நர்ஸ் கல்லூரி மாணவிகளை செக்ஸ் தொந்தரவு தந்த மரியபிரான்சிஸ் நீக்கம்

Nursing college principal suspended20120224a_006101011Sex-Nursing college director 24_02_2012_006_043

Advertisements

2 Responses to நர்ஸ் கல்லூரி மாணவிகளை செக்ஸ் தொந்தரவு தந்த மரியபிரான்சிஸ் நீக்கம்

  1. Raja says:

    இறைவா, இநத படுபாவி கிறிஸ்தவ பாதிரிகளிடம் இருந்து மாணவிகளை நீ தான் காக்க வேண்டும்.
    இந்துக்களே தயவு செய்து கிறிஸ்தவ அமைப்புக்களில் உங்கள் குழந்தைகளை படிக்க அனுப்பாதீர்கள். அவை விபச்சார விடுதிகள்.

  2. asif says:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: