ஈஸா குர்ஆன் உமருக்கு பதில்-கர்த்தரின் ஆபிரஹாம் அல்லது ஈசாக்கு குழப்பம்.

கட்டுரை- 1 எதிர்ப்பு பதில்  எதிர்ப்பு – 2  மாற்று 2

//”சிலர் இந்த நிகழ்ச்சிகள் பற்றி கூறும்போது, ஒரே கதை மூன்று வித்தியாசமான பெயர்களில் கூறப்பட்டுள்ளது என்பார்கள் அல்லது இந்த மூன்று நிகழ்ச்சிகள் நமக்கு ஆதியாகமத்திற்கு மூன்று ஆசிரியர்கள் இருந்தார்கள் என்று காட்டுகிறது என்றும் கூறுவார்கள். ஆனால், இந்த நிகழ்ச்சிகளை நாம் கூர்ந்து கவனித்து ஆய்வு செய்தால், இவைகள் மூன்று தனித்தனியான நிகழ்ச்சிகள் என்று தெரியவரும். இவைகள் பற்றிய வசனங்கள்: ஆதியாகமம் 12:12-20, 20:1-8, மற்றும் 26:1-11 ஆகும்.//

விளக்கம் தருகிறேன் – பதில் தருகிறேன் என்பவர்கள்  என்று சொல்லிக் கொண்டு, இதற்குமுன் பைபிளியல் அறிஞர்கள் நியாய்ப் பிரமாணங்கள் புனையப்பட்டவிதம் என ஆராய்ச்சிகளின் பெரும்பான்மையோர் தீர்மானம், 4 வெவ்வேறு குழுக்கள், ய,எ,உ,பா முறையே “யவ” , “எல்ல்லொஹிம்” “உபாகம” மற்றும் யூதப் பாதிரிமார் (லேவியர் ஜாதி). ஒரே சம்பவத்தை 3 ஆசிரியர்கள் சற்று மற்றி எழுதியதில் வந்த சிறு குழப்பம் என மற்ற பைப்ளியல் அறிஞர்கள் சொன்னனராம்.
   

இக்கட்டுரையின் மூல ஆங்கில அறிஞர்- இல்லை இது மூன்று முறை நடந்த வெவ்வேறு சம்பவம் என்றும்; தாத்தா-மகன் – பேரன் என அனைவருக்கும் ஒரே பெயர் இருக்க முடியாதா என ஒரு மழுப்பல் (Apology) வைக்கிறார், அதற்கு இங்கிலாந்து அரசர்களின் பட்டியலும் தருகிறார்.

முந்தைய நம்பியதற்கு காரணம் என்ன? – இவ்வாசிரியர் கூறும் புதுவிளக்கம் ஏன்? – பைபிளியல் அறிஞர்கள் இச்சம்பவம் மட்டும் பார்க்கவில்லை, முழுமையாக பைபிள் அமைப்பு புனையப்பட்டது எப்படு என பார்த்தனர்.

சிறு உதாரணம்- மோசே சட்டங்கள் என்னும் “முதலைந்து புத்தகங்கள் Pentateuch இவை வரலாற்று குறிப்பு அல்ல. அதிலும் மோசேக்கு முந்தையதான தலைமுறை பகுதி அனைத்தும் கதைப்படி- பயணத்தின் போது கர்த்தர் மோசேக்கு சொன்னதாகக் கதை. இஸ்ரேல் நாடு என்பதுமுரட்டு அராபியக் கூட்டம், இவர்கள் நாகரிகத்தில் மிகவும் பின்தங்கியிருந்தனர். பாபிலோனிய- கிரேக்கப் படையெடுப்புகளுக்குப் பின்பு தான்அவர்கள் நகரம்- கட்டுமானம்- தத்துவம் என அறிவு பெற்றனர். பொ.ச.மு.300-200இடையே பெரும்பாலான பழைய ஏற்பாடு புனையப் பட்டது, இதற்குஎஸ்ரா-நெகமியா போன்ற புத்தகங்களிலும் மிகத்தெளிவான ஆதாரங்கள்-அதை எவைக் குறிக்கின்றன என்பதில் பெரும் கருத்தொற்றுமை நடுநிலைபைபிளியல் அறிஞர்கள் ஏற்கின்றனர்.

 நான் தெளிவாக பைபிளியல் நூல்களிலிருந்தே ஆதாரங்களை தருகிறேன்.

 “இஸ்ரயேலரின் வரலாறு”- – ஆர்,எட்வர்ட் சாம், தமிழ் தியொலொஜிகல் புக் க்லப், மதுரை 1996.( (First Edition in 1966; this is 3rd edition)
ஒருவேளை, இஸ்ரயேலர் எந்தக் காலத்தில் எகிப்துக்குள் சென்றனர் என்ற கேள்வியே தவறாயிருக்கலாம், ஏனெனில்  இஸ்ரயேலர் என்ற சிறப்புப் பெயரோடு தனித்தியங்கிய மக்கட் கூட்டம் ஒன்று அக்காலத்தில் இருந்ததில்லை.- பக்- 60

இப்பயண வரலாற்றில் காணப்படும் பல இடங்கள் இன்னும் கண்டு பிடிக்கவில்லை. எனவே, பயணப் பாதை, எதுவெனத் திட்டமாய்க் கூறுவதற்கில்லை. செங்கடலைக் கடந்திருந்தாலும் எகிப்தியக் குதிரை படைகளால் பிடிபட்டிருப்பர். என்வே, இது சாத்தியமென்று கூறப்படும் அளவு அன்று செங்கடல் நீளமுள்ளதாயிருக்கவில்லை எனக் கருத இன்று சான்றுகளுண்டு. – பக்  90- 91

ஆதியாகமம் பெயர்தரும் ஒரு வரலாற்று மனிதர் பெயரைக்கூட புறச்சான்றுகளால் உறுதிப்படுத்த இயலவில்லை. முக்கியமாக, அவர்களின் பெயர்களில் ஒன்றாயினும் கல்வெட்டுக்களில் கிடைக்கவில்லை. எனவே, பொதுவான பொருளில் வரலாறு எழுதுவது இயலாத செயலே. பக் 49

 நூல்- : “நிஜங்கள்-விவிலியம் பற்றிய கேள்வி –பதில்” ; – கத்தோலிக்க பைபிளியல் பேராசிரியரும் திருச்சி சலேசிய மாநிலத் தலைவர் ஸ்.ஸ்.தெயோபிலஸ்
இப்புத்தகத்திற்கு இரண்டு ஆர்ச் பிஷப்கள் என நிகில் ஒப்ஸ்டட் என்னும் முத்திரை அங்கிகாரம் கொடுத்துமுள்ளனர்

தொடக்கத்தில் உள்ள முதல் 11 அதிகாரங்கள் சரித்திரத்தில் நிகழ்ந்தவை அல்ல என வல்லுனர்கள் கூறுகிறார்கள். மனிதன் தந்து சமுதாயத்தில் நிலவிய புதிர்களுக்க்ப் பதிலைத் தேடினர்(உ-ம் படைப்பு, பாவம், சாவு, துன்பம்…)இதற்குரிய பதிலகளைப் “படைப்பு” போன்ற புராண (mythological) கதைகள் வழியாகக் கூறுகிறான், படைப்பை எவரும் பார்த்தது கிடையாது, பார்க்கவும் முடியாது. மனிதனே இந்தப் படைப்பை இப்படிப் பற்றி புரிந்து கொண்டுள்ளதன் விளக்கமே, இந்தக் கதைகளில் கூறப்பட்டுள்ளது போலத்தான் நடந்தன என்று சொல்ல முடியாது. — பக்கம் 15

அதே சமயத்தில், ஆபிரகாமைப் பற்றி விவிலியத்தில் காணப்படுகின்ற அத்தனை சம்பவங்களையும் உண்மை வரலாற்று நிகழ்வுகளென யாரும் கருத முடியாது. ஏனெனில் விவிலியம் ஒரு இறையியல் வரலாறு. பக்௧17

 இதைவிடவும் நியாயப் பிரமாணங்கள் உள்ளே பல கிரேக்க பாபிலோனிய அம்சங்கள் காணப்பட்டது. இவை நியாயப் பிரமாணங்கள் எப்ரிரேய- கிரேக்க மொழிகளில் ஒரே காலத்தில் – அதாவது பொ.மு 3ம் நூற்றாண்டில் தான் என நடுநிலை பைபிளியல் அறிஞர்கள் ஏற்கின்றனர்.

சிறு உதாரணம்.New Catholic Encyclopedia Vol-5 page-745 “Mention of the Red Sea in the Exodus context is a misnomer to be attributed to early Septuaginal editor. One has to glance at any map to see the complete lack of relevance the Red sea has to the entire narrative of Exodus. The Hebrew term Yamsup signifies Reed sea. ” New Catholic Encyclopedia Vol-5 page-745

மோசஸ் எழுதியதான நியாயப் பிரமாணத்தில் செங்கடல் என வந்ததற்குகிரேக்கர்கள் தவறான மொழி பெயர்ப்பு காரணமாம்-அமெரிக்க கத்தோலிக்கபல்கலைக் கழகத்தின் கத்தோலிக்க கலைக்களஞ்சியம் சொல்கின்றது. இதுநியாயப்பிராமாணங்கள் அல்லது புனையப் பட்டதே பொ.மு. 300-200 வாக்கில்என்பதை நிருபிக்கும்.

ஒட்டகங்கள் முதலில் மனிதர்களால் பழக்கப்பட்டு பயன் படுத்தப் பட்டது BCE-1000 வாக்கிலே; ஆனால் ஆபிரஹாம் வீட்டில் ஒட்டகங்கள் இருந்ததாகக் கதைகட்டுகிறது. பரம்பரைப் பட்டியல்களில் பாபிலோனிய/கிரேக்க பின்பற்றுதல்கள்பைபிள் அறிஞர்கள் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர்.

Sharjah’s 3,000-year-old clue to the first domesticated camels
http://newindian.activeboard.com/t36782212/semmozhi-tamil-ancient-archaeology-findings/?page=5
 கதைப்படியே எகிப்தில் வாழ்ந்த மோசேவிற்கு 400 அல்லது 430 ஆண்டுகள் முன்நடந்தவை தெரிய வாய்ப்பில்லை.

இதைப் படிக்கவும்-

யாத்திராகமம்- விடுதலைப் பயணம் கட்டுக்கதையே http://pagadhu.blogspot.in/2012/06/blog-post.html

பைபிள் கதையின் சாரம்.
ஆபிரகாம்- மனைவி சாராள், இவர்கள் நாட்டில் பஞ்சம் வர பக்கத்து நாடு சென்று வாழ்ந்தனர். தன் அழகான மனைவியைக் காப்பாற்ற மனைவியைத் தங்கை எனச் சொல்லிக் கொண்டர். ஆனல் விஷயம் அறிந்த பக்கத்து நாட்டு மன்னர் – ஏன் மனைவிஅயை தங்கை என பொய் சொன்னாய், நாங்கள் அடுத்தவர் மனைவியை தீண்டும் தப்பு ச்ய்திருப்போமே என வருந்தினர்.
இது போலே ஒரு சம்பவம் ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையில் இரண்டு முறை, அதுவும் இரண்டாவது நிகழ்ச்சியில் அவர் எந்த நாடு, மன்னன் பெயர் சொன்னதோ, அதே நாடு மன்னரிடம் பைபிள் கதைப்படி ஆபிரகாம் மகன் ஈசாக்கும் மனைவியைத் தங்கை எனச் சொல்வதாகக் கதை.

எனவே தான் ஒரே சம்பவத்தை 3 கதைக் குழு ஆசிரியர்கள் வித்தியாசமாகஎழுதியதில் வந்தது என்றனர். ஆனால் அரசகுலத்தில் ஒரே பெயர்வைப்பதுண்டு என்பதால் இது மூன்றுமுறை நடந்திருக்கலாம் என புதுசப்பைக்கட்டு. ஆனால் நடுநிலையாக வரலாற்று கண்கொண்டு உண்மையைதேடுபவர்கள் நேர்மையாக ஆராய்ந்தால் வரும் முடிவை யூதக்கலைக்களஞ்சியம் தெளிவாக்குகிறது.
ஆபிரகாம் – இசாக் கதை பற்றி யூதக் கலைகளஞ்சியம் சொல்வது

ஆபிரகாம் – இசாக் கதை பற்றி  யூதக் கலைகளஞ்சியம் சொல்வது

//ஆபிரகாம் வாழ்வில்இரண்டுமுறை- மனைவியை தங்கை என்பது வாய்ப்பில்லை. அதைவிட இதே சம்பவம் மகன் இசாக்-ரெபெக்கா காலத்திலும் என்பது இவை நம்புதலுக்கு உள்ளவை அல்ல என்பது தெளிவாக்கும். இக்கதைகள் பிதாக்கள் மனைவிகள் அழ்கானவர்கள்- இஸ்ரேலின் யாவே- சிறு தெய்வம் பாதுகாப்பு பெற்று இருந்தனர் எனக் காட்ட எழுந்த கதையே.//

Jewish Encyclopedia,
“From the point of view of the history of culture these episodes are very instructive. But it is not very probable that Abraham would have run the risk twice. Moreover, a similar incident is reported in regard to Isaac and Rebecca (Genesis 34:6-11). This recurrence indicates that none of the accounts is to be accepted as historical; all three are variations of a theme common to the popular oral histories of the Patriarchs. That women were married in the way here supposed is not to be doubted. The purpose of the story is to extol the heroines as most beautiful and show that the Patriarchs were under the special protection of the Deity.”2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: