கிறுஸ்துவ சர்ச்சில் கர்த்தர் தரும் 4 மடங்கு வட்டி- கோடி கோடியாய் பணம் சுருட்டம்

20111218c_015101005.jpg christina fraud

18_12_2011_011_002.jpg churc ttriple money fraud

20111023a_004101010-pastor-cheats.jpg?w=640&h=33118_12_2011_005_006.jpg rafeeque Nadanadu adagu 11 crore fraud

Advertisements

2 Responses to கிறுஸ்துவ சர்ச்சில் கர்த்தர் தரும் 4 மடங்கு வட்டி- கோடி கோடியாய் பணம் சுருட்டம்

  1. hindu says:

    சபாஷ் உங்களை போல ஆட்கள் தான் வேண்டும் .என்னோடு சேருங்கள் இந்து மதத்தை இந்தியாவின்
    ஒரே மதமாக மாற்ற .

  2. Pingback: கிறிஸ்துவான கர்த்தர் இயேசு தரும் வட்டி- முதல் 5 மட

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: