மதமாற்றம்-நன்றி, போய் வாருங்கள்…!

APRIL 30, 2010

லகெங்கும் கிறிஸ்தவர்கள் இந்துக்களை மதமாற்றம் செய்வதற்கு முயற்சி செய்து வருகிறார்கள். குறிப்பாக இளைய சமுதாயத்தைக் கிறிஸ்தவர்களாக்குவதற்குப் பெரிதும் முயன்று வருகிறார்கள். ஒரு குடும்பத்தில் இரண்டு சமயங்களைப் பின்பற்றுவதால் குடும்பங்களுக்குள்ளே பிளவு ஏற்படுகின்றது.

sss04கிறிஸ்தவ சமூகம் இந்து இளைஞர்களை இந்து சமயத்தை மறுக்கவும் அதற்கு எதிராகப் பேசவும் தூண்டுகின்றது. இந்துக்களோ கிறிஸ்தவர்களை சகித்துக்கொள்கிறார்கள்; காரணம் எல்லா மார்க்கங்களும் நல்ல மார்க்கங்களே என இந்துக்கள் நம்புகின்றனர். உங்கள் குழந்தைகளின் மனம் சனாதன தர்மத்தின் உண்மைகள் நிரம்பியதாக இருக்கவேண்டும்.

இஸ்லாமிய மதம் இன்று உலகில் வெற்றிகரமான ஒரு மதமாக உள்ளது எவ்வாறு? காரணம் ஓர் இஸ்லாமியக் குழந்தை ஐந்து வயதாக இருக்கும்போதே தனது சமயத்தின் அடிப்படைக் கொள்கைகளைக் கற்றுக்கொள்கிறது. இந்த இளம் வயதிலேயே சமய நம்பிக்கைகள் அவர்களின் மனதில் நன்கு பதிந்து விடுகின்றன. அவர்கள் வளர்ந்து பெரியவர்களானதும் தமது சமயத்தில் உறுதியாக இருக்கிறார்கள்.

sss02உங்கள் குழந்தைகளுக்குச் சமயக் கருத்துகளைப் போதியுங்கள். நீங்கள் போதிப்பது உங்கள் குழந்தைகளுக்குப் புரிகிறதா இல்லையா எனக் கவலைப்பட வேண்டாம். குழந்தைகள் பெற்றோர்களின் செயல்களின் மூலமே கற்றுக்கொள்கிறார்கள். அவர்கள் தமது பெற்றோர்களின் செயல்களை நன்கு கவனிக்கிறார்கள். அவர்களால் சமய உண்மைகளை விளங்கிக்கொள்ள முடியாவிட்டாலும் அவற்றைக் கிரகித்துக் கொள்கிறார்கள்.

எனவே பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளின் சமய வாழ்க்கைக்கு உதாரணமாக இருக்கவேண்டும். அப்போதுதான் கிறிஸ்தவர்கள் உங்களிடம் தமது சமயத்தைப் போதிக்க வரும்போது `வணக்கம், எனக்கு எனது சமய உண்மைகள் யாவும் தெரியும்; நன்றி, நீங்கள் போய் வாருங்கள்’ என்று அவர்களுக்குக் கூறக் கூடியதாக இருக்கும்.

சற்குரு சிவாய சுப்பிரமணிய சுவாமிகள் (1927-2001)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: