ஜேம்ஸ் வசந்தன் கிறிஸ்துவ இனவெறியின் அடிமை

கிறிஸ்துவ ஜெபக் கூடங்களில் (சர்ச்) இந்திய மக்களிடம் பிரிவினை வாதம் வளர்த்தல், தேசம் மீதான வெறுப்பு வளர்ப்பு, பொய்யான ஆரிய – திராவிட இனவாதம் பரப்பல் என்பதையே செய்கின்றன என்பதன் சாட்சி இசையமைப்பாளர் ஜேம்ஸ் வசந்தன்.

 

James vasantan

South Indian Music director James Vasanthan arrested and jailed for 13 days

James vasantan 1a

https://tamil.oneindia.com/news/tamilnadu/james-vasanthan-trouble-193091.htmlJames vasantan 1

https://tamil.oneindia.com/news/tamilnadu/james-vasanthan-seeks-apology-his-bad-comments-on-ilaiyaraaj-242880.html?utm_source=articlepage&utm_medium=dsktp&utm_campaign=similar-topic-sliderJames vasantan 1ab

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: