கிருத்துவர்கள் பாலியல் குற்றங்களில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவது ஏன்?

ஜனவரி 10, 2010 by vedaprakash
கிருத்துவர்கள் பாலியல் குற்றங்களில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவது ஏன்?

இந்தியாவில் கிருத்துவர்கள் சிறுவர்-சிறுமிகளை பாலியல் ரீதியில் கொடுமைப் படுத்துவது அதிகமாகிக் கொண்டே வருகிறது.

அனாதை இல்லங்கள் போர்வையில் அவர்களுக்கு அதிகமாக குழந்தைகள் கிடைக்கிறர்கள்!

இங்கு, குழந்தைகள், சிறுவர்-சிறுமிகள் என்றதும் ஏதோ சின்ன-சின்ன குழந்தைகள், சிறுவர்-சிறுமிகள் என்று எண்ணவேண்டாம் 19 வயதுவரை உள்ளவர்கள்தாம் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறர்கள்.

அதாவது “டீன் ஏஜ்” ஆண்கள், பெண்களை தாராளமாக பாலியல் ரீதியில் பயன்படுத்திக் கொண்டு தப்பித்துக் கொள்ள அவ்வாறு வேடம் போடுகின்றனர்.

வில் ஹியூம், மாத்யூஸ் விவகாரங்களை சென்னயிலேயே பார்த்தோம். ஆனாலும் மக்களுக்கு மறந்துவிடும்!

இப்பொழுது மர்ஃபி அறிக்கை என்று ஒன்று வெளியிடப்பட்டடுள்ளது. அதன்படி, ஒரு கத்தோலிக்க பாதிரி தான் நூற்றுக்கும் மேலாக சிறுவர்களை செக்ஸ் ரீதியாக உறவு வைத்திருந்தேன் என்று ஒப்புக் கொண்டுள்ளார். மற்றொருவரோ தாம் கடந்த 25 வருடங்களில் 15 நாட்களுக்கு ஒருமுறை செய்து வந்தார் என்கிறார்! இந்த இரண்டு பாதிரியார்கள் மிது மட்டும் 70க்கும் மேலான புகஸ்ரீகள் குவிந்ததால் நடவெடுக்கை எடுக்கவேண்டியதாயிற்று போலும்!

Read more: http://www.irishexaminer.com/home/church-covered-up-to-avoid-scandal-and-save-good-name-and-assets-106559.html#ixzz0cAB9qwRs

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: