19 வயது மாணவரைத் த்ர்ற்கொலைக்குத் தூண்டிய சர்ச் கல்லூரி பாதிரியார் கைது

Bhopal, March 25: A priest at a church-run seminary in this Madhya Pradesh city has been arrested for allegedly abetting the suicide of a 19-year-old studying in the institution, police said Thursday.

According to police, Father Thomas Philip, director of Bhopal Archdiocese’s St. Teresa Seminary, was arrested Tuesday over the Jan 29 suicide of Venu Kumar.
“He has been arrested on charges of abetment to suicide,” Bhopal Superintendent of Police Yogesh Chaudhary said.

Police were also on the lookout for Father Raju, who sent the young man to the seminary from Andhra Pradesh.

“My son has been tortured to death. A towel with bloodstains was recovered from his room. There was also overwriting in the suicide note recovered from the spot,” alleges Sriniwas Rao, father of the deceased.

“The reason citied is that my son was in relationship with a girl. This is also untrue as the seminary is in a closed campus on the outskirts of the city,” he said.

The Church, however, refuted all charges of abetment to suicide.

Father Anand Muttungal, spokesperson of the Catholic Church in Madhya Pradesh, said: “Rao is making false allegations against the Church since we had rejected the demand for Rs.7 lakh made by him after his son’s suicide.”

–IANS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: