கிறிஸ்துவ சர்ச் ஹாஸ்டலில் பள்ளி மாணவ மாண்விகள் கற்பழிப்பு- பாதிரியார் மிரட்டல்

29_11_2010_003_054-sex-hostels1.jpg?w=1024&h=436

20_11_2010_006_047-church-fight.jpg?w=371&h=56716_11_2010_015_021-omalur.jpg?w=181&h=300 16_11_2010_005_012-kadaththal-ppothakara.jpg?w=300&h=9218_11_2010_007_003-hosur-7th-day-adventist-fraud.jpg?w=640&h=362

23_11_2010_161_021-kaappagam.jpg?w=640&h=216

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: