythanthi.com/article.asp?NewsID=672797&disdate=9/9/2011

சிகாகோ, செப்.9-

அமெரிக்காவில் உள்ள கிறிஸ்தவ தேவாலயத்தில் பாதிரியாராக இருந்த போது தமிழ்நாட்டு பாதிரியார் ஒருவர் அந்த நாட்டை சேர்ந்த இளம் பெண்ணை கற்பழித்ததாக அவர் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை திரும்பப் பெறுவதற்காக அந்த பெண்ணுக்கு ரூ.3 கோடி இழப்பீடாக வழங்கப்பட்டது.

கன்னியாஸ்திரியாக விரும்பிய பெண்

தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பாதிரியார் ஜோசப் பழனிவேல் ஜெயபால். இவர் இப்போது ஊட்டி பேராயத்தில் கல்வி கமிஷன் செயலாளராக இருக்கிறார். இவர் 2004-ம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் உள்ள கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் பாதிரியராக பணியாற்றினார். மின்னசோட்டாவில் உள்ள குரூக்ஸ்டன் பேராயத்தில் வேலைக்கு சேர்ந்தார்.

அப்போது அந்த நகரை சேர்ந்த இளம் பெண் மேகன் பீட்டர்சன் கன்னியாஸ்திரியாக ஆசைப்பட்டு அதற்கான வழிகளை தெரிந்து கொள்வதற்காக ஜெயபாலை சந்தித்தார். அப்போது அவர் மேகனை கற்பழித்து விட்டார் என்று கூறப்படுகிறது.

கோர்ட்டில் வழக்கு

அப்போது மேகனுக்கு வயது 14 தான். இப்போது அவரது வயது 20 ஆகும். அதன் பிறகு பல முறை அவர் என்னை கற்பழித்தார் என்று அந்த பெண் கூறினார். இது குறித்து தேவாலயத்தில் மேகன் புகார் செய்ததாகவும் இதற்கு எந்த நிவாரணமும் கிடைக்கவில்லை என்றும் அவர் கூறினார். இதனால் அவர் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது. வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில் ஜெயபால் இந்தியா திரும்பி விட்டார்.

இந்த வழக்கில் ஜெயபாலுக்கு சம்மனும் அனுப்பப்பட்டது. தன் மீதான குற்றச்சாட்டை மறுத்த ஜெயபால் தான் அப்பாவி என்றும் எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்றும் கூறினார். கோர்ட்டில் ஆஜராகி பதில் அளிப்பதாகவும் தெரிவித்தார். பிறகு அவர் தன் மனதை மாற்றிக் கொண்டார். அமெரிக்கா வர மறுத்து விட்டார்.

ரூ.3 கோடி இழப்பீடு

இதற்கிடையில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணான மேகனுக்கு இழப்பீடு கொடுக்க குரூக்ஸ்டன் பேராயம் முன்வந்தது. அதற்கு பதிலாக அவர் வழக்கை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டது. இதற்கு மேகனும் சம்மதித்தார். அதன்படி அவருக்கு ரூ.3 கோடி இழப்பீடு வழங்கப்பட்டது.

Rev. Dr. P P Job In 42 Girls-Children Trafficking

Orphanage in Coimbatore suspected of child trafficking Coimbatore: In the latest development in the suspected case of child trafficking from Nepal to Coimbatore,the Child Welfare Committee (CWC) and district administration officials have asked the orphanage authorities to submit records pertaining to how the Nepali kids came to be at the orphanage within 15 days.
We have asked the orphanage to submit all relevant documents pertaining to the admission of the children into the orphanage.Since the chairman of the centre is based in Delhi we have asked them to produce the records in 15 days.The centre here has no valid documents on the children at the moment, said S Santhakumar,RDO,Coimbatore district.
The orphanage reportedly claimed that the children were brought to Coimbatore through achild centre in Nepal called Himalayan Orphanage.They said they were not aware that the children were not orphans.
Meanwhile,the CWC is making arrangements to transport the children to Gorakhpur in Uttar Pradesh where they will be placed under the care of the local CWC before they are handed over to their parents.They are expected to leave Coimbatore either on Tuesday or Wednesday.
The district administration conducted a preliminary inquiry into the incident which found that the orphanage had no proper documents for the children.The centre told us about the orphanage link in Nepal.We have to see the documents to ascertain what the exact offence is and if it amounts to child trafficking, Santhakumar added.
Dr PP Job,chairman of Michael Job centre for orphan girls in Sulur had claimed they were doing charitable work by providing shelter and education for orphan girls.Meanwhile,CWC chairman Dr D Rajan said the social welfare department was verifying the documents of the orphanage which did have a valid license.It is also probing the credentials of the Esther Benjamin Foundation that became instrumental in the rescue of the children, Dr Rajan added.TNN
23 Nepalese kids rescued from home in Coimbatore 

TIMES NEWS NETWORK 

Coimbatore: Forty-two girls,including 23 from Nepal,were rescued from an orphanage in Coimbatore by district child welfare committee volunteers on Thursday.The raid took place after the Nepal embassy sought help from the Indian government to trace and rescue 50 Nepal girls who had gone missing from the country in recent years.Twenty-three of the missing girls were being kept at an orphanage in Coimbatore.
According to child welfare officials,a large number of children,especially girls,were reported missing from Nepal during the last 10 years.It was brought to the committees notice that 23 girls from Nepal were being lodged at Michael Job Orphanage at Sulur in Coimbatore.
The Nepal embassy had given the task of tracing the missing children to the Esther Benjamins Trust,a UK-based NGO working in Nepal,which rescues Nepalese children who have been trafficked or displaced to India.The trust recently found that over 23 of these girls were in an orphanage in Sulur.It approached the Indian embassy seeking help to rescue the children.
The Coimbatore district child welfare committee conducted a raid at the Michael Job Orphanage on Thursday.They rescued 42 children from the home and took them to Don Bosco Anbu Illam in Coimbatore city.

இயேசுவின் உண்மையான கல்லறை

இயேசு என்பவர் கிறிஸ்துவ மத புராணக் கதைப் புத்தகங்களின் நாயகர். கிறிஸ்துவ பைபிள் தவிர நடுநிலை அறிஞர்கள் ஏற்கும்ப்டியான எந்தவிதமான ஆதரங்களோ சான்றுகளோ ஏசு என்னும் இந்தப் புராணக் கதை நபர் பற்றி இல்லை. இந்த ஏசுவினைப் பற்றி உள்ள  மான்செஸ்டர் பழ்கலைக்கழகத்தில் பைபிளியல் விமர்சனம் மற்றும் விவாதத்திற்கான ரைல்ண்ட்ஸ் பேராசிரியராக இருந்த, காலம் சென்ற பேராசிரியர் F F புரூஸ் அவர்கள் எழுதிய புத்க்டகம்உண்மையான இயேசு-The Real Jesusஎன்னும் நூல், இப்புத்தக்த்தில் தான் எந்த ஒரு பைபிள் மொழி பெயர்ப்பையும் ஏற்கவில்லை சொந்தமாக மொழிபெயர்த்தலைப் பயன்படுத்துகிறேன் என்கிறார்.

  

அதே போல இன்று இயேசுவின் கல்லறை இன இஸ்ரேலில் சர்ச் இடம் உண்மையான கல்லறை இடம் அல்ல அது தள்ளி உள்ளது என்கிறார். இயேசுவின் கல்லறை என்கே என்பது பற்றி 3ம் நூற்றாண்டு வரை சர்ச்சில் யாருமே எழுதிவக்காவில்லை. ரோம் கொடுங்கோலன் கான்ஸ்டன்டைன் தாய் கனவில் உணர்ந்து தான் இன்றைய கல்லறை எனக் காட்டப்படும் சர்ச் இடத்தை புனைந்தனர்.

3 வது சுவி- லூக்காவில் காட்சி ஜெருசலேமில் எனவே கலிலேயாவில் காட்சி என்னும் முன் அறிவிப்பு வசனம் இல்லை. பழைய உடம்பில் உயிரோடு எழுந்த அன்றே பரலோகம் எடுத்துக் கொள்ளப் பட்டார் எனக் கதை.

Jesus Christ coming from the lighting on second coming Spiritual Christian image free download

லுூக்கா: 24 1. வாரத்தின் முதலாம்நாள் அதிகாலையிலே தாங்கள் ஆயத்தம்பண்ணின அந்த கந்தவர்க்கங்களை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு வேறு சில ஸ்திரீகளோடுங்கூடக் கல்லறையினிடத்தில் வந்தார்கள்.2. கல்லறையை அடைத்திருந்த கல் புரட்டித் தள்ளப்பட்டிருக்கிறதைக் கண்டு,3. உள்ளே பிரவேசித்து, கர்த்தராகிய இயேசுவின் சரீரத்தைக் காணாமல்,4. அதைக் குறித்து மிகுந்த கலக்கமடைந்திருக்கையில், பிரகாசமுள்ள வஸ்திரந்தரித்த இரண்டுபேர் அவர்கள் அருகே, நின்றார்கள்.5. அந்த ஸ்திரீகள் பயப்பட்டுத் தலைகவிழ்ந்து தரையை நோக்கி நிற்கையில், அந்த இரண்டுபேரும் அவர்களை நோக்கி, உயிரோடிருக்கிறவரை நீங்கள் மரித்தோரிடத்தில் தேடுகிறதென்ன? 10. இவைகளை அப்போஸ்தலருக்குச் சொன்னவர்கள் மகதலேனா மரியாளும், யோவன்னாளும், யாக்கோபின் தாயாகிய மரியாளும் இவர்களுடனேகூட இருந்த மற்ற ஸ்திரீகளுமே 50. பின்பு அவர் பெத்தானியாவரைக்கும் அவர்களை அழைத்துக்கொண்டுபோய், தம்முடைய கைகளை உயர்த்தி, அவர்களை ஆசீர்வதித்தார்.51. அவர்களை ஆசீர்வதிக்கையில், அவர்களை விட்டுப் பிரிந்து, பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்.

கல்லறையா அல்லது ஓட்டல் அறையா? 3+ சில பெண்கள் உள்ளே சென்று வரும்படியாக?

When Mary came to Jesus' grave it was opened and He was gone. He had raisen. Matthew 28:1-7 bible verse Jesus Christ empty tomb coloring page 

Main Entrance to the Church of the Holy Sepulchre.

காஷ்மீரில் இயேசுவின் கல்லறை உள்ளது என்பது பற்றிய பல ஆதாரங்லோடு உள்ள இணைய தளம்

http://www.jesus-kashmir-tomb.com/

http://www.tombofjesus.com/

இவருக்கு ப்ரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள கல்லறை உண்மையாந்து என நம்ப ஆதாரங்கள் என உள்ள கட்டுரை கீழே.

Was the body of Christ laid to rest in Southern France?

Image on a Reliquary kept in la Sainte-Baume (South of France). The boat carrying Mary Magdelene into Southern France is also carrying a mummified body facing Mary mother of JesusImage on a Reliquary kept in la Sainte-Baume (South of France). The boat carrying Mary Magdelene into Southern France is also carrying a mummified body facing Mary mother of Jesus

What happened to the body of Jesus after his burial?

It is the the central question of the recent book La Tombe Perdue (The Lost Tomb) by French author and researcher Christian Doumergue.

Three days after its interment, the body of Jesus disappeared from the Tomb in which it had been laid to rest. While the church claims Jesus was raised from the dead, already during the first centuries, this was subject to heavy debate amongst many Christians and Gnostics who disputed the idea. Serious historians could never reconcile with the idea in the first place.

So what really happened then?

Mary Magdalene and Christ the gardener, Fresco by Fra Angelino (Convent of San Marco, Florence)In the Gospel of John, Mary Magdalene suggests that the body of Jesus is moved. She talks to man, she believes to be a gardener and asks him where he moved the body. Later in the Gospel, John tells us that this gardener is none other than Jesus himself. Today it is known for fact that sections of the Gospels were ‘tuned’ to be in line with the dogma of the physical resurrection. There are several indications that he passage about the gardener is one of those.

Now who was this gardener and why would Mary Magdalene ask him where he moved the body of Jesus? Perhaps coincidentally, some Jewish traditions do speak of a gardener Empty Tomb Fresco by Fra Angelino (between 1437-1446, Museum San Marco, Florence)who would have stolen the body of the Christ. They have in fact been in existence since the first centuries of Christianity. Reconciling these traditions with the original Gospel of John, all of a sudden it appears to become an actual possibility that Mary Magdalene spoke to the man who took the actual body of the actual Christ out of its tomb. She even appears to have found it back.

So what became of the body of Jesus then? Several traditions claim Mary Magdalene left Jerusalem. Many of them tell us she travelled to the South of France. Some lesser known ones claim that she went to Rome first to ask the Emperor Tiberius to make amends for the death of Jesus. This suggestion is less outrageous than it might seem. Mary Magdalene would have had access to the Emperor through Claudia Procula, Pontius Pilate’s wife whom she knew and who was a relative of Tiberius. The name Claudia indicates membership of the important Claudii family, the family of the Emperor himself.

Statue of Emperor Tiberius, island of CapriAccording to a IVth century apocryphical text, Mary Magdalene told Tibere she wanted to speak to him about the inequitable death of Jesus. The response of the Emperor maybe in an ancient manuscript, kept in the French National Library in Paris. The text is called ‘The Avenging of the Saviour’ and has been dated back to the Carolingian period, some time between 700 and 720 AD.

In the manuscript, a woman by name of Veronica shows up to meet the Emperor Tiberius. A further study of the text uncovers that Veronica is another name for Mary Magdalene. In ‘The Avenging of the Saviour’, Veronica / Mary Magdalene converts the Emperor Tiberius to become a Christian. The text continues to claim that, after his meeting with the Magdalene, he has an underground sanctuary constructed in the South of France “on behalf of” Christ.

Was this underground sanctuary intended to become Jesus’ grave as an atonement for his death as Mary Magdalene requested? You would get the impression from how it is described in the manuscript. Moreover, some of the traditions about Mary Magdalene coming to France have her travelling in the company of mummified body

The crossing of the Hérault and the TinctaWhat is most extraordinary about ‘The Avenging of the Saviour’ is the precision by which it gives the location of the underground chamber. It tells us Tiberius’ construction was built beneath the crossing of two streams: the Hérault and the Tincta (today the Thongue). The streams cross close to the village of St. Thibery, an obvious reminder to the Emperor’s name Tiberius (Tibere in French). No doubt the village was named after the relics of a certain St. Tibere. The locals will tell you St. Tiber was a Roman saint. As happens often, perhaps this figure served as the memory placeholder for an event in which the Roman Emperor bestowed a great favour on the Christians in this area.

inscription found in the district of Saint Thibéry mentioning the name of TiberiusIn Roman times, the village of St. Thibery was called Cessero. A Roman inscription found near the village commemorates works by Tiberius.

Another ancient document kept in the French National Library states that a there was an underground chamber in St. Thibery which is blocked today. Documents in the Departmental Archive of the Hérault region tell us when it was blocked and how.

Today, the entrance lies beneath several metres of rubble. Further investigations will no doubt shed light on what really took place in St. Thibery almost 2.000 years ago. There seems a distinct possibility it once hosted the first Tomb of Jesus in the South of France. The first indeed, as an apocryphical text by Claudia Procula suggest that the body was again moved.

De Nègre Head Stone

Vertical Tombstone of Marie de Nègre d’Ables,, Dame d’Hautpoul, Marquise de Blanchefort +17/01/1781.

the vertical headstone of Marie de Nègre d'Ables

the vertical headstone of Marie de Nègre d’Ables as recorded by M. Elie Tisseyre in 1905 (left) a reproduction from the Museum in Rennes-le-Château (middle) and a commonly used interpretation in many books (right)

Until some 10 years ago there was considerable doubt as to the authenticity of the stone since the available images only existed in the very suspicious Dossiers Secrets.However, French researcher Jean-Pierre Monteils then discovered the original drawing of the stone by La Société d’Etudes Scientifiques from 1905. Paul Saussez confirmed the find some years later. According to them the words PS and Praecum where inscribed on the top sides of the stone. Nor Pierre Plantard, nor Gerard de Sède ever mentioned this. This gives a whole lot more credibility to the authenticity of the existence and inscription in not only this stone but also the Dalle the Coumesourde.

It was with all probability Antoine Bigou who made Marie de Nègre’s tomb or at least designed and commissioned it to a local stone carver. The story goes that Bigou put clues in both the horizontal and the vertical tombstone. Clues to perhaps a material treasure originating perhaps in the many treasure legends that roam the countryside. Maybe clues to an immaterial secret. Maybe clues to a combination of both for wasn’t it said in the village that Saunière had recovered a crown?

From 1892, shortly after he had made his alleged discoveries, Saunière started to display an unnatural appetite for his cemetry, even for a priest. Several villagers testified they saw him rummage around the churchyard at night, accompanied by his young maid Marie Dénarnaud and a shovel. Obviously the villagers weren’t very impressed by there priest desecrating the graves of their loved ones. They filed various complaints, resulting in two official warnings for Saunière by the community council and the prefect. Saunière’s defense was that he worked on a new lay-out of the cemetery and that he had to clear out old graves. That would have been perfectly normal, if it weren’t for the fact that he did it without consulting anyone and in the dead of night. What adds to the mystery is that he had a wall built and an iron gate installed from his own money. It seems apparent he wanted at least control over the cemetery access, if not conceal whatever it was he was doing.

a villager secretly observes the priest and his maid digging up a grave

a villager secretly observes the priest and his maid digging up a grave excellently depicted by Michel Marrot, copyright Michel Marrot and Antione Captier

Saunière must have noticed the tomb of Marie de Nègre in the cemetery. Either by following the clues he found from Antoine Bigou or simply beacuse he spent enormous amounts of time in his cemetery. The story goes that he deciphered the stones and defaced them subsequently with a hammer and chisel; a painstaking job. Whatever the chain of events has been, Saunière can’t have been in a hurry. Supposedly he did all his discoveries before 1892. Yet as late as 1905 the tombstone was there for all to see as is attested by the report of M. Elie Tisseyre who examined and described the stone on 25th June of that year.

Elie Tisseyre's report of the visit to Rennes-le-Château on 25th June 1905 Tisseyre was heading a group of local historians and scientists, counting among them such notables as the Mayor of Alet-les-Bains. In his report Tisseyre described the situation: “A visit to the cemetery enabled us to discover, in a corner, a wide tombstone, broken in the middle, on which one could read a very crudely engraved inscription. ‘Here lies the noble Marie de Nègre D’Arles, La Dame d’Hautpoul de Blanchefort, aged sixty-seven, died 17 January 1781, May she rest in peace’ This tombstone measured 1.30 metres by 0.65 metres.” The text was accompanied by a drawing of the stone. How scientifically interested the members of the excursion really were is quite clear from the rest of the text:,  “But then someone came to remind us that it was time for lunch, which was served in one of the rooms of the Castle. The meal was certainly of the better standard. An excellent mocha rounded off the festivities and the first part of our programme. We thanked M. Auguste Fons for his hospitality and, at the suggestion of M. Fages, elected him a member of the Society to a round of applause.”

What the report doesn’t say is how and by whom this group was admitted to the cemetery. Like today, no-one could get in or out without the keys and Bérenger Saunière and Marie Dénarnaud were the kept them.

Given the fact that Saunière more or less completed his re-shuffling of the cemetery in 1895 and M. Tisseyre didn’t arrive for another 10 years, the conclusion could be drawn that Marie de Nègre’s vertical headstone (or stèle as the French call it) had been standing idle in a corner for at least 10 years when the excursion arrived.

At present, the bulletins of the illustrous ‘Société d’Études Scientifiques de l’Aude‘ are kept in the Bibliothèque National in Paris. You can go see them for yourself on the Tobiac location Rez-de-Jardin (stockhouse, shelf 8-S-6742, years 1890 – 1978). You’ll be looking for ‘unit 8′, containing Tome 17 (no kidding).

MORTEPEE

The stone is no longer there so we can’t check the inscription ourselves anymore. From the transcription of Tisseyre however, one gets a pretty good idea what we’re talking about. A generation of researchers has meticulously studied these letters and has reported an alleged relation to what is known as the Grand Parchment. By a notoriously difficult way of decryption, using the keyword found on this very tombstone (apperently MORTEPEE), the Grand Parchment releases it’s famous message:

BERGERE PAS DE TENTATION QUE POUSSIN TENIERS GARDENT LA CLEF
PAX DCLXXXI (681) PAR LA CROIX ET CE CHEVAL DE DIEU
J’ACHEVE CE DAEMON DE GARDIEN A MIDI POMMES BLUES

We always thought it was rather an elaborate way of hiding a secret even if Antoine Bigou had more than 10 years to code it. Moreover, the result of the exercise is far from helpful. No-one to this day has got anywhere or found anything with these three crazy phrases. Some time ago, Alan Scott has drawn up a good explanation of the ‘MORTEPEE’ theory. You can read it here.

Anagram

A tantalizing anagram can be made from the inscription on the stone:

HELENE ADIABENE VINT DE SION 31 DEPOSER EN TERRE D’ATAX LE CORPS DE JC A CENT PAS CE LIEU GARDE LES TOMBES QUE FIT GUILHEM 805 POUR MARIE DE MAGDALA

..which translates as..

HELENE ADIABENE CAME FROM SION IN (the year) 31 TO BURY IN ATAX (old name for the Aude region) THE BODY OF J(esus) C(hrist) ONE HUNDRED STEPS OF THE PLACE IT GUARDS THE GRAVE THAT GUILHEM (de Gellone) MADE FOR MARY THE MAGDALENE IN 805

Saunière apparently went to great lengths to erase the entire face of the stone.

©2007-2011 rlcresearch.com, all rights reserved

Chrisitan Pastors crimes continue

SEX Christian Church claiming Yoga and Tantra in Chennai

European erotic cult sets up base in city 

Arun Ram | TNN 

Chennai: A European cult that mixes yoga with sex and pornography has been found to be operating out of Chennai.
Training about 100 youngsters in yoga and tantric love at a rented house in Chokalingam Nagar,Teynampet,for more than two years now,the Movement for Spiritual Integration in Absolute (Misa) is trying to spread across the country,investigations by The Times of India have revealed.
A team of seven Misa teachers,nationals of Denmark and Romania,are now in the city for a special camp,titled Tantra The Path of Love.A majority of them,including the lead couple Mihai Stoian and Adina Stoian,have starred in porn movies produced by Copenhagen-based production house Sublime Erotica,which the Misa group has close ties with.Misa operates under different names in different countries.It is Natha in Denmark,Tara in the US and Satya in India.
TOI is in possession of videos that show the yoga teachers,now in India,in explicit sexual acts.Misas supreme guru,a Romanian called Gregorian Bivolaru,has been jailed on several charges,including pornography,and is now said to have taken political asylum in Sweden.
When asked about the videos,Mihai,the 42-year-old Romanian national who heads Misa activities in the absence of Bivolaru,said it was an experiment in spreading the groups philosophy and practice.For many,sexuality stems from desire.We want to spread the message that it is a divine integration of masculinity and femininity to attain spirituality, he told TOI at the camp being organised at a private club in Nungambakkam.
Other Misa teachers who figure in porn videos and now in Chennai are Ulrik Lishoj (Denmark),Simona Colesniuc (Romania) and Nicole Markus (Romania).
The foreigners regional registration office said that as these people were on visit visas,they are not allowed to teach yoga or do any such job,but the teachers have an argument.We are only volunteers.The yoga centre is registered under a trust represented by Indians, said Angela Oestergaard,a 35-yearold Danish woman who manages Chennai Satya Esoteric Integral Yoga at Teynampet.

 

 

 

 

TANTRIC LOVE: Misa believes that a divine integration of masculinity and femininity will help attain spirituality

 

 
Foreign erotic yogis find fertile ground in India 

Chennai: There is something similar about No.33,Chokalingam Nagar,Teynampet,Chennai,and Mihai Stoian.At first sight,both are nondescript;but on close scrutiny,there are many things unusual about them.
A board on the two-storey pale building at Chokalingam Nagar reads Satya Esoteric Integral Yoga. That could have been just another yoga centre in the city,but for the teachers.Foreigners,disciples of the European cult Movement for Spiritual Integration in Absolute (MISA),teach yoga here.Well,not just yoga,but tantra too.
Tantra, as an ancient philosophy and practice,has different definitions.MISAs controversial supreme guru Gregorian Bivolarus unpublished book The Secret Tantric Path of Love has this to say: Have you ever dreamed of or aspired to make love intensely,profoundly and frantically with your beloved woman for even ten hours in a row This book reveals a host of such secret methods in a clear and accessible language,if you allow yourself to be guided by the personal experience of the author.

NEW MANTRA: (Top) The two-storey building at Chokalingam Nagar that houses the yoga centre;(above) MISA yoga instructors (from left) Adina and Mihai Stoian
Mihai Stoian doesnt quite look a yogi.The 42-year-old Romanian with a salt-pepper beard and dressed in a yellow cotton shirt and trousers at a tantra camp in Chennai doesnt even sit in a padmasana.But,for his discipleshe claims there are 40,000 of them in 30 countrieshe is much more than that.He is a scientist (a nuclear scientist-turned-researcher in artificial intelligence,he says),philosopher and guru who teaches sexual continence as the panacea for all relationship problems.Dont mistake this continence for abstentionMISA believes sexual continence is the ability to have orgasms at will,minus the ejaculation.Its perfect for India. Stoian says,You can bring down the population growth without any contraceptive!
But thats not what he teaches at the Satya Yoga centre.Its about the coming together of the masculine and the feminine to attain supreme spirituality.But what about the videos that show MISA teachers in explicit sexual acts It was an experiment, says Stoian,to show eroticism can be beautiful. He says he and his partner Adina volunteered to do a video in the early 2000s and didnt take anything from the sales.
Do their Indian students know about their other life Yes and no.I dont know if they have done such videos,but what they do in their country doesnt bother me, says Rajesh Shah,45,a manager with an engineering firm in Chennai.Two years of learning here has made me more energetic,creative and innovative in all spheres of life. Another student,Sanjai Jain,42,a jeweller,says he has heard of the videos,but not watched them.Every famous person faces such allegations, he says.
With such confidence in their students,Satya Yoga has ambitious plans in India.We are blending ancient knowledge with modern science.The Indian potential is big.In five years,there will be hundreds of thousands of our students in India, says Mihai,who will be flying out of the country next week.His team of seven teachers will accompany him abroad,while a few other foreigners would stay back to train Indian students.

Know the guru

Gregorian Bivolaru,59,a Romanian,founded the Movement for Spiritual Integration in Absolute (MISA).Known as Grieg to his followers,Bivolaru,a proponent of tantra and yoga,was arrested in 1977s by the Romanian Communist government on charges of practising yoga and distributing pornography.In 1984,he was again arrested on charges of conspiracy.In 1989,he was convicted as a political prisoner and sent to Poiana Mare,a clinic for mental patients.His disciples say he was kept in solitary confinement without even the benefit of having a lawyer.After his release,Bivolaru continued to profess his beliefs and the Romanian government again in 2004 ordered his arrest.Bivolaru was found not guilty by the Sibiu Court of Law in Romania.He sought and got political asylum in Sweden where he is now believed to be living under a pseudonym.TNN

World Ends on October 21 -2011

Judgement day 2011: ‘Sorry, I miscalculated, world will definitely end in October’
Source: Dailybhaskar.com

After proclaiming that the world will end on May 21, 2011, Harold Camping now claims he miscalculated the ‘Rapture’ date and that the world will now end on October 21, 2011.

According to the Guardian, Camping said that his apocalypse prediction was off by five months. He has now told his followers that the Rapture will happen on October 21.

He has earlier predicted that the Rapture would happen at 6 pm on May 21 this year; however, no such event occurred. He has said that 600 million Christians would rise to heaven as the planet gets engulfed in a massive fireball.

On his show on his network Family Radio, he said that the end of the world was imminent and that it will happen on October 21, for real.

“I can tell you when 21 May came and went it was a very difficult time for me – a very difficult time. I was truly wondering what is going on. In my mind, I went back through all the promises God had made. What in the world was happening. I really was praying and praying: ‘Lord, what happened?’,” the Guardian quotes him as saying.

He said that May 21, 2011 Rapture was “an invisible judgment day“ that he believes is a spiritual, rather than physical event.

Many of his followers had prepared for the end by donating their life savings, taking long trips to join their families and spending a fortune on advertising the end on billboards and RV trucks.

Camping had once before predicted the end of the word. In 1994, Camping had wrongly predicted the end of the world. He had then dismissed his mistake as a mathematical miscalculation.

(Read: ‘False prophet’ wrongly predicts end of the world twice)

He claimed his May 21 prediction was based on calculations from Bible verses.

Judgement day 2011: ‘Sorry, I miscalculated, world will definitely end in October’
Source: Dailybhaskar.com   |   Last Updated 17:28(24/05/11)

After proclaiming that the world will end on May 21, 2011, Harold Camping now claims he miscalculated the ‘Rapture’ date and that the world will now end on October 21, 2011.

According to the Guardian, Camping said that his apocalypse prediction was off by five months. He has now told his followers that the Rapture will happen on October 21.

He has earlier predicted that the Rapture would happen at 6 pm on May 21 this year; however, no such event occurred. He has said that 600 million Christians would rise to heaven as the planet gets engulfed in a massive fireball.

On his show on his network Family Radio, he said that the end of the world was imminent and that it will happen on October 21, for real.

“I can tell you when 21 May came and went it was a very difficult time for me – a very difficult time. I was truly wondering what is going on. In my mind, I went back through all the promises God had made. What in the world was happening. I really was praying and praying: ‘Lord, what happened?’,” the Guardian quotes him as saying.

He said that May 21, 2011 Rapture was “an invisible judgment day“ that he believes is a spiritual, rather than physical event.

Many of his followers had prepared for the end by donating their life savings, taking long trips to join their families and spending a fortune on advertising the end on billboards and RV trucks.

Camping had once before predicted the end of the word. In 1994, Camping had wrongly predicted the end of the world. He had then dismissed his mistake as a mathematical miscalculation.

(Read: ‘False prophet’ wrongly predicts end of the world twice)

He claimed his May 21 prediction was based on calculations from Bible verses.

Image: Retouched image of 2012 movie poster

Judgment Day Now Rescheduled for October 21, Says Harold Camping

Don’t you just hate when you predict the end of the world and get the dates mixed up?

That’s what happened to poor Harold Camping, the 89-year-old leader of the Christian fundamentalist network Family Radio Worldwide, when he predicted the world would end on May 21st, a date that has now come and gone.

The radio host made his first appearance Monday night after the apocalypse failed to come to fruition, and stated, “The first question is ‘Camping, what about you? Are you ready to shoot yourself or go on a booze trip or whatever?’”

Apparently not, because Camping made an oopsie! It seems that the rapture Camping spent millions promoting, and the earthquake he predicted would take place, actually did happen— just not in a physical way.

After praying all night on Saturday, the answer came to him. You see, Camping had been “looking at the Bible too earthly… when the Bible is a very spiritual book.” He then stated, “We were convinced that on May 21, God would return in a very physical way by bringing in an earthquake and ushering the final five months of judgement. When we look at it spiritually, we find that he did come.”

Oh, wait, he did come? Just not in a way that any of us can see, hear, or feel? Gee, why didn’t we think of that!

“We have not made a mistake insofar as the timeline,” Camping said. “We’re not going to pass out any more tracts. We’re not going to put up any more billboards— in fact they’re coming down right now… The world has been warned. The world is under judgment… We’re just learning we have to look at all of this more spiritual [sic]. But it won’t be spiritual on October 21.”

Ah, I see, God is spiritually judging us for the next five months. And then on October 21st he’ll come out of hiding and smite us all!

Via Gawker

October 21 will be the End of the World

It was all a dream, I used to read Word of Christ Magazine.  Judgement Day predictions come and go without incident all the time, and many are less than surprised that the May 21 2011 Rapture prediction was another “miscalculation.”  Family Radio in Oakland duped us all into believing that our Savior would once again return to Earth, this time for the Apocalypse.  I had my doubts, but went for it full force in a show of faith – right?  That’s the basis of religion – faith.

The days leading up to “May 21 Judgement Day” were exciting, nerve-wracking, and a bit blissful at times.  The word of Harold Camping’s predictions spread like wildfire, while the doubters came out in large numbers to denounce the May 21 Judgement Day prophecy.  Atheists and many Christians stood together for once, in a show that they did not think that Jesus would return on May 21 2011.  It was somewhat like a dream during the 72 hours before the official Judgement Day time, but once again, I’m awake.

Harold Camping predicts that

October 21 2011 will be the End of the World

Harold Camping may be 0 for 2 on his prediction success, but the third time is always a charm.  October 21 2011 will be the End of the World according to Harold Camping, as he mistakenly thought May 21st would be the Rapture.  Instead of the original prediction that there would be 5 months of torment, and destruction, we’re now learning that the End of the World and Rapture will call come at once.  That’s right, the world will be destroyed on October 21 2011 according to the teachings of Harold Camping.  Judgement Day will be October 21st, you once again have enough time to be saved.

Police Saving Raping Bishops

11_02_2011_006_013-kanyasthri.jpg?w=640&h=215

05_02_2011_005_007-kanyasthri.jpg?w=640&h=256

சிறுமிகளை பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்த காமுகப் பாதிரியார் கைது!

திங்கள், 27 டிசம்பர், 2010


மன்னார் மாவட்டத்தின் முருங்கன் பிரதேசத்தில் உள்ள சிறுவர் இல்லமொன்றைச் சேர்ந்த 2 சிறுமிகள் மீதான பாலியல் துஷ்பிரயோக குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக தேடப்பட்டு வந்த பாதிரியார் கைது செய்யப்பட்டு திங்கள் கிழமை மன்னார் நீதிமன்றில் ஆஜர் படுத்தப்பட்டுள்ளார்.

பாதிரியாரை எதிர்வரும் 4 ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு நீதவான் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

பாலியல் குற்றச்சாட்டின் பின்னர் இந்தியாவில் தலைமறைவாய் இருந்த பாதிரியார் கடந்த 24 ஆம் திகதி கொழும்பு வந்தபோது நீர்கொழும்புப் பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

 

Pope- Vatican forcing Bishops Sex Abuses against Children-Wikileaks

WikiLeaks bares Vaticans diplomatic soul

Cables Sent From US Embassy Depict Pope Isolated As Aides Try To Protect Him From Bad News

Vatican City: The Vatican may be the worlds smallest state but even its diplomatic soul has been laid bare by WikiLeaks cables covering everything from sex abuse and media blunders to old technophobic cardinals.
Cables sent from the US embassy to the Vatican to the State Department depict Pope Benedict as sometimes isolated as aides try to protect him from bad news,and say his number two is seen as a yes man with little credibility among diplomats.
The cables were published by the Guardian newspaper,one of several news organisations with have been given access to the leaked cables from US embassies around the world.A long cable in February 2009,though couched in diplomatic language,reads like a scathing criticism of the Vaticans internal and external communications structures,which are held responsible for some of Pope Benedict’s biggest public mishaps.
The Holy Sees communications operation is suffering from muddled messaging partly as a result of cardinals technophobia and ignorance about 21st century communications.Only one senior papal advisor has a Blackberry and few have e-mail accounts.It has led to PR blunders on issues as sensitive as the Holocaust, a US diplomat writes.
The cable calls the popes inner circle of advisers old Italo-centric men uncomfortable with information technology and the rough and tumble of media communications.The popes righthand man,secretary of state Cardinal Tarcisio Bertone,is depicted as a yes man with no diplomatic experience or linguistic skills and the cable suggests that the pope is protected from bad news.
There is also the question of who,if anyone,brings dissenting views to the popes attention, it says.Vatican spokesman Father Federico Lombardi,said on Saturday that the cables reflected the perceptions of the authors and were not expressions of the Holy See itself. AP 

Pope impeded sex abuse probe

Pope Benedict refused to allow Vatican officials to testify in an investigation by an Irish commission into alleged child sex abuse by priests,say US diplomatic cables released by WikiLeaks,The Guardian newspaper reported.Benedict was also reportedly furious when Vatican officials were called upon in Rome,The Guardian reported on Saturday.The Vatican press office declined to comment on the content of the cables but decried the leaks as a matter of extreme gravity. AGENCIES 

US to slap spying charges on Assange

Lawyers for WikiLeaks founder Julian Assange say hell soon be indicted by the United States for spying.Our position of course is that we dont believe it applies to Assange and that in any event hes entitled to First Amendment protection as publisher of WikiLeaks and any prosecution under the Espionage Act would be unconstitutional and puts at risk all media organizations in the US, said his lawyer.Hes currently being held in solitary confinement in Britain on sexual-assault charges from Sweden.AGENCIES


CRYING FOUL: Protesters take out a rally in Brisbane on Friday against the detention of WikiLeaks founder Julian Assange

Church Scams bigger than Spectrum

Bring in law to protect Christian properties

TIMES NEWS NETWORK

Chennai: Christian groups,under the umbrella of Joint Christian Action,on Saturday urged the government to formulate a law to protect Christian properties and assets worth thousands of crores of rupees which they said are being managed in a lawless manner.
Christian churches in India have thousands of crores rupees worth of property and assets,which are outside the regulatory control of any law.The community has practically no say in the administration of these huge assets,which are being squandered and misappropriated by the priestly class.This has led to a huge resentment and unrest building up in the community, the Joint Christian Action said in a statement after a meeting attended,among others,by former Supreme Court judge K T Thomas and former bureaucrat M G Devasahayam.
The act could be on the lines of the Muslim Wakf Act,Hindu Endowment Law or the Sikh Gurudwara Act, said Devasahayam.Drawing a parallel with the recent 2G spectrum scam,Devasahayam said scams in churches,diocese and the Archdiocese were bigger than the 2G scam and the need of the hour was to enact a law to protect church wealth.

http://lite.epaper.timesofindia.com/mobile.aspx?article=yes&pageid=5&edlabel=TOICH&mydateHid=21-11-2010&pubname=&edname=&articleid=Ar00503&format=&publabel=TOI

Orphange Abducts & sells child-குழந்தைகளை கடத்தி விற்பனை: காப்பக பெண் நிர்வாகி கைது

திருப்பூர், ஜூலை 18:    குழந்தைகள் காப்பகம் நடத்தி ஆதரவற்ற குழந்தைகளை கேரளம் உள்பட பல்வேறு இடங்களுக்கு கடத்தி விற்பனை செய்து வந்ததாக பெண் நிர்வாகியை திருப்பூர் போலீஸôர் கைது செய்துள்ளனர்.

÷திண்டுக்கல் மாவட்டம் கன்னிவாடியைச் சேர்ந்தவர் குணசேகரன் (31). இவரது மனைவி உதயா (25). காதல் திருமணம் செய்த இவர்களுக்கு யுவராணி (2) என்ற பெண் குழந்தை உள்ளது. கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கணவனைப் பிரிந்த உதயா, குழந்தை யுவராணியை திருப்பூர் அய்யம்பாளையத்திலுள்ள காப்பகத்தில் விட்டுவிட்டார். பிறகு, கணவனுடன் சேர்ந்து வாழத் துவங்கிய பிறகு குழந்தையை வழங்கக் கோரி குணசேகரனும், உதயாவும் காப்பக நிர்வாகி பிரபாவதி (27) என்பவரிடம் கேட்டுள்ளனர்.

÷ஆனால், அவர் குழந்தையைத் திருப்பிக் கொடுக்க மறுத்ததை அடுத்து உதயா திருப்பூர் அனைத்து மகளிர் காவல்நிலையத்தில் கடந்த மாதம் புகார் செய்தார். போலீஸôர் விசாரணை நடத்தி காப்பகத்தைச் சேர்ந்த ராஜா என்பவரை கைது செய்தனர்.

இந்நிலையில், தலைமறைவான பிரபாவதியை கண்டுபிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து போலீஸôர் நடத்திய தேடுதல் வேட்டையில் பிரபாவதி சனிக்கிழமை சிக்கினார். விசாரணையில், கேரளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களுக்கு குழந்தைகளைக் கடத்தி விற்றதை ஒப்புக் கொண்டுள்ளனர். இதையடுத்து, அவரை போலீஸôர் கைது செய்தனர். தவிர, பிரபாவதி கொடுத்த தகவலின்பேரில் குணசேகரன், உதயா தம்பதியின் குழந்தை கேரள மாநிலத்தில் மீட்கப்பட்டுள்ளது.

÷இதேபோன்று அந்தக் காப்பகத்தில் விடப்பட்ட பல குழந்தைகளும் கடத்தி விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்பதால் போலீஸôர் அவரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தவிர, இச்சம்பவத்தை அடுத்து திருப்பூரிலுள்ள அனைத்து தனியார் காப்பகங்களிலும் போலீஸôரின் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

புதுவை குழந்தைகள் கடத்தல் [^] வழக்கு: போலி சான்றிகழ் வழங்கிய டாக்டர் சரண்

புதன்கிழமை, ஜூலை 21, 2010, 13:37

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி [^] குழந்தைககள் கடத்தல் வழக்கில் போலி சான்றிதழ் வழங்கிய புதுச்சேரி டாக்டர் நெல்லியான் போலீசில் சரண் அடைந்தார்.

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய குழந்தைகள் கடத்தல் வழக்கில் தலைவி போல செயல்பட்டு புதுவை முத்தியால்பேட்டையை சேர்ந்த லலிதா கைது [^] செய்யப்பட்டார்.

இதையடுத்து புதுவை சமூக நலத்துறை அதிகாரிகள் லலிதாவின் வீட்டை சோதனை செய்த போது வித்யாபாரதி, தேவதர்ஷன் என்ற 2 குழந்தைகளை மீட்டனர். மீட்கப்பட்ட 2 குழந்தைகளையும் புதுவை அரியாங்குப்பம் அருகில் உள்ள இமாகுலேட் ஜாய் ஹோம் குழந்தைகள் காப்பகத்தில் அதிகாரிகள் சேர்த்தனர்.

இந்த 2 குழந்தைகளின் பிறப்பு சான்றிதழ்களை சோதனை செய்த அதிகாரிகள் அவை போலி என்றும், அவற்றை முதலியார்பேட்டையில் கிளினிக் வைத்து நடத்தி வரும் டாக்டர் நெல்லியான் என்பவர் அளித்துள்ளார் என்பதையும் கண்டுபிடித்தனர்.

இது தொடர்பாக டாக்டர் நெல்லியான், கிளினிக் மானேஜர் மதியழகன், லலிதா ஆகியோர் மீது முத்தியால்பேட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இதையடுத்து மானேஜர் மதியழகன் கைது செய்யப்பட்டார். டாக்டர் நெல்லியான் தலைமறைவாகிவிட்டார்.

இந் நிலையில் நெல்லியான் சென்னை [^] உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். ஆனால், அவரது மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து அவர் முத்தியால்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார்.

உடனே நெஞ்சு வலி!

சரணடைந்த பின்னர் உடனடியாக டாக்டர் நெல்லியானுக்கு நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர் சிகிச்சைக்காக புதுவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்

அனுமதிக்கப்பட்டார்pd01.jpg?w=450

Manipur-boys-girls-sexually-harassed

13-germans-stayed-in-sriperumpudur-orphanage.jpg?w=449&h=95

shady_homes_orphanages.jpg?w=450&h=537

Immanuel-Albert-Child-prostitution

http://www.dailythanthi.com/article.asp?NewsID=581683&disdate=7/21/2010

http://www.dinakaran.com/tamilnadudetail.aspx?id=10955&id1=4

HINDUISM AND SANATAN DHARMA

Hinduism,Cosmos ,Sanatan Dharma.Ancient Hinduism science.

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் உள்ளபடியே

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

Tamilar Kural - Devapriya- தேவப்ரியா- (Based on Archaelogical,Historical & Theological)

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே