சாந்தோம் சர்ச் கொலைகாரரை பிஷப் ஆக்கியுள்ளது

MURDER-ACCUSED PRIEST IS CHANCELLOR OF MADRAS-MYLAPORE ARCHDIOCESE

From: prabhu To: archmsml@vsnl.comnuntius@apostolicnunciatureindia.com

Cc: mathiasjoesj@hotmail.combenjoesj@rediffmail.compunedioc@vsnl.comvaldsouz@vsnl.com

Sent: Tuesday, April 28, 2009 5:00 PM

Subject: MURDER-ACCUSED PRIEST IS CHANCELLOR OF MADRAS-MYLAPORE ARCHDIOCESE

KIND ATTENTION: Most Rev. Dr. Pedro Lopez Quintana, Apostolic Nuncio

Your Excellency,

Permit me to bring to your kind attention that the Chancellor of the Archdiocese of Madras-Mylapore, Rev. Fr. Dr. N. A. Charles Kumar, DCL., is the prime accused in a murder case.

The following is what I have been given to understand from reliable Catholic lay persons and priests:

When he was the parish priest of Our Lady of Purification Church, Manambathy Kandigai, now in Chingleput diocese, bifurcated from Madras-Mylapore, he was arrested and jailed for more than a month as the main accused in the murder of one Selvaraj, a school teacher. This news was reported in all the Tamil daily newspapers and magazines.

Out on bail, Fr. N. A. Charles Kumar is required to report to the Police Inspector at the Maduranthagam Police Station once in every fortnight. On May 23, 2008, he was once again arrested at the Chennai Airport while trying to board a flight to Germany.

He attempted this in violation of the Court orders against his leaving the country. It is evident that he could not have obtained the German visa without the help of some senior and partial ecclesial authority, maybe the Archbishop of Madras-Mylapore.

We would like you to enquire into this part of the matter also. It is well known that there are two groups of priests drawn on the basis of linguistic lines and one such group has the favour of the Archbishop and supports Fr. Charles Kumar.

In fact, he was also arrested at the Basilica Cathedral of St Thomas when he came to concelebrate a wedding Mass in connection with his particular linguistic group, and the police expected him to be present there, which he was.

Such a priest is giving orders and signing documents of the Archdiocese while also signing at a Police Station as a murder-accused.

All this is not only a great shame for our Archdiocese, but also our Church.

Canon Law 483:2 reads: “The Chancellor… must be of unblemished reputation and above suspicion.”

I trust that you will use your good offices to see that this shameful situation is rectified.

Yours obediently,

Michael Prabhu, Chennai www.ephesians-511.net

Copy to Most Rev. A. Malayappan Chinnappa, Archbishop of Madras-Mylapore

Copy to Most Rev. Valerian D’Souza, Chairman, Clergy and Religious Commission, CBCI, valdsouz@vsnl.compunedioc@vsnl.com;

Copy to Fr. Joe Mathias SJ., Secretary, Clergy and Religious Commission, CBCI, benjoesj@rediffmail.commathiasjoesj@hotmail.com;

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: