கள்ள நோட்டு கும்பல் பாதிரியார் கைது

Pastor, 4 others held in fake note racket
28 Aug 2010 08:36:00 AM IST
HYDERABAD: A church pastor involved in printing and circulating counterfeit currency was arrested in the outskirts of Hyderabad on Friday, along with four associates.
http://expressbuzz.com/cities/hyderabad/pastor-4-others-held-in-fake-note-racket/201878.html
Fake notes worth more than Rs 60,000 have been recovered from them. Police said the pastor was preparing counterfeit currency in Rs 100 and Rs 50 notes from the church premises.
According to police, all five involved in counterfeiting were friends who had made losses in real estate business. The pastor, 34-year-old Bonala Sudarshan Rao runs a church at a rented premises in Mallikarjun Nagar on the Nagarjuna Sagar ring road. The other accused are N Tulcha alias Tulsi Ram of Jillelaguda, K Bikshapathi and K Ramesh of Falaknuma and Ch Venkatesh of Mahabubnagar district.
“He earlier used to run a church on his own land at Bhupen Nagar in Ranga Reddy district. He entered into the real estate business along with four others, who used to visit the church, but suffered losses,” Falakuma police inspector S Mohan Reddy said. After failing in the business, Sudarshan Rao sold away his land and he started to run the church at Mallikarjun Nagar. He was however unable to sustain it. It was at this time when he came across two persons who had knowledge of preparing fake notes and explained the process to Sudarshan Rao.
“With losses in business, the pastor readily agreed to prepare and circulate counterfeit notes. The accused made a trial run of preparing notes which was successful,” the inspector said.
“They knew the general public or shopkeepers would be cautious while accepting Rs 500 notes. To avoid being caught, they prepared fake notes of Rs 100 and Rs 50,” Mohan Reddy said.
Based on information, police nabbed Bikshapathi and Ramesh at Engine Bowli on Thursday night, when they were circulating fake Rs 100 notes and seized Rs 100 notes worth Rs 10,000. On questioning, the duo told police the source of fake notes, following which the pastor and two others were also nabbed. Police found the printing machinery and other equipment in the church and also Rs 60,650 of fake currency.

Pastor accused of running fake currency racket

HYDERABAD: A church pastor and four of his associates, accused of operating a fake currency racket, were arrested by the Falaknuma police on Friday.

Pastor B. Sudarshan Rao, the kingpin, hired N. Tulcha, K. Bikshapathi, K. Ramesh and Ch. Venkatesh, to make fake notes using printing equipment at his place in Saroornagar. They stocked the fake notes and two of them went to Engine Bowli to circulate them but were caught by the locals and handed over to the police.

Based on their confession, the police raided Rao’s house and seized fake currency having face value of Rs. 60,650 in the denomination of Rs. 100 and Rs. 50 denomination.

Advertisements

One Response to கள்ள நோட்டு கும்பல் பாதிரியார் கைது

  1. Pingback: CROSS -CRUCIFIX « தேவப்ரியா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: