கிறிஸ்துவ பள்ளிகளில் மாணவர் கொலைகள்

23_11_2010_161_021-kaappagam.jpg?w=640&h=216

school Boy Death- Asst. HM Teachers arrested..
Reply Quote More 

The parents demanded a probe saying that the school authorities informed them only after Senthil had died. Nov. 23: The assistant headmaster and two women teachers of an aided high school in Pudukottai were suspended for negligence following the death of a boy studying in class nine.Senthil Kumar, 14, son of Rajendran of Adappankaran Chatram in Pudukottai and a student of TELC high school at Vadakku Raja Veedhi fell unconscious in the classroom on Monday evening. 

Though Senthil reportedly complained of nausea at 11.30 am neither the class teachers nor the assistant headmaster bothered to take him to hospital. They simply asked him to lie on the bench and take rest.

“He was taken to the hospital only after he swooned in the evening,” said the dis

trict education officer, Mr R. Thangaraj.Senthil was rushed to a private hospital at Neikondanmaram. As his condition was critical, he was referred to Pudukottai GH where he died.

His shocked parents and relatives who rushed to the government hospital held a dharna alleging foul play.

They demanded a probe saying that the school authorities informed them only after Senthil had died.

Following the commotion, the assistant headmaster, Mr

Aruldoss, and two teachers, Malliga and Esther Ezhilrani, were placed under suspension by the school management for negligence of duty, said the DEO.Irate relatives of the boy staged a road blockade near the bus stand and resorted to stone-pelting on Tuesday demanding the arrest of the teachers. A posse of police led by SP Muthusamy used mild force to disperse them.

Police also arrested 12 persons in connection with incident.

20_11_2010_006_047-church-fight.jpg?w=371&h=567

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: