போப்பரசர் பெனடிக்ட்- கிறிஸ்துமஸ் கதைகள் பொய்- ஏசு டிசம்பர் 25 பிறக்கவில்லை

  

 

இயேசுவின் வரலாற்றுத்தன்மை உலகில் வாழ்ந்த எந்த நபரைக் காட்டிலும் அதிகமாகவே ஆராயப்படடுகிறது. ஆனாலும் இன்றுவரை நம்பிக்கைகு ஏற்ப ஏசு பற்றி வரலாற்று ஆதாரம் ஏதும் இல்லை

2000 வருடங்கள் ஆகியும் இன்றளவும் கிறிஸ்தவப் பாதிரியார்களால்  புராணக் கதை நாயகர்  இயேசுஅவர்களைப் பற்றி ஒரே ஒரு உருப்படியான வரலாற்று ஆதாரத்தையாவது புத்தகத்தையாவது தர முடிந்திருக்கிறதா?

போப்பரசர் பெனடிக்ட் ரட்ஜிங்கர் அவர்கள் Jesus of nazareth the infancy narratives  என்ற தலைப்பில் சமீபத்தில் ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். 

 
http://www.christianpost.com/news/no-animals-in-manger-at-jesus-birth-says-pope-in-new-book-video-trailer-85434/

பைபிள் புதிய ஏற்பாட்டைப் புனைந்து காப்பாற்றி வருவது கத்தோலிக்க சர்ச். அதன் தலைவர் தான் ஏசுவான் கதைப்படி நியமிக்கப்பட்ட சொர்கத்தின் சாவியை வைத்திருப்பவர்.

த்தேயு16:16 சீமோன் பேதுரு மறுமொழியாக, ‘ நீர் மெசியா, வாழும் கடவுளின் மகன் ‘ என்று உரைத்தார். அதற்கு இயேசு, ‘ யோனாவின் மகனான சீமோனே, நீ பேறு பெற்றவன்.17 ஏனெனில் எந்த மனிதரும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை; மாறாக விண்ணகத்திலுள்ள என் தந்தையே வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.18 எனவே நான் உனக்குக் கூறுகிறேன்; உன் பெயர் பேதுரு; இந்தப் பாறையின்மேல் என் திருச்சபையைக் கட்டுவேன். பாதாளத்தின் வாயில்கள் அதன்மேல் வெற்றி கொள்ளா.19 விண்ணரசின் திறவுகோல்களை நான் உன்னிடம் தருவேன். மண்ணுலகில் நீ தடைசெய்வது விண்ணுலகிலும் தடைசெய்யப்படும். மண்ணுலகில் நீ அனுமதிப்பது விண்ணுலகிலும் அனுமதிக்கப்படும் ‘ என்றார்.

போப்பரசர் பெனடிக்ட் புத்தகத்தில்

http://blog.christianitytoday.com/ctliveblog/archives/2012/11/pope-benedict-xvi-claims-nativity-traditions-gregorian-calendar-wrong.html
ஏசு மாட்டுத் தொழுவத்தில் பிறக்கவில்லை.
ஏசு, பொ.கா. – பொ.மு. 1இல் பிறக்கவே இல்லை. பல ஆண்டுகள் முன்பே பிறந்திருக்க வேண்டும். (சரியான வருடம் தெரியாது)

டிசம்பர் 25 அன்று ஏசு பிறக்கவில்லை.

கிறிஸ்துமஸ் என்பது சூரியக் கடவுள் மித்ரா பிறந்த நாள்.-

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/holydays/christmas_1.shtml

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2236195/New-Jesus-book-reveals-donkeys-crib-lowing-oxen-definitely-carols-Christmas.html

  • Pontiff busts myths in book Jesus of Nazareth: The Infancy Narratives’
  • He says: ‘In the gospels there is no mention of animals – it’s an invention’
  • And angels never even sang to the shepherds when Christ was born!
  • But Pontiff DOES say that Mary was a virgin who became pregnant by God
  • Outgoing Archbishop of Canterbury claimed three magi was myth, in 2007

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2236195/New-Jesus-book-reveals-donkeys-crib-lowing-oxen-definitely-carols-Christmas.html#ixzz2Frryf3N8
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

டிசம்பர் 25 : தேவகுமாரன் மித்ராவின் பிறந்த நாள்!   http://kalaiy.blogspot.in/2010/12/25.html

ஒருவர் ஒரு சிறு விஷயத்தில் பொய்யாய் இருந்தால் அவர் சொல்வது எதையுமே நம்ப முடியாது என்பது ஏசு சொன்னதான பொன்மொழி

லூக்கா16:10 மிகச் சிறியவற்றில் நம்பத் தகுந்தவர் பெரியவற்றிலும் நம்பத் தகுந்தவராய் இருப்பார். மிகச் சிறியவற்றில் நேர்மையற்றவர் பெரியவற்றிலும் நேர்மையற்றவராய் இருப்பார்.

பைபிள் புதிய ஏற்பாடு சுவிசேஷங்கள் நம்பிக்கைக்கு உரியவை அல்ல.

ஐரோப்பிய கிறிஸ்துவர்களுக்கு பேயோட்ட பாதிரியார்கள் – வாட்டிகன் பாப்பரசரால்

To deal with demand,Catholic Church sets up exorcism hotline

Press one for demonic possessions, press two for visions of Hell… Catholic Church sets up exorcist hotline

  • The hotline has been set up in Milan, Europe’s biggest Roman Catholic diocese, to cope with growing demand for exorcisms
  • People ringing the hotline will be able to schedule a visit from one of a team of 12 on-call priests

By KERRY MCDERMOTT

PUBLISHED: 09:23 GMT, 30 November 2012

 

Help is at hand for Catholics in Milan who need to ward off evil at short notice.

The diocese has set up an exorcist hotline to cope with growing demand for assistance in dealing with potential cases of demonic possession.

People contacting the switchboard will be able to schedule a visit from one of a team of 12 priests on call to deal with emergency exorcisms.

I came as soon as you called: In the 1973 film The Exorcist a mother enlists the help of priests when her 12-year-old daughter becomes possessed by a demonI came as soon as you called: In the 1973 film The Exorcist a mother enlists the help of priests when her 12-year-old daughter becomes possessed by a demon

Monsignor Angelo Mascheroni, who has been chief exorcist in Milan since 1995, said the service had been set up in response to increasing numbers of requests from worshippers, and added that the number of exorcists appointed in the diocese had doubled over the past 15 years.

 

Rebellious: Monsignor Mascheroni said many calls were from parents frustrated by their teenagers' behaviour  Rebellious: Monsignor Mascheroni said many calls were from parents frustrated by their teenagers’ behaviour

The priest, who described how one exorcist was dealing with as many as 120 cases every day, said the switchboard is manned from Monday to Friday between 2.30pm and 5pm.

‘People in need can call and will be able to find a priest in the same area who doesn’t have to travel too far,’ the Monsignor told Italy’s Chiesa di Milano website.

While for film fans the word exorcism conjures images of priests trying to drive a demon spirit from a levitating Linda Blair, Monsignor Mascheroni said that the most important role of the diocese’s team was ‘listening and consolation’.

He added that, in his experience, instances of ‘real diabolical phenomena’ were rare, according to a report in The Independent.

The Monsignor said many of the callers were exasperated parents struggling to cope with a rebellious child refusing to go to school or experimenting with drugs.

‘In reality it’s not a demon, but when they’re 18 years old young people don’t want to be told what to do,’ he said.

The Monsignor said psychiatric disorders were more likely to be to blame for truly unusual behaviour than possession.

Possession: Monsignor Angelo Mascheroni said that instances of 'real diabolical phenomena' were very rarePossession: Monsignor Angelo Mascheroni said that instances of ‘real diabolical phenomena’ were very rare

The Catechism of the Catholic Church states: ‘When the Church asks publicly and authoritatively in the name of Jesus Christ that a person or object be protected against the power of the Evil One and withdrawn from his dominion, it is called exorcism’.

These days, Catholic officials regard genuine possession as an extremely rare phenomenon, with modern exorcisms more likely to involve offering prayers or counselling to a person deemed to be in need of spiritual help.
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2240821/Catholic-Church-sets-exorcist-hotline-Press-1-demonic-possessions-press-2-visions-Hell.html#ixzz2DuCkKc9E
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

http://ezhila.wordpress.com/2008/02/19/%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F-%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95-%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0/

The Catholic Church has established an exorcist hotline in Milan,its biggest diocese,to cope with demand.Monsignor Angelo Mascheroni,the dioceses chief exorcist since 1995,said the curia had also appointed twice as many exorcists to cope with a doubling in the number of requests for help over 15 years.
We get many requests for names,addresses and phone numbers;thats why we have set up a switchboard in the curia from Monday to Friday from 2.30pm to 5pm, he told the chiesadimilano website.
People in need can call and will be able to find a priest in the same area who doesnt have to travel too far. And to that end,the number of demon-busting priests on call has increased from six to 12.
The Monsignor said he knew of one exorcist who had been seeing up to 120 people a day.But with so little time per client he was only able to offer a quick blessing.Thats not enough, he said.There should be two to four appointments a day,no more,otherwise its too much.
Its not clear why the number of suspected possessions has risen so sharply.But Monsignor Mascheroni said that part of the increase might be explained by the rising numbers of parents having difficulty controlling disobedient teenagers.
Usually the parents call (because they are) concerned about a child who wont go to school or whos taking drugs or rebelling.In reality its not a demon,but when theyre 18 years old young people dont want to be told what to do.
The Monsignor said that all those who sought help were welcomed.But he added: The real diabolical phenomena,at least in my experience,are very rare. He said that mental phenomena,mental and psychiatric disorders were often to blame for unusual behaviour.THE INDEPENDENT

    

தலித்துகள் சர்ச்சபையில் வேண்டாதவர்கள் -பாதிரியார் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி

வேண்டப்படாத பாதிரி!

http://hindusanghaseidhi.net/?p=2047

தலித்பாதிரியார் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி அவர்களின் சுயசரிதை

ஆங்கில விமர்சனம்: பிரான்சிஸ் ——-—-தமிழாக்கம்: லா.ரோஹிணி 

கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு மாறிய பின்பு தலித்துகளும் வனவாசிகளும்படும் துயரமும் துன்பமும்.

எந்த ஒரு சமூகம் அல்லது கலாச்சாரத்தின் சமூக அரசியல் நிலைப்பாட்டை எடுத்து இயம்பும் கருவிகளாக கடிதங்கள் இருக்கின்றன. பல மக்கள் தங்கள்  துயரம் மற்றும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த கடிதங்களை கருவிகளாக பயன்படுத்தி உள்ளனர். பாதிரியார் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி அவர்கள் பல கடிதங்களை தன்னுடைய சுயசரிதையான “வேண்டப்படாத பாதிரியார்” என்னும் புத்தகத்தில் எழுதி உள்ளார். கத்தோலி சர்ச்சில் பாரபட்சம் மிக அதிகமாக உள்ளது. தீண்டாமை பெருமளவில் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இந்த இருட்டு பக்கங்களை தலித் பாதிரியாரின் கடிதங்கள் வெளிச்சத்திற்கு  கொண்டு வந்துள்ளன. சர்ச் பற்றி உள்ள பல, அபிப்ராயங்களை அந்த கடிதங்கள் அம்பலப்படுத்தி உள்ளன.

தன்னுடைய “வேண்டப்படாத பாதிரி” என்னும் சுயசரிதையில் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி அவர்கள் பிரச்சனைகளை நேரடியாக அணுகி உள்ளார். அவருடைய எழுத்துக்கள் அவருக்கு  என உள்ள தனிப்பாணியை வெளிப்படுத்து கின்றன. இதுவரை பல மக்களுக்கும் தெரியாத உண்மைகளை, உதாரணமாக  சர்சுகளில் பாதிரியார்கள் வாழ்க்கை, சர்ச் வாழ்க்கை- என பல விஷயங்களை தலித் பாதிரியார் வில்லியம் அவர்கள் விவரித்துள்ளார். இந்த தலித்பாதிரியார் பேனாவை கையில் எடுத்தால் அவர் வார்த்தை ஜாலம் செய்வது இல்லை. வெட்டு ஒன்று துண்டு இரண்டு என்று உண்மையை போட்டு உடைப்பதுதான் அவர் அணுகு முறை ஆகும். மிகுந்த உணர்ச்சியோடு  அவர் நீண்ட தூரம் சென்று சர்சுகளில் நடக்கும் கேவலங்களை தோல் உரித்துக் காட்டுகின்றார்.

டில்லி ஆர்ச்பிஷப் தலித்பாதிரியார் வில்லியம் அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினர். அதற்கு பதில் எழுதும்போது “சர்ச்சின் நன்கு சுவர்களுக்குள் நடக்கும் மிகப் பெரிய” ஜாதி பாரபட்சம் குறித்து தலித்பாதிரியார் வில்லியம் அவர்கள் விரிவாக குறிப்பிடு கிறார். அவர் பின்வருமாறு ஆர்ச் பிஷப்புக்கு பதில் அனுப்பி உள்ளார்.

“நான் ஒரு தலித் பாதிரியார். பிச்சைக்காரன் அல்ல. சர்ச் சபையில் இடம் கொடுங்கள் என்று நான் உங்களிடம் பிச்சை கேட்கவில்லை. மங்களூரில் இருந்து வரும் உயர் ஜாதி பாதிரியாராக நான் இல்லை. அப்படி இருந்து இருந்தால் நீங்கள் என்னை கௌரவமாக நடத்தி இருப்பீர்கள். பைபிளை பிரச்சாரம் செய்ய எனக்கு உங்களுடைய அனுமதியோ அல்லது நீங்கள் கொடுக்கும் பதவியோ தேவை இல்லை. என்னுடைய எஜமானர் ஏசுதான். நீங்கள் அல்ல. நான் இயேசுவின் அடிமை. உங்கள் அடிமை அல்ல. சர்ச் சபையில் பதவி வகிக்காமல் இருந்தாலும் கூட இதுவரை நான் செய்த சாதனைகள் எனக்கு முற்றிலும் திருப்தி அளிக்கிறது. நான் ஒரு தலித்பாதிரியார் எனவே கத்தோலிக் தலித்துகளின் கௌரவத்தை காப்பாற்றுவது எனது கடமை ஆகும்.”

இவ்வளவும் பிட்டுவைத்துவிட்டு தலித்பாதிரியார் வில்லியம் தனது கடிதத்தில் மேலும் தொடர்கிறார்.

உள்ளூரில் தலித்பாதிரியராக இருக்கும் எனக்கு தொடர்ந்து நான்கு வருடங்களாக ஏன் சர்ச்சபையில் பதவி கொடுக்கப்படவில்லை? ஆனால் இந்த மாதிரி பதவிகளை டெல்லி கத்தோலிக் சபையில் “மற்ற பாதிரிகளுக்கு” நீங்கள் கொடுத்துள்ளீர்கள். அவர்கள் எவருமே இந்த பதவிகளுக்கு தேவையான தகுதிகளை பெற்று இருக்க வில்லை. என்னுடைய திறமைகள் குறைவாக இருப்பதால் எனக்கு சர்ச்சபையில் பதவி கொடுக்கப்படவில்லை என்று உங்கள் கடிதத்தில் நீங்கள் சொல்லி உள்ளீர்கள். ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டு இட்டுக் கட்டப்பட்டதாகும். என்னுடைய குறைகள் என்ன என்றும் நீங்கள் சொல்லவில்லை, அவைகளை நீங்கள் நிரூபிக்கவும் இல்லை.

வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி அவர்களின் இந்த சுய சரிதை “சர்ச்சுக்குள் நடக்கும் மர்மங்களை”  நீ பெரியவனா நான் பெரியவனா என்று நடக்கும்  தனி மனிதப் போராட்டங்களை அம்பலப்படுத்துகின்றன. சர்சுகள் நடத்தப்படும் விஷயம் குறித்து அந்த புத்தகம் பல அடிப்படை கேள்விகளை எழுப்புகிறது. தலித் பாதிரியார்களுக்கு தலித் மக்களுக்கு சர்சுகளில் இழைக்கப்படும் கொடுமைகளை அவருடைய சுயசரிதை புத்தகம் பட்டியல் இடுகிறது. இந்த சுயசரிதை புத்தகம் பல விஷயங்களை அம்பலப்படுத்துகிறது. சுர்சுகளைப் பற்றி  மக்கள் கொண்டுள்ள உயர்ந்த எண்ணங்கள், கருத்துகள் எவ்வளவு தவறானவை, யதார்த்தத்திற்கு மாறானவை என்பதை வெளி கொணர்கிறது. சர்சுகளில் உள்ள செல்வாக்கு பெற்ற சிலர் எவ்வாறு “நிதி மோசடிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ” என்பதையும் தலித் பாதிரியார் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி அவர்களின் சுயசரிதை புத்தகம் வெளிப்படுத்துகிறது .”

டொமினக் இமானுவேல் என்னும் மற்றொரு பாதிரியைப் பற்றி எழுதும்போது தலித்பாதிரியார் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்.

பிற மொழிகளில் டப்  செய்ய அந்த படத்தை டொமினிக் தயாரித்தார். இதற்கான வரவு செலவுகள் அவரிடம் உள்ளன. அதை டில்லி கத்தோலிக்  அசோசியேஷன்  வலைதளத்தில் அவரை போட சொல்லுங்கள். வரவு செலவு கணக்குகளை அவர் வலைதளத்தில் பிரசுரித்துதான் தீரவேண்டும். இந்த படத்தை தயாரிக்கும் போது “சத்பாவனா” என்ற இயக்கத்தின் பேரும் அதில் சேர்க்கப்பட்டது ஏன் இப்படி செய்யப்பட்டது? இந்த படத்தை டொமினிக் “சேதநாலயா” என்ற அமைப்புக்காக மட்டும்தானே தயாரித்தார்? சத்பாவன  இயக்கம் இந்த படத்தை தயாரிக்க பணம்  கொடுத்ததால் அதன் பெயர் சேர்க்கப்பட்டது என்று டொமினக்  சிலரிடம் கூறியுள்ளார். இது எனக்கு தெரிய வந்துள்ளது.

இதில் இருந்தெல்லாம் என்ன தெரிகிறது? சர்ச்சுக்கு வரும் வரவு செலவுகளுக்கு சரியான கணக்கு இருக்க வேண்டும். இதற்க்கான பெரிய தேவை உள்ளது. இது முற்றிலும் உண்மையான கோரிக்கை ஆகும். இம்மாதிரியே தான் எழுதிய சுச சரிதையில் ஒரு இடத்தில் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி  பாதிரியார் ஒரு சுவாரஸ்யமான  சம்பவத்தை குறிப்பிடுகின்றார். அந்த சம்பவத்தால்தான் அவரது சுயசரிதைக்கே “வேண்டப்படாத பாதிரியார்” என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது. அந்த சம்பவம் என்ன தெரியுமா?

“நான் ஒரு வேண்டப்படாத, விரும்பப்படாத பாதிரியார். ஏன் என்றால் நான் ஒரு உள்ளூர் தலித்பாதிரியார். ஒரு நாள் நான் வேறு ஒரு பாதிரியருடன் மிகவும் சூடாக விவாதித்துக் கொண்டு இருந்தேன். விவாதம் மிகவும் உச்ச கட்டத்திற்கு போனது. அப்போது அந்த பாதிரியார் என்னைப் பார்த்து “நீங்கள் வேண்டப்படாத பாதிரியார் ” என்று சொன்னார். அதையே தன் சுயசரிதைக்கு தலைப்பாக வைத்து விட்டார்.

தலித்பாதிரியாரின் இந்த புத்தகம் தலித்சகோதரர்களைக் குறித்து சிந்திக்குமாறு ஹிந்து சமூகத்தையும் தூண்டுகிறது. தலித்துகள் சமூக மரியாதையை, சமமான நடத்தையை எதிர்பார்த்து கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு மாறுகின்றனர் என்று சொல்லப் படுகிறது. கிறிஸ்துவர்களாக மதம் மாறிய பிறகு தங்களுக்கு விடுதலை கிடைத்து விட்டதாக தலித்துகள் நம்புகின்றனர். ஆனால் சர்ச் அமைப்பில் “பாரபட்சம் காட்டுவது” என்பது மிகவும் நாசூக்காக நடக்கிறது. எனவே கிறிஸ்துவர்களாக மாறிய பிறகும் கூட தலித்துகளுக்கு  நிவாரணம் எதுவும் கிடைப்பதில்லை. இந்த நிலை காரணமாக வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி போன்ற தலித்கிறிஸ்துவ பாதிரியார்களின் நிலைமை இன்னும் மோசமாக பரிதாபமாக போகிறது. அவரைப் போன்றவர்களுக்கு பாதிரியார்களாக தொடர்வது அனேகமாக இயலாது என்ற நிலைமை உருவாகிறது.

தலித் பாதிரியார் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி  பலர் கனவில் கூட சொல்ல பயப்படும் அல்லது ஒப்புக் கொள்ள அஞ்சும் பல விஷயங்களை துணிச்சலாக தன்னுடைய சுயசரிதையில் எழுதி உள்ளார். மதமாற்றம் என்னும் கொடுமையான எதார்த்தம் உள்ளதை அவர் ஒப்புக் கொள்கிறார். அவர் எழுதுகிறார்.

“தலித் ஹிந்துக்கள் பெரும்பாலும் ஏழைகளாக இருந்தனர். ஏழைகளாக இருக்கின்றனர். ஏன் என்றால் உயர்ஜாதி ஹிந்துக்களால் அவர்கள் சுரண்டப் பட்டனர். இப்போதும் சுரண்டப்படுகின்றனர். அவர்கள் கீழ்த்தரமான வேலைகளை, பணிகளை செய்து கொண்டு இருந்தனர். இப்போதும் செய்து கொண்டு உள்ளனர். அவர்கள் கிறிஸ்துவர்களாக  மதம்மாறிய பிறகும் தலித் கிறிஸ்துவர்கள் கத்தோலிக் சர்ச்சின் அதிகாரிகளால் சுரண்டப்பட்டனர். இப்போதும் சுரண்டப்படுகின்றனர். கிறிஸ்துவர்களாக மதம் மாறிய பிறகும்  ஹிந்து   தலித்துகளின்  நிலைமை மேன்மை அடையவில்லை. முன் இருந்த மாதிரியேதான் மோசமாக உள்ளது. ஹிந்து சமூகத்தில் இருந்த போது தலித் ஹிந்துக்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு வர உயர்ஜாதி ஹிந்துக்கள் அவர்களை அனுமதிக்க வில்லை. தலித்கத்தோலிக்கர்களின் பொருளாதார நிலைமை மேம்பாடு அடைந்த தாக இருக்கவில்லை. இப்போதும் மேம்பாடு அடையவில்லை. தலித் கத்தோலிக்கர்களின் வாழ்க்கைத்தரம், சர்ச்சிலோ, வட இந்தியாவிலோ, கிறிஸ்தவர் களாக மதம்மாறிய பிறகு கூட மோசமாகத்தான் இருந்தது. இப்போதும் மோச மாகத்தான் இருக்கிறது.

மேலும் தலித்பாதிரியார் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி அவர்களின் புத்தகம் சர்சுகளில் இருக்கும் இன்னும் சில பாரபட்சங்களைக் குறித்தும்  விவரம் தருகிறது. சர்சுகளில் “தென்னிந்தியர்கள் ஆதிக்கம்” அதிகமாக இருப்பதாக அவர் சொல்கிறார். டில்லி ஆர்ச் டியோசாஸ்  தென்னிந்தியர்கள் குறித்தே அதிக கவனம் மற்றும் அக்கறை காட்டுவதாக தலித்பாதிரியார் குறிப்பிடுகிறார். கத்தோலிக் நிறுவனங்களில் முக்கிய பதவிகளில் தென்னிந்தியர்கள்தான்  இருக்கின்றனர் என்று அவர் சுட்டிக் காட்டுகிறார். அதே சமயத்தில் உள்ளூர் வாசிகளுக்கும், தலித்துகளுக்கும் சர்ச்களில் அவர்களுக்கு உரிய உரிமைகள் கொடுக்கப்படுவ தில்லை. தங்களுடைய கத்தோலிக்க எஜமானர்களுக்கு அவர்கள் ஏறக் குறைய அடிமைகள் மாதிரிதான் உள்ளனர்.

பிரச்சனைகள் பல மட்டங்களில் உள்ளன. சர்ச்சின் வலிமை, யேசுவிடம் தங்கள் நம்பிக்கையை வைத்துள்ள மிக அதிகமான தலித்துகள் மற்றும் வனவாசி மக்களையே சார்ந்து உள்ளது. ஆனால் சர்ச்சின் கட்டமைப்பு உயர் ஜாதி, பணக் காரர்களை சார்ந்ததாக உள்ளது. இது மாற்றப்பட வேண்டும். இது மாற்றப் படாத தால்தான்  “போராட்ட அலைகள்” எழும்பத் தொடங்கி உள்ளன. தலித்பாதிரியார் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரியின் புத்தகம் “ஏழை கிறிஸ்துவர்கள் விடுதலை இயக்கம்” குறித்து பேசுகிறது. இந்த அமைப்பு தலித் கிறிஸ்தவர்களின் பிரச்சனைகள் குறித்து வலிமையாக அணுகுகிறது. தலித்பாதிரியார் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி  அவர்கள் தன்னைக் குறித்து எழுப்பப்படும் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு  விடை அளிக்க சரியான இடத்தைத்தான் தெரிவு செய்துள்ளார்.

தலித்துகளும் வனவாசிகளும் “வெள்ளை அங்கிகளுக்கு பின்னால்” பல “கருப்பு பிரச்சனைகளை அனுபவித்துக் கொண்டு உள்ளனர்”. இதை எல்லாம் சமய நம்பிக்கை கொண்டவர்கள், சமய நிறுவனங்கள், அரசாங்கம், அதிகாரவர்க்கம், நீதித்துறை, எழுத்தாளர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஊடகங்களில் பணி செய்வோர் ஆகியோர் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு தலித்பாதிரியார் வில்லியம் பிரேமதாஸ் சௌத்திரி அவர்களின் சுயசரிதை புத்தகம் “வேண்டப்படாத பாதிரியார்” மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும். “மதமாற்ற அரசியல்” பற்றி தெரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ளவும் இந்த புத்தகம் உதவும். தலித்துகளும், வனவாசிகளும் பொருளாதார முன்னேற்றம் அடைந்தால் மட்டுமே இந்தியாவில் சமூக மாற்றம் வரும், சாத்தியமாகும். வெறும் மதமாற்றம் அவர்களின் நிலையை எந்த விதத்திலும் உயர்த்தாது. இந்த எதார்த்தத்தை அனைவரும் புரிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியமாகும்.

இக்கட்டுரையின் ஆங்கில மூலத்தைப் படிக்க விரும்பினால் இங்கே சொடுக்கவும்.http://organiser.org//CAT/In%20Focus_82918.aspx? NB=&lang=4&m1=&m2=&p1=&p2=&p3=&p4=&PageType=N

CSI சர்ச் சபைக்குள்ளே ஜாதி

ஜாதி பிசாசு – CSI சபைக்குள்ளே!
எச்சரிக்கை! எச்சரிக்கை!!
ஜாதி பிசாசு
இன்று உலகம் எங்கும் இன வித்தியாசம் நமக்குள் இருக்கக்கூடாது என்று முழு உலகதலைவர்களும் வலியுறுத்திக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இன வித்தியாசம் இனவெறியாக மாறிவருவது நாட்டு மக்களிடம் பெரும் பிரச்சனைகளை உருவாக்கி, போராட்டங்கள் உண்டாகி, ஒருவரை ஒருவர் கொன்று குவிக்கும் நிலை முழு உலகத்திலும் இன்றும் சம்பவித்துக்கொண்டிருக்கின்றன.நம் பாரததேசத்தில் இனப்பிரச்சனையில்லை. ஆனால் ஜாதி பிரச்சனை மிக அதிமாக உண்டு. வட இந்தியா தொடங்கி தென் இந்தியாவில் கன்னியாகுமரிமுனைவரை ஜாதி பிசாசின் பிரச்சனை பூதாகாரமாக உருவெடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது. தேசத்தலைவர்கள், அரசியல்வாதிகள், அரசாங்கம், நீதிமன்றம் யாவும்ஜாதி வேறுபாடு நாட்டைவிட்டு நீக்கப்படவேண்டும் என்று அறிக்கையில்மட்டும் அறிவிக்கின்றனர். ஆனால் அவர்களால் செயலில் நிறைவேற்ற இயலவில்லை. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில், நாம் குறிப்பாக கிறிஸ்தவ சபைகள், விசுவாசிகள் ஜாதி இருக்கக்கூடாது என்று பிரசங்கிக்கிறோம். கிறிஸ்தவ சபை தலைவர்கள், ஆயர்கள், பிஷப்மார், பெந்தேகோஸ்தே சபை பாஸ்டர்கள் ஆராதனையில் ஜாதிவெறி வேண்டாம் என்று பிரசங்கித்தாலும் ஜாதிவெறிவெளியில் காணப்படாமல் சபைகளுக்குள் மாறாமல், மறையாமல் அப்படியேதான் இருக்கிறது. கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளின் திருமணங்களில் இவற்றைக் கண்கூடாக காண்கிறோம். இப்படி இலைமறைவாக நம் CSI சபைக்குள் புதைந்துகிடக்கும் ஜாதிவெறி, இப்போது உலகத்திலேயே குறிப்பாக இந்தியாவிலேயே முதன்முதல் மதுரை-ராமநாதபுரம் CSIதிருமண்டலத்தில் வெளிப்படையாக, துணிகரமாக ஜாதிவெறியை அச்சடித்து, அறிவித்துகாட்டியிருக்கிறார்கள். அதன்மூலம் தங்கள் ஆவிக்குரிய சாட்சி கெட்டநிலையை வெளியரங்கமாக காட்டியிருப்பது கிறிஸ்தவ உலகில் பெரும் தலைக்குனிவை உண்டாக்கிவிட்டது. இயேசுகிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட அனைவரும் ஒருதாய் வயிற்றுபிள்ளைகள் மாதிரி ஆவர். கிறிஸ்தவ சபையிலும், பரலோகத்திலும் ஜாதிக்கு இடமே இல்லை.

நீங்கள் காண்பது மதுரை-ராமநாதபுரம் திருமண்டல CSI சபை உறுப்பினர் படிவமாகும். இதில் வட்டமிட்டு காண்பித்த வார்த்தையை கவனியுங்கள். CSI சபையில் அங்கம் வகிக்கும் நீ எந்த ஜாதியை சேர்ந்தவன் என்று குறிப்பிடவேண்டுமாம். இந்தியாவில் அல்லது இலங்கையில் எங்காவது எந்த சபைகளிலாவது இப்படி ஜாதியை கேட்கும் வெட்கம்கெட்ட சாட்சியில்லாநிலையை கேட்டதுண்டா? அதனால்தான் இதை ஜாதி பிசாசு என்றேன். சபைக்குள்ளும் இந்த ஜாதிபிசாசு பலவிதங்களில் தலைவிரித்தாடுகிறது. ஜாதி என்ற பெயரில் சபை உறுப்பினர் படிவம் ரூபத்தில் இந்த ஜாதிபிசாசை மதுரை CSI திருமண்டலத்தில் வெளிப்படையாக அச்சிடப்பட்டு காட்டப்பட்டுள்ளது.

ரேஷன் கார்டுக்காக, ஜாதிகணக்கெடுப்புக்காக அரசாங்கம் ஆட்களை வீடுகளுக்கு அனுப்பும்போது அல்லது பள்ளியில் பிள்ளைகளை சேர்க்கும்போதும் படிவத்தில் (form) ஜாதி என்ற இடத்தில் உண்மை கிறிஸ்தவர்கள் தங்களை இந்திய கிறிஸ்தவன் என்றுமட்டுமே குறிப்பிடுவார்கள் அல்லது நாங்கள் ஜாதியைக்குறித்து எழுதவிரும்பவில்லை என்று அரசாங்க கணக்கெடுப்பின்போதே தைரியமாக, ஏராளமான உண்மை கிறிஸ்தவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். மதுரை திருமண்டல CSIஅங்கத்தினர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் படிவத்தை எழுதி நிரப்பும்போது CSI திருமண்டலம் ஜாதியைப்பற்றி கேட்பது தவறு என்றோ, ஜாதியைப்பற்றி நாங்கள் குறிப்பிடவிரும்பவில்லை என்றோ அல்லதுஇந்திய கிறிஸ்தவன் என்றோ குறிப்பிட்டு உங்கள் எண்ணத்தை அந்த படிவத்திலேயே எழுதி திருமண்டல பொறுப்பாளர்களை உணர்த்துங்கள். இந்த சாட்சிகெட்ட சபை அங்கத்தினர் விண்ணப்பபடிவத்தை தயாரித்தது, மரித்த பிஷப்.ஆசீர் அவர்கள் காலத்திலா? அல்லது இப்போதுள்ள தற்காலிக பொறுப்பாளர்களா? என்ற விவரம் அறியவில்லை. ஆனால் இது டையோசிஸ்ஸில் நடக்க இருக்கும் தேர்தலுக்கான பிசாசின் தந்திரம் ஆகும். இந்த ஏற்பாடு முழுதிருமண்டலத்திலும் எந்த ஜாதிமக்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிவதற்காக அல்லாமல் வேறுகாரணம் நிச்சயம் இருக்காது. ஒவ்வொரு இடத்திலுள்ள CSI சபைக்குள் நம்ம ஜாதி ஆட்கள் எத்தனைபேர்,மற்ற ஜாதியை சேர்ந்தவர்கள் எத்தனைபேர் என்பதை இதன்மூலம் அறிவது மிகசுலபம். அதன் அடிப்படையில்தான் புதிய பிஷப்பும் தெரிந்தெடுக்கப்படுவார்கள். இதற்குடையோசிஸ் மக்கள் இடம்கொடுக்க கூடாது. மதுரை CSI திருமண்டலமக்கள் அனைவரும் இந்த படிவத்துக்கு உங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவிக்கவேண்டும். இதை மதுரை CSI டையோசிஸ் அனுமதித்தால், மற்ற எல்லா CSIதிருமண்டலங்களிலும் இந்த ஜாதிபிசாசுகள் எளிதாக நுழைந்துவிடும். ஜெபத்தோடு சாத்வீகமான முறையில் போராட்டங்கள் எதுவும் நடத்தாமல் ஒவ்வொரு CSI சபை கமிட்டியிலும் ஜாதி எதிர்ப்பை எழுத்தில் எழுதி, அதை மினிட்சில் பதிவுசெய்து, அந்த சபை கமிட்டிகள் தனித்தனியாக உங்கள் கமிட்டி தீர்மானத்தை கடிதம் மூலம் எழுதி திருமண்டலத்துக்கும் – சினாடுக்கும் உங்கள் எதிர்ப்பை தெரியப்படுத்துங்கள் இதுதான் கிறிஸ்தவ ஒழுங்கு. தனிப்பட்டமுறையிலும் எதிர்ப்பை அறிவிக்கலாம்.

இதைநான் ஜாமக்காரன் மூலம் அறிவித்ததால் நீங்கள் என்மேல் வெறுப்புக்கொண்டு என்னை உங்கள் சபை கன்வென்ஷனுக்கு அழைத்தாலும் சரி – அழைக்கவிட்டாலும் சரி அல்லது ஏற்கனவே கூட்ட ஏற்பாடு செய்து என் தேதியை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் என் கூட்டங்களை கேன்ஸல் செய்தாலும் சரி – என் ஜாமக்காரன் வேலையான அறிவிப்பையும், எச்சரிப்பையும் வசனத்தின்படி உங்களுக்காகவும், அனைத்து CSI, CNI மக்களுக்காகவும் இவ்விவரத்தை அறிவித்துவிட்டேன். என் கடமை முடிந்தது! தீர்மானம் எடுக்கவேண்டியது மதுரை-ராமநாதபுரம் திருமண்டல CSI சபை மக்கள், ஆயர்கள், பொறுப்பாளர்கள் ஆகிய உங்களுடையது ஆகும். இந்த விஷயத்தில் கர்த்தர் உங்கள் அனைவரையும் கணக்கு கேட்பார் என்பதை மறக்கவேண்டாம்!

மத் 17:21, இந்த ஜாதிப்பிசாசு ஜெபத்தினாலும், உபவாசத்தினாலுமேயன்றி மற்றெவ் விதத்தினாலும் புறப்பட்டுப்போகாது என்று இயேசுகிறிஸ்து கூறினார். இந்த வசனத்தில் வரும் ஜாதிப் பிசாசு என்ற வார்த்தை மூலபாஷையில் சில முக்கியதோல் சுருள்களில் இல்லாததால் கத்தோலிக்க வேதபுத்தகத்தில் 1978 வருடத்துக்குமுன் உள்ள அவர்கள் வேதபுத்தகத்தில் இந்த 21ம் வசனத்தைமட்டும் நீக்கிவிட்டனர். இதை இங்குநான் குறிப்பிடக்காரணம் இந்தகுறிப்பிட்டவசனம் நம் இந்தியாவிலுள்ள ஜாதியை குறிக்கும் ஒருசொல் அல்ல. இந்த வசனத்தை ஒருவகைபிசாசு என்று மொழிபெயர்க்கலாம். ஆனால் நான் எழுதிய இந்த குறிப்பிட்ட எச்சரிக்கை செய்திக்காக நாம் குறிப்பிடும் இந்த ஜாதியை பிசாசுஎன்றே, நாம் பெயரிட்டு அழைப்பது நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க பிரயோஜனமாக இருக்கும். ஜெபியுங்கள்.

 ஜாமக்காரன் – Dr.புஷ்பராஜ்.

(இதை சபையில் உள்ள மற்றவர்களுக்கும் போட்டோகாப்பி எடுத்து விநியோகிக்கலாம்)

Rev.Sleeva Raju Policetti Catholic priest sought for alleged sexual assault of minor

Fugitive Catholic priest sought for alleged sexual assault of minor

Fugitive priest

சிறுமியை கற்பழித்த கத்தோலிக்க பாதிரியார் தலைமறைவு

அதெப்படி கிறிஸ்துவத்துக்கு போன இந்தியர்கள் கூட இவ்வளவு கேடு கெட்டு போய்விடுகிறார்கள்!தமிழர்களே கருனை மார்க்கம் குருனை மார்க்கம் என்று கடவுளை விற்கும் பாதிரிகளிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.

துஷ்டனை கண்டால் தூர விலகு என்பது போல பாதிரிகள் பக்கமே சிறுவர் சிறுமிகளை அனுப்ப வேண்டாம்.

கிறிஸ்துவ பள்ளிகளுக்கு குழந்தைகளை அனுப்ப வேண்டாம்.

The Infant Jesus Church, in Emjala, in the outskirts of Hyderabad. Fugitive priest Sleeva Raju Policetti worked as a priest here after he fled Chicago in 2002, according to New Delhi court papers signed by Policetti in 2006.  Rakesh Sahai/ICIJ

Rev. Sleeva Raju Policetti fled to India after being accused of sexually assaulting a 16-year-old Chicago girl; decade-long extradition effort now in peril

By David JacksonGary Marx and Ritu Sarin*

6:00 am, March 11, 2012 Updated: 6 hours, 45 minutes ago

Advertisement

 

 

Accused of sexually assaulting a 16-year-old Chicago girl, the Rev. Sleeva Raju Policetti fled Illinois nearly a decade ago to his native India, where the Roman Catholic archbishop of Hyderabad soon issued an order barring him from ministry.

In 2008, after a canonical trial, the Vatican took the rare and severe step of defrocking Policetti over the allegations, meaning he is no longer a priest.

But civil justice never caught up to the fugitive ex-priest, whose lawyers in India have fought efforts to extradite him to Chicago to face 20 felony counts of criminal sexual assault and aggravated criminal sexual abuse.

And now it’s apparently too late.

In recent days, Policetti’s case took a dramatic turn when an attorney for Policetti’s alleged victim indicated to Cook County prosecutors that she was no longer willing to pursue charges — a decision that would effectively force prosecutors to dismiss the case and abandon the years-long extradition effort.

Prosecutors are now trying to set up a face-to-face meeting with the alleged victim, said Sally Daly, spokeswoman for the Cook County state’s attorney’s office. “Proving up this case would very much involve us having the victim willing to participate in the prosecution,” Daly said. “Obviously, things have changed; she’s an adult now. We respect the wishes of the victim, same as you. At the end of the day, that’s what matters most.”

The potential end to Policetti’s prosecution offers yet another example of how an opaque and slow-moving international extradition system can derail justice, leaving suspects accused of murder, rape and crimes against children free when they find haven in foreign countries.

Policetti’s alleged victim initially worked with authorities, setting in motion an international extradition that required the approval of top officials from the U.S. State and Justice departments and India’s Ministry of External Affairs.

But years into the grinding legal process, her attorney said, she wants to put the matter behind her. Her contact with the state’s attorney came after the woman and her attorney learned the Tribune was preparing an article about Policetti.

Similar years-long delays have undermined other international fugitive manhunts, the Tribune found in an examination of more than 100 cases from the Chicago area and thousands of others nationwide. In some instances, witnesses died or disappeared, making the cases impossible to prosecute.

Policetti is one of at least 32 Roman Catholic priests nationwide since 1985 who have absconded to foreign countries while facing criminal charges or investigations for allegedly sexually assaulting or abusing youths in the United States, according to a Tribune review of federal warrants, news reports and law enforcement sources. Only five have been returned to the U.S. to face trial.

More than two dozen other Catholic clergy went abroad while facing internal church inquiries or civil allegations of child sex misconduct, or were transferred to foreign countries by church authorities, the Tribune found.

Confidential ecclesiastic records on Policetti’s case, which broke in 2002, provide a rare glimpse into the actions of top officials of the Catholic Church regarding an accused priest just as the Vatican was becoming engulfed in a burgeoning scandal over pedophile priests around the world.

Though reporters found that an initial two-day delay by the church in reporting the child sex assault allegation may have given Policetti time to plan his escape from Chicago, records also show that top church officials here and in India pressed hard for Policetti’s return and expressed fury at his alleged crimes and his continued ability to evade justice.

Told of the recent developments in the case, Chicago Archdiocese legal services director John O’Malley said, “From the outset, the archdiocese has supported and cooperated with the state’s efforts to bring this case to a just resolution. The archdiocese and those of us involved in dealing with these tragic matters would never presume to make a judgment about the feelings of someone who has been sexually abused.”

The archdiocese reached an out-of-court settlement with Policetti’s alleged victim, a person with knowledge of the case confirmed. The church declined to disclose any details out of respect for the alleged victim’s privacy. The alleged victim declined to comment for this article.

Her attorney, who spoke on condition that he not be identified, said the Chicago Tribune account of the case was “inaccurate and irresponsible,” although he would not identify specific errors.

St. Tarcissus, the vibrant Northwest Side parish where Policetti had worked, saw a sharp drop in attendance and donations when the assault allegations first made news.

“The lives of a lot of parishioners were turned upside down,” said the retired Rev. Daniel McCarthy, who was pastor when Policetti fled. “People were hurt and disillusioned and betrayed.”

Prosecutors say Policetti was 42 and the girl had just turned 16 when the alleged assaults began. Policetti gave the girl jewelry and other gifts “to further his abusive sexual relationship with her,” according to a Cook County prosecutor’s court affidavit made public in New Delhi. The alleged victim “felt that she could not refuse the advances of Fr. Policetti because he was a priest.”

In the court records and a brief interview earlier this year in India, Policetti proclaimed his innocence and said he is the victim of a racist conspiracy.

“Because of the allegations and case against me, I lost my permanent job at the church in Hyderabad and get only temporary jobs, sometimes on weekends,” Policetti said from his lawyer’s chamber in the stately Patiala House Courts Complex in New Delhi.

Despite being barred from public ministry, then defrocked, Policetti has continued to use the title of “Reverend.” As recently as 2010, he sent Chicago parishioners greeting cards soliciting donations, saying he ran an orphanage and school near Hyderabad.

Priests sometimes call him to fill in at church functions, Policetti said in the interview.

“Gradually people have … forgotten the case, but the sense of frustration about what has happened with me has yet not left me,” Policetti said. “It is only God’s blessings and the strength my family and lawyers have given that have kept me going.”

Like many other international fugitives traced by the Tribune, priests accused of sexual misconduct often returned to their hometowns and did little to conceal their identities or whereabouts, the newspaper found. Until the pedophile-priests scandal erupted a decade ago, many of them were given church housing and jobs after fleeing, and that still occurs in some cases.

Another priest who fled to his native India, the Rev. Joseph Jeyapaul, left the U.S. in 2005 just before he was charged in Minnesota with sexually assaulting 14-year-old Megan Peterson after she sought his advice about becoming a nun. Jeyapaul asserted his innocence and continued to work as a priest in India, where he was prohibited from direct contact with children.

Peterson, who is now 22, told the Tribune that authorities have advised her that Jeyapaul’s extradition from India “could probably take 10 years, or maybe it won’t even happen.”

It has been difficult to carry on with her life with the case unresolved, Peterson added, but she is determined to bring Jeyapaul to trial because she fears he could abuse others.

“To see a predator still on the loose, to have used every resource you’ve got to get him back and to know they’re just untouchable — that feeling is gut-wrenching,” Peterson said.

A stocky and energetic associate pastor known at St. Tarcissus for his thundering homilies and attention to the sick, “Father Raju” Policetti came to Chicago in 1996 as an “extern” priest who would serve in America but remain accountable to church authorities in his home diocese in Hyderabad.

During the time of the alleged abuse, which started in 2001, a church secretary noticed Policetti with the girl in his private rectory bedroom “on numerous occasions with the door closed,” according to a Chicago police detective’s affidavit. The secretary “counseled Sleeva that this was considered inappropriate behavior, but he dismissed her warning,” the detective wrote.

During this period, Policetti applied to remain in Chicago as a priest of the Chicago diocese. Chicago rejected his application early in 2002 because he had come under church investigation for allegedly improperly raising donations to support an orphanage and school in India, church records and interviews show. Church authorities questioned where the money was going.

On a Saturday morning in May 2002, two months before Policetti’s scheduled July 14 departure, a parish member brought then-pastor McCarthy letters exchanged between Policetti’s alleged victim and another girl that disclosed the priest’s alleged misconduct, according to court records and interviews.

A stunned McCarthy immediately conveyed the letters to the Rev. Larry McBrady, then the Chicago vicar for priests. At some point over the weekend, McBrady spoke with Kathleen Leggdas, who headed the archdiocese office that investigated abuse allegations against priests.

Church officials say they kept their communications completely private. “I didn’t want to scare him off,” McCarthy recalled.

Archdiocese policy required prompt reporting of child abuse allegations to the state Department of Children and Family Services hotline. Records show Leggdas’ call came around noon Monday, May 6, just over two days after the letters surfaced.

During that 50-hour window, Policetti sold his car for $3,500, telling the buyer “he was ill and had to return to India,” according to a Chicago police detective’s court affidavit.

Policetti caught a flight out of the U.S. on Tuesday, about two hours before police scrambled to O’Hare International Airport to catch him. Church authorities would not comment directly on the delay.

Police quickly contacted Policetti’s brother, the Rev. Prasad Rao Policetti, who was then posted at nearby St. Monica Parish. But Prasad was “deceitful and evasive,” telling police that his brother flew to Amsterdam even though he knew Sleeva Policetti was headed to India, the detective’s court affidavit states.

Prasad Policetti would not answer police questions about the brothers’ various bank accounts. And he phoned a St. Tarcissus secretary and urged her to persuade the alleged victim to “change her story” and say she and Sleeva Policetti were “just kissing,” according to the affidavit.

The Tribune’s efforts to locate Prasad Policetti, who left Chicago for Hyderabad four days after his brother, were unsuccessful.

After Sleeva Policetti arrived in India, he called the Chicago detective and admitted “kissing and touching” the “young girl” but denied sexual relations, according to court records.

Sleeva Policetti said “he was uncertain about when he would return to Chicago,” Detective Richard Lapinski wrote in a court affidavit. “He stated he could be contacted at the Bishop’s House in Hyderabad and provided a phone number.”

Cardinal Francis George had immediately alerted then-Hyderabad Archbishop Marampudi Joji about the allegations against Policetti. “Father Policetti must meet with the police,” the cardinal wrote in a faxed letter. “Given the grave nature of this criminal allegation, I ask that … you direct him to return to Chicago immediately.”

When Policetti arrived in Hyderabad at 10 a.m. Thursday, May 9, he went straight to Joji’s house and strenuously maintained his innocence, church records show.

Four days later, George faxed Joji another letter warning him that Policetti had raised “considerable sums of money” by telling parishioners “he was opening a school in Hyderabad. He may suddenly disappear again and use such monies, including $30,000 in a Bank of South India account, for his personal support.”

Joji faxed George an “urgent” reply saying he had persuaded Policetti to return to Chicago. Policetti wrote separately to assure George he was heading back to Chicago “at the earliest” to “tell you my version of what had happened.”

More than a week passed. When Joji finally summoned Policetti, his brother Prasad appeared instead and told Joji “definitively” that Sleeva Policetti “will not be returning to Chicago,” church records show.

Joji then took the most drastic step in his power. He notified Sleeva Policetti in a letter that he was barred “from officiating or participating in public or private as a priest,” citing his “deceptive claims of innocence.”

Yet roughly a year later, Policetti wrote to a St. Tarcissus parishioner and encouraged her to support a child she had sponsored through him at an orphanage. As he would do in extradition court filings and fundraising appeals over the following years, Policetti described himself as a priest in good standing: “Regarding my ministry, I will be posted soon in the parish … as a pastor,” he wrote.

Chicago archdiocese officials sent a copy of that fundraising appeal to Joji, asking in alarm whether Policetti was indeed about to be posted as a pastor.

A month later, in May 2003, India police arrested Policetti outside Hyderabad.

As India began the process of extraditing him to the U.S. to face trial, Policetti was held in judicial custody for about two weeks, then released on bail, court records show. He has been free since then.

*Jackson and Marx are Tribune reporters. Ritu Sarin, a reporter for the Indian Express, is a member of the International Consortium of Investigative Journalists. Her work on this story from India was funded by a grant to ICIJ from The Richard H. Driehaus Foundation.

கருப்புபண ஊழல்நாடு-வாடிகன்

கருப்பு பணத்தை (ஊழல் பணம், போதை மருந்து

மூலம் பெறும் பணம்) ஆகியவற்றை

 வெள்ளையாக மாற்றும் நாடுகள்

வரிசையில் வாடிகனும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Vatican havala hub 09_03_2012_001_066  

 Vatican added for first time to State Department list
* Washington puts tiny state in less vulnerable list
* Vatican tries to join Europe’s ‘White List’
VATICAN CITY, March 8 (Reuters) – The Vatican has for the first time appeared on the U.S. State Department’s list of money-laundering centres but the tiny city-state is not rated as a high-risk country.
The 2012 International Narcotics Control Strategy Report was made public on Wednesday and Washington’s list of 190 countries classifies them in three categories: of primary concern, of concern and monitored.
The Vatican is in the second category, grouped with 67 other nations including Poland, Egypt, Ireland, Hungary and Chile.
It was added to the list because it was considered vulnerable to money-laundering and had recently established programmes to prevent it, a State Department official said.
“To be considered a jurisdiction of concern merely indicates that there is a vulnerability to a financial system by money launderers. With the large volumes of international currency that goes through the Holy See, it is a system that makes it vulnerable as a potential money-laundering center,” Susan Pittman of the State Department’s Bureau of International Narcotics and Law Enforcement, told Reuters.
Last year, the Vatican adapted internal laws to comply with international standards on financial crime.
The Vatican is seeking inclusion on the European Commission’s so-called “white list” of states who comply with international standards against tax fraud and money-laundering. A decision on its inclusion is expected in June.
“Our aim is to make the ‘white list’ and we are happy that we have been put in the State Department’s less vulnerable category,” a Vatican official said, speaking on condition of anonymity.
The category of most vulnerable centres includes all members of the Group of Eight countries, including the United States, Germany, Italy and Russia, because the size of their economies and banking systems can facilitate money-laundering. It also includes small centres such as Britain’s Channel Islands.
The State Department’s methodology is different from that of the Financial Action Task Force’s International Cooperation Review Group (ICRG), which concentrates on a nation’s compliance with international law and money-laundering regulations.
VATICAN BANK HAS SCANDALOUS PAST
The Vatican Bank, founded in 1942 by Pope Pius XII, has been in the spotlight since September 2010 when Italian investigators froze 23 million euros ($33 million) in funds in Italian banks after opening an investigation into possible money-laundering.
The bank said it did nothing wrong and was just transferring funds between its own accounts. The money was released in June 2011 but the investigation is continuing.
The Vatican’s new financial transparency laws set up internal regulations to make sure its bank and all other departments adhere to international regulations and standards, and cooperate with foreign authorities.
Two months ago, Italian newspapers published leaked internal letters which appeared to show a conflict among top Vatican officials about just how transparent the bank should be about dealings that took place before it enacted its new laws.
The Vatican Bank was formally known as the Institute for Works of Religion (IOR) and was entangled in the collapse 30 years ago of Banco Ambrosiano, with its lurid allegations about money-laundering, freemasons, mafiosi and the mysterious death of Ambrosiano chairman Roberto Calvi – “God’s banker”. (Reporting by Philip Pullella; Editing by Robert Woodward)

Forced Conversion- Parents Complain against Pentecostal church

Forced conversion alleged

07_03_2012_004_029.jpg Forced Converrsion

How can they separate a child from her mother just because she happens to be above 18 years? I heard that they are going to shift her to some undisclosed location after two years, in which case we won’t even be able to see her,” says the mother of Laxmi Priya, the 26-year-old who was a software engineer at Infosys in Chennai before she joined the Pentecostal Mission Church there as a full time missionary in July last year.

Laxmi’s parents — her father Vardarajulu is a goldsmith from Secunderabad —approached the State Human Rights Commission on Tuesday alleging that their daughter was brainwashed and forcibly converted by a Christian mission in Chennai and is currently in their custody. Mr Vardarajulu is worried about her health, since he says she has been made to fast and pray for days together.

According to the parents, Laxmi left them all of a sudden following a phone call. Her marriage had been settled at the time. She joined the Pentecostal Mission Church, Tambaram, in Chennai, and hasn’t been allowed to visit her parents. “She said she was baptised by the Pentecostal Mission Church and embraced Christianity of her free will and she insists we don’t intervene and allow her to practice the same,” her father said.

In their petition before the Commission, the parents said: “After perusal of her letters and telephonic conversation, medical experts are saying she is going through serious mental disorder and it would lead to total breakdown if there was no timely medical intervention. Her life would be futile and would be of no use to her, family, or to the mission if she isn’t treated in time.” Her father claims Laxmi is suffering from hallucinations and delusions. “She says she is conversing with Jesus and is married to Christ. I went to her and stayed for four days. We were not allowed private audience with her.”

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே