நிர்வாணக் கோலத்தில் விளையாட்டு-திகிலூட்டும் அனுபவம்

திகிலூட்டும் அனுபவங்களை விரும்புபவர்களுக்கான “ரோலர்கோஸ்டர்’ விளையாட்டு உபகரணத்தில் 102 பேர் நிர்வாணமாக பயணம் செய்து புதிய உலக சாதனை படைத்துள்ளனர்.
மார்பு புற்றுநோய் ஆராய்ச்சிக்காக 22000 ஸ்ரேலிங் பவுண் பெறுமதியான நிதியை திரட்டும் முகமாகவே பித்தானிய எஸெக்ஸ் நகரிலுள்ள கிறீன் ஸ்கிறீம் ரோலர்கோஸ்டர் உபகரணத்தில் மேற்படி சாதனை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கனவே இதையொத்த விளையாட்டு உபகரணத்தில் நிர்வாணமாக 70 பேர் பயணித்து நிறைவேற்றிய சாதனையை அவர்கள் முறியடித்துள்ளனர்.

‘அடக்கமாகிவிட்டது’ அரசு கேபிள் டி.வி.!

நெல்லை-பயன்தராத புதிய ரூ.16.40 கோடிமேம்பாலம்!

திருச்சி ஜெயலலிதா வைத்த- கூட்டம்;

33 கோடி ரூபாய்-குப்பைக் கிடங்கில்

Advertisements

One Response to நிர்வாணக் கோலத்தில் விளையாட்டு-திகிலூட்டும் அனுபவம்

  1. மனிதன் says:

    http://fuckingmuslim.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: