பைபிள் பற்றிய நல்ல ஆய்வு நூலகள் இணைப்பு

 R.E. Gmirkin- “ Berossus and Genesis, Manetho and Exodus: Hellenistic histories and the date of the Pentateuch” இந்த நூல் மிகத் தெளிவாக கிரேக்கப் பாரம்பரியங்கள்- பக்கத்து நாடுகளில் எபிரேயர்கள் பற்றி உள்ள ஆதாரங்கள், ஆதியாகம நூலில் உள்ள பல நாடுகள் அவை அப்பெயரில் இயங்கிய காலம் எப்போது என ஆராய்ந்து – பொ.ச.270 வாக்கில் தான் நாடுகள் அப்பெயர்களில் இயங்கின என நிருபித்தார். கிரேக்க செப்துவகிந்தும் எபிரேயமும் ஒரே நேரத்தில் தான் புனையப்பட்டன எனக் காட்டுகிறார்.
http://www.mediafire.com/…/Berossus-And-Genesis-Manetho…

Devapriya Solomon's photo.

Devapriya Solomon's photo.
http://www.mediafire.com%2Fview%2F%3Fqxnan7df13rv74o&h=KAQEwLZ_8

 Jesus-Christ-An-Artifice-for-Aggression-Sita-Ram-Goel. pdf

Devapriya Solomon's photo.

 http://www.mediafire.com/view/?55l5zp0j38vejdu

பைபிள்-குலைக்கப் படுகிறதா -அகழ்வாய்வு உண்மைகளில்?
Devapriya Solomon's photo.
http://www.mediafire.com%2Fview%2F%3Fy177tc2oa3tegam&h=VAQGzJqjF

மையிலாப்பூர் கடற்கரையில் இருந்த கபாலீஸ்வரர் கோயிலை இடித்து சாந்தோம் சர்ச் கட்டி இந்தியாவில் செயின்ட் தாமஸ் என்னும் கட்டுக் கதையைப் பரப்புதற்கு ஆதாரம் தடும் நல்ல் நூல்
http://www.mediafire.com/view/?chf5h8sfjyybam4
Devapriya Solomon's photo.
Skeptic Anointed Bible    http://www.mediafire.com/view/?6qr7oefnoznqela
Devapriya Solomon's photo.
THE GNOSTIC GOSPELS

PROVING Jesus
 http://www.mediafire.com/view/?smz7b77z9c8zuvc
Photo: பைபிள் பற்றிய நல்ல ஆய்வு நூலகள் இணைப்பு THE GNOSTIC GOSPELS http://www.mediafire.com/view/?ycs4khdk001f8rm
http://www.mediafire.com/view/?ycs4khdk001f8rm

Devapriya Solomon's photo.
http://www.mediafire.com/view/?20y0925a1kkbnyy

பைபிளில் முஹம்மது – என்னும் முன்னாள் பாதிரியார் எழுதிய நூல்
 http://books.google.co.in/books?id=vRUoRgXkrSoC&redir_esc=y

Islam and Christianity / by Ulfat ‘Aziz-Us-Samad

Devapriya Solomon's photo.

http://www.mediafire.com/…/Islam_%26_Christianity.pdf

Advertisements

2 Responses to பைபிள் பற்றிய நல்ல ஆய்வு நூலகள் இணைப்பு

  1. Anonymous says:

    http://www.savedharma.com/tamil/2014/02/01/%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%81-%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%8D-%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%9F%E0%AE%BF/

  2. Anonymous says:

    http://mubeen-sadhika.blogspot.in/2013/01/blog-post_27.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: