கஞ்சாச் செடிகள் வளர்க்கும் கன்னியாஸ்திரீக்கள் கைது

கஞ்சாச் செடிகள் வளர்க்கும் கன்னியாஸ்திரீக்கள் கைது!

கன்னியாச்திரீக்கள் கஞ்சாச் செடிகளை தமது கான்வென்டிலேயே வலர்த்து வந்தனர். போலீஸார் உள்ளே நுழைந்தபோது, அவர்கள் வரவை விரும்பவில்லை. பன்றிகள் போன்ற வீளங்குகளுக்கு உபயோகப்படுத்தத் தான், அச்செடிகளை வளர்ப்பதாகக் கூறியதை போலீஸார் நம்பவில்லை. இரு கன்னீயாஸ்திரிக்கள் கைது செய்யப் பட்டனர்.
Marijuana plantation in Uganda convent probed
Page last updated at 15:12 GMT, Thursday, 10 June 2010 16:12 UK

Nuns being taken in for questioning The nuns were reportedly unhappy police had entered convent groundsUganda police are investigating after a marijuana plantation was uncovered in the garden of a convent. A regional police chief told the BBC that plants covering one acre had been found and uprooted in the southern Masaka district. Two nuns and two porters have been questioned. One of the nuns has been quoted by local media as saying the marijuana was used to treat farm animals, such as pigs. Southern regional commander Emmanuel Muhuirwe told the BBC News website that only the porters had been arrested – not the nuns. He said the nuns had been questioned because the garden was part of the convent.

But he said no-one had been charged yet and the porters have been released on bail. Commander Muhuirwe also dismissed reports in Uganda’s New Vision newspaper that the nuns had been angry that the police had entered the convent without permission, pointing out that the garden was separate from the convent building.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: