பள்ளி மாணவன் குடுமியை அறுக்கும் கிறிஸ்துவ கான்வென்ட்டு- படங்களுடன்.

Pravesh Dubey and the 8-inch tuft of hair that was cut off

Pravesh Dubey and the 8-inch tuft of hair that was cut off

But on Tuesday, he did not anticipate its fate. “I had gone to the principal’s cabin to collect my fees calendar. He was furious to see that I had not cut my hair. He asked me to turn my back towards him, and took out a pair of scissors from his drawer. I pleaded with him, but he beat me up and snipped off my tuft. When he was about to throw it into the dustbin, I asked him to give it to me,” recalled Pravesh.

School authorities say they had given the boy several warnings. “We have been warning the boy and his parents to cut the tuft of hair. According to the school’s dress code, students can neither have long hair nor can they grow such tufts,” said a representative of the school management.

The boy’s parents allege that the principal took the step despite their request to excuse their son up to April. “My son was not growing his hair for fashion. We were supposed to cut it off according to our rituals. We had requested Father Fernandes to excuse us up to April,” said Umadevi Dubey, Pravesh’s mother.

Meanwhile, activists from Vishwa Hindu Parishad and Shiv Sena staged a protest against the school management.Narshingh Sherkhane, ACP of Sakinaka division, said, “We have taken the statements of the boy and his parents. We have called the principal to record his statement. An FIR has been registered, and we will interrogate witnesses at the school and also the boy’s classmates.”

Following the FIR, Father Fernandes was booked under Sections 295 (A) (injuring or defiling place of worship with intent to insult the religion of any class) and 323 (punishment for voluntarily causing hurt) of the Indian Penal Code. The police are also doing a panchnama of the severed tuft of hair, and trying to match it with hair on Pravesh’s head.

Father Fernandes remained unavailable for comment despite repeated attempts.

“I agree that there are dress codes and rules set up by the school. But we would not touch anything that has religious significance to someone. The principal could have taken this step, had the tuft of hair been kept for fashion’s sake. In this case, the principal is wrong,” said Father Gregory Lobo, secretary of the Archdiocesan Board of Education, which runs 150 Catholic schools in Mumbai.

Source:Mumbai Mirror

Advertisements

One Response to பள்ளி மாணவன் குடுமியை அறுக்கும் கிறிஸ்துவ கான்வென்ட்டு- படங்களுடன்.

  1. karuppaiah says:

    Shocking and the school must be taken over by Government for acting on freedom of Indian Citizen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: