இயேசு கிறிஸ்து யார்?

இயேசு கிறிஸ்து என்னும் நபர் பற்றி வரலாற்று ரீதியில் எவ்வித சான்றும் கிடையாது.

2005_6025

பெயரில் இரண்டு பெயர்கள் உள்ளதில், இயேசு என்பது வ.கா. முதல் நூற்றாண்டில் ரோமன் ஏகாதிபத்திய கொடுங்கோல் அரசினால் இஸ்ரேல் என்று அழைக்கப்படும் நாடு அடிமைப்படுத்தப் பட்டிருந்தபோது, ரோமிற்கு எதிரான ஆயுதப் போராட்டக் கலகக்காரர்கட்கான மரணதண்டனையான துக்குமரத்தில் தொங்கவிடப்பட்டு மரணமடைந்தார் என மடம் பரப்பும் புராணக்கதை புத்தகமான புதிய ஏற்பாடு சுவிசேஷங்கள் புனைகின்றன.


கிறிஸ்துவ மதப் புராணக் கதை நாயகர் ஏசு, இந்த ஏசு பற்றி நடுநிலையாளர் ஏற்கும்படி ஒரு ஆதாரமும் இல்லை, இத்தை பிரிட்டானிகா கலைக்களஞ்சியம் கூறுவது “None of the Sources of his Life can be Traced on to Jesus himself. He did not leave a Single Known Written Word. Also there are no Contemporary Accounts of Jesus’s Life and Death” – Vol-22, Pg.336 Encyclopedia Britanica.

கிறிஸ்து என்பதானது, மேசியா எனும் எபிரேய பட்டத்தின் கிரேக்கம். மேசியா என்றால் மேலே எண்ணெய் தடவப் பட்டவர். இஸ்ரேலின் யூத அரசன், படைத் தலைவர், ஆலயத் தலைமைப் பாதிரி பதவி ஏற்பின்போது எண்ணெய் தடவப் படுதலைக் குறிக்கும் சொல். மேலுள்ள பதவிகட்கு தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டவர் என்னும் பொருள். எபிரேய யூத மதத்தில் கடவுள் மனிதனாக வருதல் ஏதும் கிடையாது.
தங்கள் பிரித்தாளும் சூட்சிகளால் ஐரோப்பாவின் நாடுகள் உலகை அடிமைப் படுத்தியிருந்ததால், கி.பி., கி.மீ. என்று குறீயேடு பரவியது. ஆனால் இயேசு வாழ்விற்கு ஆதாரம் ஏதும் இல்லாததாலும், அப்படியே புதிய ஏற்பாடு சுவிசேஷக் கதைகள் அடிப்படையில் மத்தேயு சுவிப்படி பெரியஏரோது இரண்டு வயது குழந்தைகளைக் கொலை என்னும் பொ.கா.மு.4கிற்கு முன் அதாவது பொ.கா.மு6ல் பிறந்திருக்க வேண்டும். லூக்கா சுவிக் கதையில் சிரியா கவர்னர் கிரேனியு யூதேயாவை ஆட்சி செய்தபோது மக்கட் தொகை கணக்கீடு போது இயேசு பிறப்பு எனில், ஏரோது ஆர்சிலேயுவை நீக்கி பொ.கா.6ல் கிரேனியு யூதேயாவை ஆட்சி பெற்றபின் பொ.கா.8 வாக்கில் மக்கட் தொகை கணக்கீடு நடந்தது.

(பொ.கா.- பொது க் காலம்-பன்னாட்டு வரலாற்று ஆசிரியர்கள் முன்பு பயன்படுத்தி கைவிட்ட கிபிஆங்கிலத்தில் Common Era-CE பொ.கா.மு -பொதுக் காலத்திற்கு முந்தையது- பன்னாட்டு வரலாற்று ஆசிரியர்கள் முன்பு பயன்படுத்தி கைவிட்ட கிமு ஆங்கிலத்தில் BeforeCommon Era-CE)

இயேசு கதைகளை மத்தேயு, மாற்கு, லூக்கா, யோவான் என்பவர்கள் எழுதியுள்ள சுவிசேஷங்கள் புனைகின்றன, இவை அடங்கிய புதிய ஏற்பாடு என்ற புராணக்கதை புத்தககமாகவும், இத்தோடு உள்ளடக்கிய பைபிள்) என்ற பெரிய புராணக்கதை புத்தககமாகவும் கிடைக்கின்றது.

பைபிளியல் அறிஞர்கள் ஆய்வு உண்மைகள்

I give the Current Position of Biblical Theologians summarised by American Scholar
Professor John Hick, sums up the current position of Theological research as follows:
Quote:
“The weight and extent of the strain under which Christian Belief has come can be indicated by listing aspects of Traditional Theology which are, which are in the opinion of many Theologians today [including myself], either untenable ot open to Serious Doubts.
1. There are divinely revealed truths [such as the doctrines of Trinity or the two natures of Christ]
2. God Created the physical Universe out of nothing “n’ years ago.
3. Man was created originally brought into the existence as a finitely perfect being, but rebelled against God, and the human condition has ever since been that of creatures who have fallen from grace.
4. Christ come to rescue man from his fallen plight, buying man’ [or some men’s] restoration to grace by his death on the cross.
5. Jesus was born of a Virgin mother, without human Patenity.
6. He performed miracles in which the regularities of the natural order were suspended by Divine Power.
7. His Dead Body rose from the Grave and Returned to Earthy Life.
8. All men must respond to God through Jesus Christ in order to be saved.
9. AT Death a person’s relationship to God is irrevocably fixed.
10. There are two human destinies, traditionally referred to under the symbols of Heaven and Hell. ”
“God and the Universe of Faiths”- John Hick,Formerly Professor of Philosophy of Religion, Claremont Graduate School. California Published by Macmillan 1998.

கிறிஸ்துவ மத நம்பிக்கைகள் பெருமளவில் சிக்கலைடந்துள்ளது என்பதை பழைமைவாதிளின் அடிபடை மத உணர்வுகள் பெரும்பாலும், இன்றைய பைபிளியல் அறிஞர்கள் ஆய்வுக்குப்பின் ஏற்கமுடியாதது, சந்தேகத்துக்கு உரியவை என நான் உட்பட பெருமளவு பைபிளியல் அறிஞர்கள் சொலவதை பட்டியல் இடுவோம்.
1. ஏதோ தெய்வீக உண்மைகள் அடிப்படையில் இருந்தது-அதாவது மூன்று கடவுள்; மூன்றும் ஒன்றே மற்றும் ஏசு மனிதன் – தெய்வம் என்னும் கற்பனைகள்.
2. கடவுள் இத்தனை ஆண்டுகட்கு முன் வெறுமையிலுருந்து இவ்வுலகைப் படைத்தார்.
3. மனிதன் முதலில் இறப்பே இன்றி தொடர்ந்து வாழ படைக்கப்பட்டு, பின்னர் கடவுள் சொல்லை மீறியதற்காக மனிதன் அதன்பின் இந்நிலைக்கு வந்து ம்ரணமடைகிறான்.
4. கிறிஸ்து மனிடர்களின் பாவத்தை மீட்க வந்தார், தன் சிலுவை மரணம் மூலம் மனிதர்களை (அல்லது சில மனிதர்களை) மீட்டார்.
5. இயேசு ஒரு கன்னிப் பெண்ணிடம், மனித உடலுறவின்றி பிறந்தார்.
6. இயேசு பல மேஜிக்குகள் செய்தார் என்றும் அதில் இயற்கையின் ஆற்றலை இறை சக்தியில் கட்டுப் படுத்தினார்.
7. இயேசுவின் மரணத்திற்குப்பின் இயேசுவுடைய பிணவுடல் சவக்குழியிலிருந்து மீண்டும் உயிர் பெற்று வந்தது.
8. உலக மாந்தர்கள் அனைவரும் தாங்கள் காப்பாற்றப்பட இயேசு கிறிஸ்து மூலமே ஆகும்.
9. ஒரு மனிதன் மரணத்தில் அவனுக்கும் கடவுளிற்கும் ஆன உறவு மாற்றமுடியாதபடி இறுதியாகிறது.
10. மனிதன் பெரும் இரு முடிவுகள், எனகூறப்படும் சொற்கம்-நரகம் என்பவை எனகடவுளும் உலகின் மத நம்பிக்கைகளும் என இன்கிலாந்து பினிங்காம் பல்கலைக் கழகப் பேராசிரியர் கூறுகிறார். “God and the Universe of Faiths”- John Hick,Formerly Professor of Philosophy of Religion, Claremont Graduate School. California Published by Macmillan 1998.

பைபிள்-(விவிலியம்) இவை முழுவதுமாக ஆன்மிகக் கருத்துக்களோ இறையியற் நோக்கு கொண்டது அல்ல, பெரும்பாலும், அரசியல் -ஆக்கிரமிப்பு போன்றவற்றை இறைவன் பெயரில் மிகப்பிற்காலத்தில் அரசியல் நோக்கில் புனையப் பட்டவையே ஆகும்.
நாம் காணும் பைபிள்-(விவிலியம்) 16ம் நூற்றாண்டு வரை ரோமன் கத்தோலிக்க கிறிஸ்துவ சர்ச்சினால் சிறைப் படுத்தப் பட்டுயிருந்த்தது, பைபிள் நூலைப் பதிப்பித்த பலர் மதத்திலுரிந்து வெளியேற்றம் ம்ற்றும் மரணதண்டனை என கொலையும் சர்ச்சினால் செய்யப்பட்டனர். மறுப்பியல் (ப்ரோட்டஸ்டண்ட்) அணியினரின் கிளர்ச்சியினால் அதிலும் புத்தகங்கள் மட்டுமே (sola scripture) என்ற கோரிக்கையினால் பைபிள்-(விவிலியம்) சுதந்திரம் பெற்றது.

The earliest witnesses wrote nothing’ there is not a Single book in the New Testament which is the direct work of an eyewitness of the Historical Jesus. Page-197, -A Critical Introduction to New Testament. Reginald H.f. Fuller. Professor OF New Testament, Union Theological Seminary NewYork அதாவது ஏசுவுடன் பழகியோர் ஏதும் எழுதி வைக்கவில்லை; புதிய ஏற்பாட்டு நூல்கள் 27ல் ஒன்று கூட வரலாற்று ஏசுவினோடு பழகிய யாரும் எழுதியது இல்லை, என அமெரிக்க நூயுயார்க் பைபிளியல் பேராசிரியர் ரெஜினால்ட் புல்லர் தன் நூலில் உறிதி செய்கிறார்.

இயேசு போற்றத்தக்கவரா?

மாற்கு 7: 24 இயேசு எழுந்து அங்கிருந்து புறப்பட்டுத் தீர் பகுதிக்குள்
சென்றார். அங்கே அவர் ஒரு வீட்டிற்குள் போனார்; தாம் அங்கிருப்பது எவருக்கும் தெரியாதிருக்க வேண்டுமென்று விரும்பியும் அதை மறைக்க இயலவில்லை.25 உடனே பெண் ஒருவர் அவரைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டு உள்ளே வந்து, அவர் காலில் விழுந்தார். அவருடைய மகளைத் தீய ஆவி பிடித்திருந்தது.26 அவர் ஒரு கிரேக்கப்பெண்; சிரிய பெனிசிய இனத்தைச் சேர்ந்தவர். அவர் தம் மகளிடமிருந்து பேயை ஓட்டிவிடுமாறு அவரை வேண்டினார்.27 இயேசு அவரைப் பார்த்து, ‘ முதலில் பிள்ளைகள் வயிறார உண்ணட்டும். பிள்ளைகளுக்குரிய உணவை எடுத்து நாய்க் குட்டிகளுக்குப் போடுவது முறையல்ல ‘ என்றார்.28 அதற்கு அப்பெண், ‘ ஆம் ஐயா, ஆனாலும் மேசையின் கீழிருக்கும் நாய்க்குட்டிகள் சிறு பிள்ளைகள் சிந்தும் சிறு துண்டுகளைத் தின்னுமே ‘ என்று பதிலளித்தார்.29 அப்பொழுது இயேசு அவரிடம், ‘ நீர் இப்படிச் சொன்னதால் போகலாம்; பேய் உம்மகளை விட்டு நீங்கிற்று ‘ என்றார்.30 அப்பெண் தம் வீடு திரும்பியதும்
தம் பிள்ளை கட்டிலில் படுத்திருக்கிறதையும் பேய் ஓடிவிட்டதையும் கண்டார்.
மத்தேயு-15: 21 இயேசு அங்கிருந்து புறப்பட்டுத் தீர், சீதோன் ஆகிய
பகுதிகளை நோக்கிச் சென்றார்.22 அவற்றின் எல்லைப் பகுதியில் வாழ்ந்து வந்த கானானியப் பெண் ஒருவர் அவரிடம் வந்து, ‘ ஐயா, தாவிதீன் மகனே, எனக்கு இரங்கும்; என் மகள் பேய் பிடித்துக் கொடுமைக்குள்ளாகி இருக்கிறாள் ‘ எனக் கதறினார்.23 ஆனால் இயேசு அவரிடம் ஒரு வார்த்தைகூட மறுமொழியாகச்
சொல்லவில்லை. சீடர்கள் அவரை அணுகி, ‘ நமக்குப் பின்னால் கத்திக்கொண்டு வருகிறாரே, இவரை அனுப்பிவிடும் ‘ என வேண்டினர்.24 அவரோ மறுமொழியாக, ‘இஸ்ரயேல் குலத்தாருள் காணாமற்போன ஆடுகளாய் இருப்போரிடமே நான் அனுப்பப் பட்டேன் ‘ என்றார்.25 ஆனால் அப்பெண் அவர்முன் வந்து பணிந்து, ‘ஐயா, எனக்கு உதவியருளும் ‘ என்றார்.26 அவர் மறுமொழியாக, ‘பிள்ளைகளுக்குரிய உணவை எடுத்து நாய்க் குட்டிகளுக்குப் போடுவது முறையல்ல‘ என்றார்.27 உடனே அப்பெண், ‘ ஆம் ஐயா, ஆனாலும் தங்கள் உரிமையாளரின்
மேசையிலிருந்து விழும் சிறு துண்டுகளை நாய்க்குட்டிகள் தின்னுமே ‘என்றார்.28 இயேசு மறுமொழியாக, ‘ அம்மா, உமது நம்பிக்கை பெரிது. நீர் விரும்பியவாறே உமக்கு நிகழட்டும் ‘ என்று அவரிடம் கூறினார். அந்நேரம் அவர் மகளின் பிணி நீங்கியது.29 இயேசு அவ்விடத்தை விட்டு அகன்று கலிலேயக் கடற்கரை வழியாகச் சென்று அங்கே ஒரு மலையின் மீது ஏறி அமர்ந்தார்.

லுக்கா சுவி எனப்படும் புனையலை எழுதியவர் இந்த சம்பவத்தை முழுமையாக விட்டு விட்டார்-ஏன்? ஒரு கத்தோலிக்க பேராசிரியரே சரியான காரணம் தந்துள்ளார்.
As a Gentile, Luke found the Story of Syro Phonician Women (and especially the remarks about Dogs) offensive in Mark7:-30 and therefore left it out.
Companion to Bible, Vol-2 NewTestament P-30,Author K.Luke,Theological Publication of India, Bangalore.

(இந்த நூல் இரண்டு கத்தோலிக ஆர்ச்பிஷப்பிடம் ரோமன் கத்தோலிகக் கோட்பாடுகளுக்கு ஒத்துள்ளது- அச்சிடலாம், தடையில்லை என முத்திரை பெற்ற நூல்.Nihil obstate and
Imprimatur)

லுக்கா கதாசிரியர் ஒரு யூதரல்லாதவர், கிரேக்கப் சிரிய பெனிசிய பெண்ணிடமன சம்பவத்தில் ஏசு யூதரல்லாதவர்களை நாய் என்பதையும் வீட்டினர் சிந்தும் எச்சிலை உண்பதும் என்பவை மிகுந்த வேதனை தருபவை -அருவருப்பானவை என்பது உணர்ந்து நீக்கி விட்டார்.

168 Responses to இயேசு கிறிஸ்து யார்?

 1. pasunthamilan says:

  நீங்கள் கிறிஸ்துவ மதத்தினை ஆய்வு நோக்கில் மிகவும் தீவிரமாக எழுதியுள்ளீர்கள். இதே போல தமிழரின் ஹிந்து மதத்தையும் ஆராய்ந்தால் என்ன ஆகும்?

  • sgs says:

   very good command keep it up pasunthamilan

  • pavalam says:

   nee yenna periya pudingia christianity i patri unakku enna theriyum arrai vekkatu panni

  • kavitha says:

   enna porutha varaikkum yesu oru iraivaakinar avlotha. avar katavul illa.

  • sudharson says:

   jesus is the only living god…. i found him…… and i know him……… he is the real god…….. once upon a time nanum hindu dhan on that time i was searching the god…. i wasted my time for a long time but then i knew jesus is the only living god he loves me soooooo much even than my parent i realise that…….. i love him so much i pray you and he can change ur life jesus loves u so muchhhhhhhhh

  • jacob says:

   WORST RESEARCH JESUS LOVES YOU

 2. krishnamoorthi says:

  பசுந்தமிழனுக்கு,

  /இதே போல தமிழரின் ஹிந்து மதத்தையும் ஆராய்ந்தால் என்ன ஆகும்?/

  என்ற வினாவை எழுப்பியிருக்கிறீர்கள். புதிதாக ஒன்றும் ஆகி விடாது என்பது தான் நேர்மையான பதிலாக இருக்கும், ஏனெனில், ஏற்கெனெவே அது மிகவும் திரித்து விமரிசனத்துக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது. இன்னமும் திரிக்கப்பட்டுக் கொண்டேயும் இருக்கிறது.

  திரித்து விமரிசனம் செய்தவர்கள் திட்டமிட்டு ஒரு உள்நோக்குடன் செய்தனர். ஆனால் அதை அப்படியே எடுத்தாளும் பிறரோ, தங்களுடைய சுய சிந்தனை, இது சரிதானா என்ற கேள்வி எதுவுமில்லாமலேயே, கிளிப்பிள்ளைகள் போலத் திரும்பத் திரும்பச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

  ஒரு மதம் அல்லது மதம் சார்ந்த நம்பிக்கை என்பது, அதைத் தோற்றுவித்தவர் அல்லது அந்த நம்பிக்கையை முதலில் கண்டறிந்தவரின் விசுவாசிகளால் ஏற்படுத்தப்படுவது. அந்தநேரத்துக்கு மட்டுமே உண்மையாக இருக்கவும் கூடும். சரிதானா, இல்லையா, மேலே போகும் வழி என்ன என்பதை, அதைப் பின்பற்றுகிறவர்கள் செய்ய வேண்டிய, முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டிய ஒன்று.பெரும்பாலான சமயங்களில், அப்படி நடப்பதே இல்லை. ஆக, மதம் என்பது ஒரு நல்ல விஷயத்தைச் சொல்ல வந்து, ஒரு கட்டத்தோடு தேங்கிப்போனது என்று ஆகியிருக்கிறது. அந்த காலகட்டத்துச் சிந்தனையின் உச்சம், அல்லது ஒரு சாம்பிள் என்று எடுத்துக் கொண்டு, அதை வைத்து மேலே என்ன செய்யலாம் என்ற சித்தனை வந்தால், அது எப்படிப்பட்டதாக இருந்தபோதிலும் கூட, அது பலனுள்ளதாக இருக்கும்.

  மதங்களுடைய தேவை முடிந்து விட்டது என்பது தான் ஒரே முக்கியமான செய்தி. அதே நேரம், பழமையில் இருந்து என்ன கற்றுக்கொண்டோம் என்பதையுமே கவனமாக வைத்துக் கொள்ளத் தவறினால், மறுபடியும் ஆனா, ஆவன்னாவில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கும்.

  நீங்கள் எப்படி ஆரம்பிக்கப்போகிறீர்கள்?

  • thrumbivaa says:

   கிரிஸ்துவர்களே வணக்கம்.
   பைபிளை படித்து புரிந்து கொண்டீர்களா
   பைபிளில் கடவுள் தன்னை போல் மனிதனை படைத்தான் என்று உள்ளது
   அதை படித்து தன்னை கண்ணாடியில் பார்தத ஐரோப்பியன் பூனை கண்ணும் செம்பட்டை முடியும்மாக ஏசு வரைந்தான். ஒரு தக்காளி தந்தை தக்காளி தான். அரபியாவில் ஈச்சம் தான் விளயும் ஆப்பிள்ல் விளையாது.
   அரபியன் போல் இருக்க வேண்டிய ஏசு ஐரோப்பியன் போல் மாற்றபட்டார்.
   அதே கடவுள் யானை பூனை நாய் பன்னி குதிரை என்று பல உயீர் படைத்தார். ஒவ்வொரு உயிரும் கடவுள் தன்னை போல் தான் இருப்பார் என நினைக்கும். உலகத்திலே ஒரு மதத்தில்தான் கடவுள் பல உருவங்களில் உள்ளார். அது நீ பிறந்து உள்ள இந்து மதம். ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்துவாக பிறக்கிறான். பிறந்தபின் அவனை கேட்காமலே ஒரு மதத்திதில் இணைக்கபடுகிறான்.

   தாய் வீடு வர அழைப்பு வேண்டியதுஇல்லை. குளி , போட்டு இடு உனக்கு பிடித்த உன்னை மாதிரி உள்ள கடவுளின் கோவில் செல்.

   சாத்தானின் சபைகளை விடு ஆண்டவன் இடம் செல்.

 3. Balaji says:

  அய்யா, உங்கள் செய்திகள் அபாரம்! ஆனால் எனக்கு ஒரு ஐயம்! நானும் ஒரு இந்து தான்… இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே உண்மையான கடவுள் என்ற வரியை கேட்டு கேட்டு அலுத்துப் போனவன் நான்! ஏசுபிரான் வாழ்ந்ததாக கூறப்படும் ஆதாரங்கள் எல்லாம் திரிக்கப்பட்டவை என்று நான் உணர்கிறேன்.. ஆனால், அவர் வாழ்த்தாக இந்து மகான்களே ஒப்புக் கொண்டுள்ளனரே! உதாரணம், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் தவத்தால் எப்படி சிவனையும், இராமனையும் கண்டேன் என்று சொன்னாரோ, அதே போல எசுபிரானையும் கண்டதாக சொன்னார். இன்னும் வலுவான சான்று:- பரமஹம்ஸ யோகானந்தர் என்ற மகான் தங்கள் “ஒரு யோகியின் சுயசரிதம்” என்ற நூலில் (Autobiography of a Yogi) பின்வருமாறு கூறுகிறார்:-

  “The Mahavatar is in constant communion with Christ; together they send out vibrations of redemption, and have planned the spiritual technique of salvation for this age. The work of these two fully-illumined masters–one with the body, and one without it–is to inspire the nations to forsake suicidal wars, race hatreds, religious sectarianism, and the boomerang-evils of materialism. Babaji is well aware of the trend of modern times, especially of the influence and complexities of Western civilization, and realizes the necessity of spreading the self-liberations of yoga equally in the West and in the East.”.

  அதாவது இயேசு கிறிஸ்து இன்னும் மகாவதார் பாபாஜி உடன் இமயத்தில் வாழ்வதாக கூறுகிறார், இதற்க்கு என்ன சொல்லமுடியும்??

  • p.selvin says:

   if you want to know one thing means better have to study the related one my advise to you,study all religious book,then research the holyness of book,study bible then tell anything

  • king says:

   pakthy ullavarkalai dhevan thamkkaka therinthu kondar yendru vedham sollukirathu pakthy yendru ondru illathavarai neengal dhevanai arinthukollamudiyathu

 4. devapriyaji says:

  These Swamijis has great fan following in Abroad.

  They need tp keep Unity.

  If you want to regard Jesus as a Yogi -you can.

  Gospels do not support it.

  He Fought against or tried to fight Rome and was arrested and Killed by Romans

 5. devapriyaji says:

  chillsam
  13 November 2009 at 1:07 am
  “அலிகள்” என்று தாழ்வாகவும் திருநங்கைகள் என்று அழகாகவும் வர்ணிக்கப்படும் மூன்றாவது மனித இனத்தார் பண்டைய காலத்தில் சிறப்பான இடத்திலிருந்தனர், என்பது வேத கால வரலாறு;

  அவர்கள் மாமன்னர்களின் எண்ணற்ற அந்தபுர நாயகிகளின் பாதுகாவலர்களாகவும் மன்னரின் நம்பிக்கைக்குரியவர்களாகவும் இருந்தனர்; அவர்க‌ளுக்கு அனைத்து இராஜ ரகசியங்களும் தெரிந்தாலும் ஒன்றையும் வெளியே சொல்ல மாட்டார்கள்; இயல்பிலேயே மனத் தாழ்மையும் அன்பும் வீரமும் அவர்களிடம் ஒருங்கே அமைந்திருக்கும்;

  இதனை பைபிளின் “எஸ்தர்” என்னும் புத்தகத்தில் விவரமாக வாசிக்கலாம்; இந்த புத்தகத்தில் மட்டுமே ஆரம்பத்திலேயே இந்தியாவின் பெயர் “இந்து தேசம்” எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது; இந்த புத்தகத்தில் “பிரதானிகள்” என்று வருமிடமெல்லாம் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பின்படி “திருநங்கை”களையே குறிக்கும்;

  இன்னும் சொல்லப்போனால் இயேசு பெருமானும் இவர்களை அண்ணகர்கள் எனக் குறிப்பிட்டு அவர்களை மேன்மைபடுத்தியுள்ளார்; “ப்ரஜாபதியின்” ஒன்பது இலட்சணங்களும் இயேசுவில் நிறைவேறியுள்ளதால் அவரும்கூட ஒரு திருநங்கையாகவே வாழ்ந்திருக்கவேண்டும்..!

  • stella says:

   YU dono abt jesus then shut yur mouth………….dono insult other caste k this is not good for yu

  • sudharson says:

   jesus is the real god he sacrifice his life for us i love him enakum starting la indha doubt irundhadhu yesu unmai ila nu but naa adha unarndhen jesus is the only living god i pray for u surely he change u and he loves u

  • raja says:

   GOD bless u devapriyaa & unna mathriye irukku un researchum jesus photoum.Nalla irunthuttu po
   **************PRAISE THE LORD*************

 6. devapriyaji says:

  I quote from

  The Eunuch in Bible and Quran
  By: Prof.dr. Ibrahim Khalil

  As women were sometimes forbidden to sing in Church, their place was taken by castrati. The practice, known as castratism, remained popular until the 18th century and was known into the 19th century. The last famous Italian castrato, Giovanni Velluti, died in 1861. The sole existing recording of a castrato singer documents the voice of Alessandro Moreschi, one of the last eunuchs in the Sistine Chapel choir. Unfortunately, the early 20th century recording is of poor quality and Moreschi, who was never trained for the stage, is not considered a great singer.”

  According to the Bible, Deuteronomy 23:1
  Eunuch is Excluded From the Assembly and the Congregation, Cannot Become One of the Lord’s People , Can not Go Into The Meeting Of The Lord and Can not Worship With the Lord’s People.

  Herein is the different translation of Deuteronomy 23:1

  New International Version
  No one who has been emasculated by crushing or cutting may enter the assembly of the LORD.

  New American Standard Bible
  No one who is emasculated or has his male organ cut off shall enter the assembly of the LORD.

  The Message
  No eunuch is to enter the congregation of God.

  Amplified Bible
  HE WHO is wounded in the testicles, or has been made a eunuch, shall not enter into the congregation of the Lord.

  New Living Translation
  If a man’s testicles are crushed or his penis is cut off, he may not be admitted to the assembly of the Lord.

  King James Version
  He that is wounded in the stones, or hath his privy member cut off, shall not enter into the congregation of the LORD.

  English Standard Version
  No one whose testicles are crushed or whose male organ is cut off shall enter the assembly of the LORD.

  Contemporary English Version
  If a man’s private parts have been crushed or cut off, [a] he cannot fully belong to the Lord’s people.

  New King James Version
  He who is emasculated by crushing or mutilation shall not enter the assembly of the LORD.

  21st Century King James Version
  He that is wounded in the stones or hath his private member cut off shall not enter into the congregation of the LORD.

  American Standard Version
  He that is wounded in the stones, or hath his privy member cut off, shall not enter into the assembly of Jehovah.

  Young’s Literal Translation
  One wounded, bruised, or cut in the member doth not enter into the assembly of Jehovah;

  Darby Translation
  He that is a eunuch, whether he have been crushed or cut, shall not come into the congregation of Jehovah.

  New Life Version
  No man who has his sex part crushed or cut off will go into the meeting of the Lord.

  Holman Christian Standard Bible
  No man whose [testicles] have been crushed or whose penis has been cut off may enter the Lord’s assembly.

  New International Reader’s Version
  No man whose sex organs have been crushed or cut can join in worship with the Lord’s people.

  New International Version – UK
  No-one who has been emasculated by crushing or cutting may enter the assembly of the LORD.

  Today’s New International Version
  No one who has been emasculated by crushing or cutting may enter the assembly of the LORD.

  Also, it is forbidden to offer to the LORD an animal whose testicles are bruised, crushed, torn or cut.

  Leviticus 21:20
  or who is hunchbacked or dwarfed, or who has any eye defect, or who has festering or running sores or damaged testicles.

  Leviticus 22:24
  You must not offer to the LORD an animal whose testicles are bruised, crushed, torn or cut. You must not do this in your own land,

  I do not know why the Biblical Lord is very interested in the genital organs?
  Why the Biblical Lord excludes Eunuch from the His Assembly and Congregation,
  Why the Eunuch Cannot Become One of the Lord’s People , Why the Eunuch Can not Go Into The Meeting Of The Lord Why the Eunuch Can not Worship With the Lord’s People.

  Jesus told the Young Man who called him-why do you call me Good ? Only God is good? Mark:10:8
  Jesus has no qualities of God in Gospels and a Jewish Patriot who tried to fight Romans.

  Mr.Chilsam’s un warranted claims are false – Bible is anti-Humanistic and same is Jesus.
  Stick on to Subject

 7. devapriyaji says:

  « #41 GodGod’s Game Challenge »

  God on The Bible – Deuteronomy 23:1 (No Penis)

  Aug 25th, 2008 by God

  Prepare thyself, he who reads this, to tremble and quake before the Incredible Word of God, as written by THE LORD HIMSELF!

  Witness now the glorious truth of MY DIVINE WORD:

  “A man whose testicles have been crushed, or whose penis has been cut off, must not be admitted to the congregation of Yahweh.”

  In this passage of My Good Book, which just so happens to be the best-selling and most-read book of all time, I elucidate on the necessity of excommunicating any male who has lost any part of his genitals.

  The reason for this is simple. If I hate a man enough to smite him so hard that he loses either his frank or his beans, then you had better believe I hate him and do not want him for My flock. No matter the seemingly random cause of your castration, I assure you it is a sign of My Profound Hatred for thee.

  So if your testicles have been trampled by a horse, or shattered from the kick of an angry woman, or in any way otherwise destroyed; take heed – for you are no longer welcome in My Temple.

  You are also not welcome in the House of the LORD if you have no penis. Forsooth, whether your penis was cut off by an angry woman or by a clumsy mohel, you are also not welcome in My Temple, for yea, thou art a cockless freak that disgusteth Me.

  And do not think that you can use modern science to get around your eternal banishment. So if your wife cuts off your penis while you are sleeping, and then you find it in a field and have a bunch of faggoty scientists reattach it for you – this does not count. You are still not welcome in My Temple. As far as I am concerned, you and your ghastly new Frankenpenis can just keep away from Me and My People.

  And lastly, if you are one of those human males foolish enough to get a vasectomy, then you have shunned the genitals I gave you and you are also no longer welcome in My congregation.

  I, The Almighty LORD, have spoken.

 8. devapriyaji says:

  chillsam
  15 November 2009 at 8:07 am
  // According to the Bible, Deuteronomy 23:1
  Eunuch is Excluded From the Assembly and the Congregation, Cannot Become One of the Lord’s People , Can not Go Into The Meeting Of The Lord and Can not Worship With the Lord’s People…. Mr.Chilsam’s un warranted claims are false – Bible is anti-Humanistic and same is Jesus. Stick on to Subject//
  திரு.தேவப்ரியா அவர்களுக்கு, மிக நீண்ட- விவரமான பதில்களைக் கொடுத்துவிட்டதைப் போன்ற மகிழ்ச்சியில் எம்மையெல்லாம் ஆழ்த்திவிட்டீர்கள்;
  அது எத்தனை மொழிபெயர்ப்பிலிருந்தால் என்ன?

  சரி, என்னுடைய கருத்தைச் சொல்லுகிறேன்; தமிழ் வேதாகமத்திலேயே இதற்கு தெளிவான விவரமுண்டு; எனவே ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டாம்; உங்கள் குற்றஞ்சாட்டும் பைபிள் வாக்கியத்தைப் பதிக்கும் தள நிர்வாகிகள் என்னுடைய விளக்கமளிக்கும் வாக்கியத்தினைப் பதிக்கமாட்டார்கள்; எனவே சுருக்கமாகக் குறிப்பிடுகிறேன்;

  நீங்கள் குறிப்பிட்ட உபாகமம்.23:1 வசனத்தை மீண்டும் வாசியுங்கள், அது செயற்கையாகத் தன்னை திருநங்கையாக மாற்றிக் கொள்ளுபவர்களைக் குறிப்பிடுகிறது என்பது விளங்கும்; அவர்கள் ஒரு இயல்பான வாழ்க்கை வாழும் கூட்டத்தில் இணைந்தால் மற்றவரையும் அதுபோல மாற்றுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டல்லவா? எனவே தான் ஒழுக்கத்தை விரும்பும் கடவுள் அவர்களைத் தனிமைப்படுத்தச் சொல்லுகிறார்; இன்றைக்கும் நமது சமுதாயத்தில் அவர்களைக் கண்டு அச்சப்படும் சூழ்நிலை நிலவவும் அதுவே காரணமாகும்;

 9. devapriyaji says:

  எபிரேய மக்களை ஒன்றிணைக்க அரசிய ரீதியிலான பல கட்டுக்கதைகளே பைபிள் பழைய ஏற்பாடு என இஸ்ரேல் நாட்டின் பைபிளியல் அறிஞர்கள் ஏற்கின்றனர் என்பதை நான் பல ஆதாரங்களுடன் கொடுத்துள்ளேன். வலைப்பூவில், ஒரீரு சாபம் கொடுத்து ஓடிவிட்டீர்.

  • இஸ்ரேல் பழைய ஏற்பாடு பைபிள் விவிலியம் சாலமன் தாவீது
  https://devapriyaji.wordpress.com/category/%e0%ae%87%e0%ae%b8%e0%af%8d%e0%ae%b0%e0%af%87%e0%ae%b2%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%b4%e0%af%88%e0%ae%af-%e0%ae%8f%e0%ae%b1%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%9f%e0%af%81-%e0%ae%aa%e0%af%88%e0%ae%aa/

  இன்றைய பைபிளியல் அறிஞர்களின் பெரும்பான்மையோர் முடிவு
  – எபிரேயர்கள் இஸ்ரேலைச் சேர்ந்த மக்களே,
  யாரும் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை. எகிப்து பயணம்
  – யாத்திர ஆகமம் முழு கட்டுக் கதை. BCE 200௪00 வாக்கில் பக்கத்து நாட்டு சட்டங்களின் பலவற்றுடன் செர்த்து மோசேவிற்கு யாத்திரையின் போது சொன்னதாகப் புனையப் பட்டுள்ளது.
  BCE 720 வாக்கில் தான் ஜெருசலேம் பெரிதாகி வளம் பெற்றது. தாவீது, சாலமன் இவை வெறும் கட்டுக்கதையே.

  தமிழ் பைபிள் வசனத்தில் முரண்பாடு காட்டினால் உடனே மழுப்பலாக பல ஆங்கில பைபிள் காட்டி வேறு கதை விடுவீர்கள். நான் ஆங்கிலம் காட்டினால் இப்போது கதை மாற்றுகிறிர்கள். பழைய ஏற்பாட்டின் நம்பிக்கைக் குறிய ஏடுகள் CE800 வாக்கிலானது. பழைய- புதிய ஏற்பாட்டின் முக்கிய ஏடுகளை ஒன்றிணைத்துப் பார்க்கையில் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் பல மாற்று உள்ளன என்றும், மாற்று சொல் இல்லாத வார்த்தைகளே இல்லை என கலைக்களஞ்சியங்கள் கூறுகின்றன. இந்நிலையில் உங்கள் வாதத்திற்கு அர்த்தமே இல்லை.

  இயேசு என்னும் புதிய ஏற்பாட்டு புராண கதா நாயகன்
  17. பின்பு, அவர் புறப்பட்டு வழியிலே போகையில், ஒருவன் ஓடிவந்து, அவருக்கு முன்பாக முழங்கால்படியிட்டு, நல்ல போதகரே நித்திய ஜீவனைச்சுதந்தரித்துக்கொள்ளும்படி நான் என்ன செய்யவேண்டும் என்று கேட்டான்;18. அதற்கு இயேசு, நீ என்னை நல்லவன் என்று சொல்வானேன்? தேவன்ஒருவர் தவிர நல்லவன் ஒருவனுமில்லையே;

  ஆனால் அந்த மனிதனையே அதிலும் யூதரல்லாதொரை நாய் என்றும் பன்றி என்றும் அருவருப்பாகப் பேசிய்ச் இயேசுவை போற்றிக் கூறும்படி ஏதுமில்லை- சுவிசேஷங்களை முழுமையாக நடுநிலையாகப் பார்க்கும் அனைவரும் உணரலாம். உலகம் போற்றும் 20ம் நுற்றாண்டின் ஒப்பற்ற தத்துவ ஞானியும் நோபல் பரிசு பெற்றவௌர்மான பெட்ரண்ட் ரஸ்ஸல் அவர்களின் -”நான் ஏன் கிறிஸ்துவரல்ல கட்டுரையின் ஆங்கில வடிவம்- இங்கே

  http://www.positiveatheism.org/hist/russell0.htm

  பைபிள் ஒரு ஆதாரமற்ற வெறும் அரசியல் காரணங்கட்குப் புனையப் பட்ட இஸ்ரேல் நாட்டின் கட்டுக்கதை- அதை ஏன் இன்கே நுழைக்கிரீர்.

 10. ஸ்டீபன் பாஸ்கர் says:

  சகோதரர் சில்சாம்,
  தேவப்பிரியாவின் எழுத்தையும் உங்களுடைய பதிலையும் படித்தேன். குழப்பமே மிஞ்சியது.

  //லுக்கா கதாசிரியர் ஒரு யூதரல்லாதவர், கிரேக்கப் சிரிய பெனிசிய பெண்ணிடமன சம்பவத்தில் ஏசு யூதரல்லாதவர்களை நாய் என்பதையும் வீட்டினர் சிந்தும் எச்சிலை உண்பதும் என்பவை மிகுந்த வேதனை தருபவை -அருவருப்பானவை என்பது உணர்ந்து நீக்கி விட்டார்.//

  இது தேவப்பிரியாவின் கருத்து மட்டுமே என்று சொல்லவியலாது. சமீபகாலத்து புதிய ஏற்பாட்டு ஆய்வாளர்கள் எல்லோருமே யூதரல்லாதவர்களை நாய்கள் என்று இயேசு சொல்வதை சால்ஜாப்பு சொல்லி மழுப்ப முயல்கிறார்கள்.

  ஆனால் நீங்கள் சொல்வது என்னவென்றால், அந்த கிரேக்க பெண்மணியை சோதிக்க இயேசு சொல்வதாக கூறுகிறீர்கள்.

  ஆனால் அடுத்த வரி அப்படி அல்ல என்று நிரூபிக்கிறதே..
  //‘இஸ்ரயேல் குலத்தாருள் காணாமற்போன ஆடுகளாய் இருப்போரிடமே நான் அனுப்பப் பட்டேன் ‘ //

  இது இயேசு சொன்னதுதானே? அப்படியானால், இயேசு பொய் சொன்னாரா? இயேசு பொய் சொல்லவே மாட்டார் என்றால், இது உண்மை என்றுதானே பொருள்? அப்படியானால், இயேசு யூதர்களுக்காகத்தான் வந்தாக சொல்கிறாரே அன்றி தமிழர்களுக்கோ இந்தியர்களுக்கோ வந்ததாக நாமாக கூறிக்கொள்கிறோம் என்றுதானே பொருள்? கிரேக்க பெண்மணிக்கு விளக்கம் கொடுப்பதற்காக இப்படி பொய் சொன்னார் என்று சொல்கிறீர்களா? அப்படி பொய் பேசுவது இயேசுவுக்கு முறையாகுமா? ஏன் இப்படி பொய் சொல்லி ஒரு விஷயத்தை விளக்குவானேன்? நேரடியாக, “யூதர்கள் யூதரல்லாதவர்களை நாய்கள் என்று கூறுகிறார்கள். நான் அப்படி கூறமாட்டேன். நீயும் என் அன்புக்கு பாத்திரமானவளே. உன் குழந்தையை நான் குணப்படுத்துவேன்” என்று கூறியிருந்தால் சரியான விளக்கமாக இருந்திருக்குமே?

  ஒரு கடவுளே ஆனாலும், தமிழர்களை நாய்கள் என்று கூறுபவரை எப்படி வணங்குவது? போற்றுவது?

  இல்லை அவர் பொய் சொன்னார், அவர் எல்லோருக்காகவும்தான் வந்தார் என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்களா?

  நீங்கள் எழுதுவது சால்ஜாப்பு செய்வது மாதிரிதான் தோன்றுகிறது.

 11. chillsam says:

  தேவப்ரியா சாலமன் என்பவர் தனது தளத்தின் பின்னூட்டங்களை “தமிழ் ஹிந்து” வில் இடுவதால் அடையும் இலாபம் என்னவென்று தெரியவில்லை; குறிப்பிட்ட நமது கட்டுரைக்கு அது எந்த வகையில் பொருந்துகிறது என்பதும் புரியவில்லை; அவர் “தமிழ் ஹிந்து”வின் கட்டுரைக்கு மட்டும் தனது பின்னூட்டங்களை இடுவதே நேர்மையான செயலாக இருக்கமுடியும்..!

  மேலும் உமது நண்பர்கள் இடும் பின்னூட்டத்தை சம்பந்தமில்லாத இடுகைகளுக்கு பயன்படுத்துவதும் அருவருப்பாக இருக்கிறது;

  இதற்கு தாங்கள் வருத்தம் தெரிவித்து இந்த போக்கை தவிர்க்காவிட்டால் இதுவே உங்களுக்கு நான் இடும் கடைசி பின்னூட்டமாக இருக்கும்;

  அதுபோலவே என்னுடைய அனுமதியில்லாமல் எனது கட்டுரையின் பகுதிகளைப் பயன்படுத்துவதும் சட்டவிரோதமாகக் கருதப்படும்;

  ஜாமக்காரன் பத்திரிகையின் முழு செய்தியையும் மறுபதிப்பு செய்து அதற்கும் சரியான இணைப்பைத் தராமல் விட்டிருக்கிறீர்கள்;

  உங்களுக்கு சொந்தமாக மூளையோ யோசித்து எழுதும் திறனோ இல்லாததையே இது காட்டுகிறது;

  ஒரு சில வரிகள் மட்டும் அதிலிருந்து குறிப்பிட்டு அதனைத் தொடர்ந்து உங்கள் தனிப்பட்ட கருத்துக்களை வரைவதே உங்கள் தள நண்பர்களுடன் சரியான உறவினை நீங்கள் பராமரிக்க உதவியாக இருக்கும்.

 12. Murugan says:

  Adiyae Loosu ponnu…. Konjam Moodikitu irukiyaaaa!
  yesuva pattthi unnaku theriyuma di naayae?

  en per Murugan, but i accepted Jesus Christ as my Savior..

  be careful?

  U r going to get distress!

  • sgs says:

   NANDRAGA KOORINAAI BRO.MURUGAN I APPRECIATE YOU

  • steephan says:

   poda pundai murugan…u peoples are fakes..i think nee ettappan family ..fuck u badu.. if u fallow jesus go to israle or us why the fuck u r in TN.

  • Ranigabriel says:

   அன்புள்ள கிறிஸ்தவ சகோதரர்களுக்கு , நானும் ஒரு கிறிஸ்தவத்தை சேர்ந்தவள் தான். இயேசு தன்னை கொலை செய்தவர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்தவர். அவர் ஒருநாளும் மற்றவரை திட்டினது கிடையாது நாம் அனைவரும் அவருடைய பிள்ளைகள் ஆனால் நாம் இப்படி கெட்ட வார்த்தைகளைக் கொண்டு பேசலாமா? (எபேசியர் 4 : 29) நாம் கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். எல்லா மனுஷரையும் நேசிக்க வேண்டும். இவருக்காக ஜெபியுங்கள் இதுவே உண்மை கிறிஸ்தவன். கர்த்தர் எல்லாரையும் ஒருநாள் சந்திப்பார். மனது புண்படும்படியாக பேசியிருந்தால் மன்னிக்கவும்

 13. Joshua Francis says:

  நண்பர் தேவப்ரியா அவர்களே

  சகோதரர் சில்சாம் நீங்கள் தமிழ்ஹிந்துவில் பதித்ததை தானே எடுத்து தன் வலைப்பூவில் போட்டுள்ளார். அது எப்படி சரி. பின் அதற்கு அவர் பதில் தர அதற்கு தரப்பட்ட முறையான பதிலை தன் வலைப்பூவில் பத்க்கவில்லை.

  தன்னிச்சையாய் அவர் ப்திவுகளை அவர் வலைப்பூவில் இடுபவர் அடுத்தவரை ஏன் சொல்ல வேண்டும்.

  நீங்கள் அருமையாக வெகு ஜனப் பத்திரிக்கைகள் மேம்போக்கில் சொல்வது அனைத்தையும் பதித்து தோலுறிப்பது சகோதரருக்கு ஏன் எரிச்சல்.

  தங்கள் பணியைத் தொடரவும்

 14. chillsam says:

  அன்பு நண்பர் Joshua Francis அவர்களே, நான் இதுவரை யாருடைய பதிவையும் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் செய்ததில்லை; மேற்கோள் காட்ட மட்டுமே அடுத்தவர் படைப்பிலிருந்து சில வரிகளைப் பயன்படுத்துகிறேன்; ஆதாரமிருந்தால் எனது தளத்திலேயே பதில் சொல்லுங்கள்; இங்கே தேவிப்ரியாவுக்கு சம்பந்தமில்லாத பொருளில் நாம் வாதிக்கவேண்டாம்.

  இந்த தொடரிலேயே சற்று மேலே கவனித்தால் “திருநங்கைகள்”
  தொடர்பான‌ எனது தளத்திலிருக்கும் கருத்துக்களை தன்னிச்சையாக எடுத்து போட்டுள்ளார்; இது வரம்பு மீறிய செயல் அல்லவா?

  http://chillsam.wordpress.com/2009/11/12/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/

  அது இந்த கட்டுரைக்கும் தொடர்பில்லாததாக உள்ளதாக இருப்பதால் இதனால் வாசகருக்கு குழப்பமே ஏற்படும்; தேவப்ரியாவின் இந்த கீழ்த்தரமான செயல் நானே அவருடைய கட்டுரையினைப் படித்துவிட்டு பின்னூட்டம் இட்டது போன்ற பொய்யான தோற்றத்தினை ஏற்படுத்தவே உதவுகிறது;

  ஜாமக்காரன் பத்திரிகையின் எழுத்துக்களையும் சரியான தொடுப்பு காட்டாமல் இவரே பாடுபட்டு விரல் தேய அடித்தது போல நீளமாக காப்பி பேஸ்ட் செய்துள்ளார்;

  இன்னும் இதுபோல இவர் காப்பி பேஸ்ட் செய்யும் கேவலமான செயலை ஆங்கில கட்டுரைகளிலும் செய்து வருகிறார்; இது தவறான முன்னுதாரணமாகி விடும்; இப்படிப்பட்ட எழுத்தாளர்களுக்கு(???) பதில் சொல்லுவது உண்மையான எழுத்தாளர்களுக்கு நாம் செய்யும் துரோகமாகும்.

  எனது பின்னூட்டங்களோ,
  chillsam Says:
  December 10, 2009 at 8:51 am | Reply
  என்ற விவரங்களுடன் வரவேண்டும்; இதுவே நேர்மையானது.

 15. devapriyaji says:

  நண்பர் சில்சாம் வருகைக்கு நன்றி.

  தங்கள் கருத்துக்களின் அடிப்படையை புரிந்து கொள்ளப் பார்க்கிறேன்.

  நமது வெகு ஜனப் பத்திரிக்கைகள் கிறிஸ்துவத்தைப் பற்றிய உண்மைகளை மிகச் சிரிதாகப் பதித்து செய்திவெகு வேகமாக மறைய உதவுகிறது. அனாதை ஆசிரமங்களில் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் தாக்கு, கன்னியாஸ்திரிகள் மீது பாலியல் வன்முறைகள் சர்ச் உள்ளேயே என்பன சில உடாரணம்.

  சர்ச் பண ஊழல்கல்ள் கோர்ட் வரை வந்தும் பத்திரிக்கைகள் அவற்றை மறைக்கவே பார்க்கிறது.

  ஜாமக்காரன் கட்டுரைகள் பல மிகப் பழையது, பெரும்பாலும் என் சேமிப்பு இரக்கத்திலிருந்து பதிப்பு செய்யும்போது அதன் தொடுப்பு இருக்காது. முழு கட்டுரை பதிக்கக் காரணம், அதுவும் விமர்சிக்கப்படும் என்பதால், என் கணினியும் இணைய தொடர்பும் ரிப்பேரில் உள்ளதால் நான் அதிகம் பதிக்க இயலவில்லை. விரைவில் அனைத்திற்கும் தொடுப்பு தரப்படும்.

  விவிலியப் புனையல்கள் விவாதத்திற்கு கொணரப்பட வேண்டும். மக்கள் சுவி கதாநாயகனை படித்து உணர வேண்டும் என்றே நம் பதிவுகளின் அடிப்படை. எனவே இதை பல்வேறு இணையப் பதிவுகளில் தரப்படுகிற்து.

  நீங்கள் என் வலைப்பூவில் தரும் பதில்கள் முழுமையாக வரும்.

  சாலமன் பற்றிக் கேட்டீர்கள்- ஜெருசலேம்- சாலமந் தாவீது- நாசரேத் பற்றிய அகழ்வாய்வு உண்மைகள் நிறைய உள்ளன. விமர்சியுங்களேன்.
  பைபிள் என்பது எபிரேயர்களின் ஒரு புராணப் புனையல்கள்- அதை வரலாற்று ரீதியிலான ஆய்வும் அவை வெகுவாக மக்களிடம் தருவது நம் செயல்.

  • Venkat says:

   இந்து மதத்தை மட்டும் தான் ஊடகங்களும் வெளியிடும்

  • தாங்கள் செய்வது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள் என்று இயேசுகிறிஸ்து மரணநேரத்திலும் தன் பிதாவினிடத்தில் தன்னை கொலைசெய்தவர்களுக்காக வேண்டிக்கொண்டார் அதைத்தான் நானும் உங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்கிறேன் ,

   • இஸ்ரேல் தொல்லியல் இயக்குனர் நூல் “The Bible Unearthed:
    பக்கம் 2 மற்றும் 117.
    பக்-2 The Historical Saga contained in the Bible – from Abraham’s encounter with God and his Journey to Canaan, to Moses deliverance of the Children of Israel from Bondage , to the rise and fall of the Kingdoms of Judea and Israel – was not a Miraculous Revealtion but a brilliant product of Human Imagination.
    பைபிள் தொன்மத்திலுள்ள கதைகள் இஸ்ரேலிற்க்கான தெய்வம் யகோவா பாபிலோன்னில் வாழ்ந்த ஆபிரகாமைத் தேர்ந்தெடுத்து கானான் தேசத்திற்கு அழைத்து வந்தார் கதை, மோசே எகிப்திலிருந்து எபிரேயர்களை அடிமைத் தளத்திலிருந்து் மீட்டு வந்தார் எனும் கதை, அதன் பின் பெரும் அரசாய் யூதேயா – இஸ்ரேல் இருந்தன என்பது இறைவெளிப்பாடு இல்லை. மனித வளத்தின் அற்புதமான கற்பனை.

 16. chillsam says:

  நண்பரே, நீங்கள் பின்னூட்டம் சம்பந்தமான எனது வருத்தத்துக்கு எந்த விளக்கமும் தராமல் மேலோட்டமாக எதையோ கூறுகிறீர்கள்;

  பாலியல் வன்முறை செய்திகள் பெரும்பாலும் வியாபார நோக்கத்திலேயே பத்திரிகைகளில் வெளியாகிறது; அதில் சுவாரசியம் குறைந்ததும் வேறு செய்தி அந்த இடத்தை ஆக்கிரமித்துவிடுவது இயல்பானது;

  இந்த செய்திகளை மிகுந்த ஆர்வத்துடன் படிப்பதே ஆண்கள்தான்; அது ஒரு விதமான இரசனை; சினிமாவிலும் கற்பழிப்பு காட்சிக்கென்று தனி இரசிகர்கள் உண்டு;

  சம்பந்தபட்டவரின் சம்மதத்துடன் நடைபெறும் குற்றங்களை என்ன சொல்லுவீர்கள்; பெண்களுக்கெதிரான வன்முறை எல்லா தளத்திலும் நடைபெறுகிறது; அதைப் பிரபலப்படுத்தி ஆகப்போவது என்னவோ..?

  இதன் எதிர்விளைவு என்னவாக இருக்கும்; மதம் அல்லது மார்க்க நம்பிக்கை என்பது மனிதனுக்கு “கடிவாளம்” அல்லது “மூக்கணாங்கயிறு” போன்றது; அதன் மீது சலிப்பு வரும்படியான செய்திகளைப் பதிக்காமலிருப்பதே சமூகத் தொண்டாகும்;

  “ஜாமக்காரன்” கட்டுரையினைப் பதிக்கும் முன்பதாக அந்த பத்திரிகையின் வலை தளத்துக்குச் சென்று எழுத்து மூலம் அனுமதி பெற்று பதிப்பதே சிறந்தது; பாதுகாப்பானது; அவர்களது வலை தளத்தின் தொகுப்பிலிருந்தே நீங்கள் கட்டுரையினை இறக்கி அதன் தொடுப்பையும் தரமுடியும்; மேலும் ஒருவருடைய புகழுக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் வண்ணமாக எழுதுவதும் செய்தி பரப்புவதும் எந்த வகையிலும் பெருமைக்குரிய செயலாகாது;

  போதனைகளையும் நம்பிக்கைகளையும் குறித்து கேள்வி எழுப்புங்கள்; அதற்குரிய விளக்கத்தைப் பெறும் உரிமை உங்களுக்கு உண்டு; அதுவும் கூட பெரும்பாலும் நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயமாதலால் அதனை நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை; இது அனைத்து மார்க்கத்துமே பொருந்தும்;

  இறுதி வேதமாக குரானை ஜிப்ரில் எனும் தூதனிடமிருந்து பெற்றதாகச் சொல்லி முகமது செய்த பிரச்சாரத்தினாலும் யுத்தங்களாலுமே அந்த மார்க்கம் வளர்ந்தது; அதுவும் நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயமே.

  இந்து மார்க்கத்தைக் குறித்து நான் சொல்லித் தெரியவேண்டியது எதுவுமில்லை; அங்கே வழிபாடு, மாய மந்திரம், ஜோதிடம், பரிகாரம், செய்வினை, தியானம், யோகம் என எல்லாம் சேர்ந்த கடல்; ஆமாம்,சகல அழுக்குகளையும் தன்னகத்தே கொண்ட சமுத்திரமாம், இந்து மார்க்கம்..!

  இதில் நீங்கள் என்னவோ வானத்திலிருந்து குதித்தவர் போலவும் எல்லாவற்றையும் நிமிர்த்தி சரி செய்ய வந்த அவதாரம் போலவும் உங்களை நீங்களே நினைத்துக் கொண்டால் உங்கள் முடிவு பயங்கரமாக இருக்கும்;

  நண்டு தனது குஞ்சுகளுக்கு நேராக நடக்கக் கற்றுக் கொடுத்த கதையாகவே உங்கள் காரியங்கள் போகிறது;

  “விவிலியம் புனையல்” என்றால் மற்ற எது புனையாதது என்று நீங்கள் அடையாளம் காட்டவேண்டும்; இல்லாவிட்டால் உங்களுடைய விமர்சனங்கள் துவேஷ- தூஷணமாகவே கருதப்படும்;

  உங்களுக்கு நான் தரக்கூடிய விளக்கம் எதுவுமில்லை; நீங்கள் எங்களை ஜெயித்துவிட்டதாக தாராளமாக பெருமை கொள்ளலாம்; ஆனாலும் கூட உங்களுக்கான பரிசுப் பொருளை அல்லது பாராட்டைப் பெற யாரிடம் செல்லுவீர்கள்..?

  “விவிலியம் புனையல்” என்றால் அதைக் குறித்துப் பேசுவதை நிறுத்துவது மட்டுமே யோக்கியமான செயலாகும்..!

  இனி என்னுடைய வேறு கட்டுரையின் வாக்கியங்களையோ பின்னூட்டங்களையோ உங்களது தளத்தில் பதிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டுகிறேன்; உங்களுக்கு இதுபோல நானே நேரடியாக எழுதி பதிப்பதை மட்டும் நீங்கள் குறிப்பிட்ட கட்டுரைக்கு மட்டும் பயன்படுத்தவும்; நன்றி.

 17. Joshua Francis says:

  Devapriya,

  you have explained adequately for any reasonable person.

  Many websites and discussion forums go out of web after sometime and even authors change the details under pressure, so we lose the matter.

  Your saving those is certainly useful. Any Published matter in Print or Web is a public matter and you can use them with necessary credit to the author without editing the matter. You used them that way only. Add links as and when necessary.

  You responded to a Christian boasting at Tamilhindu website to show who jesus was according to gospels.

  இயேசு போற்றத்தக்கவரா?

  All responses on this was added back by you, why Chilsam is objecting this.

  His feeling against your blogs is understandable as his business is Christian Religion. Your Response back to his claim was not taken back to his blog-why? Bible is for discussion and must be discussed.

 18. Joshua Francis says:

  Aryan Dravidian divide or myths to divide Indians and so Church could innocent uneducated, and till date Chilsam practices that as Chruchers – Why preach these? Stop spreading Hatred first then advise others.

 19. chillsam says:

  நல்லவர் Joshua Francis அவர்களுக்கு, நான் இத்தனைத் தெளிவாகச் சொல்லியும் குழப்பிக் கொண்டேயிருக்காதிருங்கள்;

  தேவப்ரியா போன்ற விதண்டாவாதிகளுக்கு வக்காலத்து வாங்குவதிலேயே நீங்கள் யார் என்பதும் புரிகிறது;

  நீங்கள் புத்திசாலியாக இருந்தால் ஒன்றைப் புரிந்துக் கொள்ளவேண்டும்; இணைய தளத்தில் இருப்பது எல்லோருக்கும் உரிமையானது என்றாலும் அதிலும் காப்புரிமை உண்டு; அதைக் காட்டிலும் மேன்மையானது நமக்கு நாமே கட்டுப்பாடுகளையும் மரபுகளையும் வளர்த்துக் கொள்வதுதான்;

  நான் சொன்னது இந்த நல்லெண்ண அடிப்படையிலானதுதான்; நான் மேலே குறிப்பிட்டது போல நான் இங்கே பின்னூட்டமிடாத ஒன்றை அதுவும் தனி கட்டுரையாக எனது தளத்தில் பதித்ததை எடுத்து போட்டுக் கொள்ளுவது திருட்டு அல்லவா?

  அதைவிட தேவப்ரியா வெவ்வேறு கிறிஸ்தவ பெயர்களில் கிறிஸ்தவத்தை தூஷிப்பதே (அவரை அவரே ரசித்து பின்னூட்டமிடுவது) சிறப்பாக இருக்கிறது; அவர் அதையே தொடரட்டும்;

  My Comment
  Please do not attack personally.
  Every one is bound to have each one’s views.
  Your views itself had such an attack at http://www.tamilchristians.com that site is not working and that is one reason why I save Jamakkaran Articles in my blog. I will add links in next two days.

 20. chillsam says:

  // devapriyaji Says:
  November 12, 2009 at 11:57 pm | Reply
  chillsam
  13 November 2009 at 1:07 am
  “அலிகள்” என்று தாழ்வாகவும் திருநங்கைகள் என்று அழகாகவும் வர்ணிக்கப்படும் மூன்றாவது மனித இனத்தார் பண்டைய காலத்தில் சிறப்பான இடத்திலிருந்தனர், என்பது வேத கால வரலாறு…//

  நண்பரே,மேற்கண்ட புனையலான தங்கள் பின்னூட்டத்தை உடனே நீக்கிவிட்டு மற்றவற்றை விசாரியுங்கள்; அது இந்த குறிப்பிட்ட கட்டுரைக்காக நான் எழுதியது அல்லவே..!

 21. Joshua Francis says:

  ஏசு ஆண்கள் திருநங்கையாக வேண்டும் என்று போதித்ததாகவும் இப்போதனை கொண்டு ஓரிகன் என்னும் ஒரு பெரும் பைபிளியல் ஞானி தன்னை திருநங்கையாக மாற்றிக் கொண்டதாகவும் கேள்விப்பட்டேன், தயவு செய்து விளக்கவும்

 22. karuppaiah says:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Eunuch

  The practice of religious castration continued into the Christian era, with members of the early church castrating themselves for religious purposes,[16] although the extent and even the existence of this practice among Christians is subject to debate.[17] The early theologian Origen found scriptural justification for the practice in Matthew 19:12,[18]. where Jesus says, “For there are eunuchs who have been so from birth, and there are eunuchs who have been made eunuchs by others, and there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. Let anyone accept this who can.” (NRSV)

  Tertullian, a second century Church Father, described Jesus himself and Paul of Tarsus as spadones, which is translated as “eunuchs” in some contexts.[19] The meaning of spado in late antiquity can be interpreted as a metaphor for celibacy, however Tertullian’s specifically refers to St. Paul as being castrated.[19]

  Can You please explain this.

  You cannot trust Biblical Verses, and no other theologian interpreted like Origen.

 23. karuppaiah says:

  Chilsam who has taken many posts from here has not put this one – why?

  https://devapriyaji.wordpress.com/%e0%ae%87%e0%ae%af%e0%af%87%e0%ae%9a%e0%af%81-%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%b1%e0%ae%bf%e0%ae%b8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%81-%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%b0%e0%af%8d/#comment-237
  //

  My view-Chilsam’s method is same as Bible Story Authors- Repeatedly Lying .

 24. karuppaiah says:

  This reply on to other person was Not in chilsams-Wordpress, but some Google link gave it, which I feel must be also present here.

  //தங்கள் வருகைக்கும் காமெண்டுக்கும் நன்றி திரு. A D Navarajanஅவர்களே; தங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுவது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமே; ஆனாலும் தற்போதைக்கு வேண்டாமே; உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே பகிர்ந்துக் கொண்டால் அது பலருக்கும் உபயோகமாக இருக்குமல்லவா..?நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஆட்சேபத்துக்குரிய கருத்தினை முதலில் ஒரு கிறிஸ்தவையறியாதோர் தளத்தில் எழுதினேன்; அங்கே விவரமாக என்னால் எழுதமுடியவில்லை; ஆனாலும் தங்கள் வருத்தம் புரிகிறது; எனது தரப்பை விளக்கினால் ஏற்றுக் கொள்வீர்கள் என்றே நம்புகிறேன்;நீங்கள் குறிப்பிட்ட இரண்டு வசனமும் நீங்கள் மறுத்துக் கூறும் காரியத்துக்கு எந்த வகையில் பொருத்தமானது என்று புரியவில்லை;ரிக் வேதத்தில் “ப்ரஜாபதி”யின் அடையாளங்களாக ஒன்பது காரியங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது; அந்த ஒன்பது அடையாளங்களும் இயேசு (வானவருக்கு) மட்டுமே பொருந்துகிறது;இது எப்படி “திருநங்கை” எனும் மூன்றாம் மனித இனத்துடன் தொடர்புடையதாகும்?இயேசுவே சொன்னார்,” தாயின் வயிற்றிலிருந்து அண்ணகர்களாய்ப் பிறந்தவர்களும் உண்டு; மனுஷர்களால் அண்ணகர்களாக்கப்பட்டவர்களும் உண்டு; பரலோகராஜ்யத்தினிமித்தம் தங்களை அண்ணகர்களாக்கிக்கொண்டவர்களும் உண்டு; இதை ஏற்றுக்கொள்ள வல்லவன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கடவன் என்றார்.” (மத்தேயு.19:12) தேவைப்பட்டால் அந்த அதிகாரம் முழுவதையும் வாசித்துப் பாருங்கள்; இங்கே அண்ணகர் எனப்படுவோரே தற்காலத்தில் “திருநங்கையர்” எனப்படுகிறார்கள்; தனிப்பட்ட உணர்வுகளுக்காக இயேசுவை “திருநங்கை” என்று சொல்லிவிட்டேன் என்பதற்காக வருந்துகிறீர்களே; அவர்களும் மனிதர்கள் தானே; அவர்களுக்காகவும் ஆண்டவர் ஜீவனைத் தந்தாரே; அவர்களை ஆதாயம் செய்யும் வண்ணமாகவே இந்த கருத்தினைச் சொன்னேன்;இந்து மார்க்கத்தில் அவர்களையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள ஒரு கதையினைப் புனைந்து வருடாவருடம் தாலி அறுத்துக் ஒப்பாரி வைக்கிறார்களே; நம்முடைய ஜீவனுள்ள தேவனுடைய மணவாட்டி சபையாக அவர்கள் மாறும் வழி என்ன, யோசித்தீர்களா?ஆண்டவரைப் பொருத்தவரை ஆணுக்கும் மேற்பட்ட ஒரு செக்ஸ் உண்டு தானே,அது திருநங்கையாக இருந்தால்? அதாவது திருநங்கை என்பவர் ஆணுமல்ல,பெண்ணுமல்ல; வேறுபிரிக்கப்பட்டவர்; தனது சொந்தபந்தங்களை விட்டு தனிமைப்படுத்திக் கொண்டவர்; திருமணமோ பிள்ளைப்பேறோ காணாதவர்; இறைவனுக்காகத் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்; ஒரு ஆண் ஒரு திருநங்கையைப் பார்க்கும் போது அவனுக்கு அவர் பெண்ணைப் போலிருந்தாலும் அவரைப் பெண் என்று சொல்லமாட்டான்; ஒரு பெண்ணும் அவ்வாறே; இப்படி இரு தரப்புக்கும் பொதுவான ஒரு உறவாகவே தெய்வீக நிலையில் இரட்சகரான இயேசு(வானவரும்) தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார்; மனுக்குலத்தின் வரலாற்றில் வெற்றிகரமான தலைவர்கள் பலரும் பெண் தன்மையுடையவர்களாகவே இருந்தனர் என்பது தனியானதொரு ஆராய்ச்சியாகும்;//

  Compare this with Historic Record I quoted Previously

 25. chillsam says:

  நண்பர் கருப்பையா அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்; தாங்கள் எனது எழுத்தை எடுத்து பயன்படுத்துவது குறித்து மிக்க மகிழ்ச்சி; ஆனாலும் நீங்கள் நட்பை பேண விரும்பினால் செய்யக்கூடியது நான் எழுதிய அசலான எழுத்தின் தொடுப்பைத் தருவதே; அதுவும் மிக எளிது; இது போல பொருத்தமில்லாத தலைப்பின் கீழ் எனது எழுத்து பதிக்கப்பட்டது குறித்து வருந்துகிறேன்;

  இந்த எழுத்துக்கள் திருநங்கைகள்”எனும் கட்டுரைக்கான விளக்கமாகும்.

  http://chillsam.wordpress.com/2009/11/12/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/

 26. niraimathi says:

  Dear Devapriya,

  Why don’t you bring a book in print and as e-book on the Latest Biblical Research on Historical Jesus.

  Mr.Chilsam- if Devapriya is wrong show where he is wrong.

  As a Pastor you have a good responsibility

 27. chillsam says:

  நான் பாஸ்டரும் அல்ல,போதகனுமல்ல;
  நான் முழுமனதுடன் நம்பி ஏற்றுக்கொண்டதை மற்றவருக்குச் சொல்லும் சாதாரண வழிப்போக்கன்;

  அதை மறுப்பவரும் என்னைப் போன்றே முழு சுதந்தரமான சிந்தனையும் ஆதாரங்களும் உடையவராக இருக்கலாம்;

  ஒரு மனிதன் மூலம் கேள்விப்பட்டதை நான் நம்புவது போலவே அவரும் நம்புகிறார்;

  நான் நம்புவதற்கு ஆதாரமாக எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய வேதமாக நான் கருதும் பொக்கிஷம் என்னிடத்திலிருக்கிறது;

  அது பொய்யானது என்றால் பெரிய பெரிய படிப்பாளிகளெல்லாம் இரவும் பகலுமாக ஏன் அதை வைத்துக்கொண்டு ஆராய்ந்துகொண்டிருக்கிறார்கள்;

  இவர்களே அதாவது பைபிளை நம்பாதவர்களே நான் பைபிளை நம்புவதற்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறது;

  எனக்கு தைரியத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் தரும் ஒரு காரியத்தை நம்புவதைவிட்டுவிட்டு வனாந்தரத்தில் தனியனாக நின்று அதனை “இல்லை” என்று சொல்லும் தைரியம் எனக்கில்லை;

  வேறு என்ன மாற்று இங்கே மனுக்குலத்தின் எதிர்காலமாக “இருக்கிறது..?”//

  My Comment-

  As there is a Huge Money-Muscle Power working to Cheat Convert Uneducated Indians by any means- Truth must be revealed.

  Every Statement made by me is backed by Biblical Theologians. Historical Jesus is unknown.

  Gospel’s Jesus is a Fabrication of several Old Testament Myths. Old Testament is totally Political Fraud.

 28. Jey says:

  Just you are spewing your venom against Jesus Christ and Christianity. Just I read only four points in your comparison chart and oh boy… how you can you lie without any hesitation? First of all St. Mary and St. Joseph lived in Nazareth and they travelled to Bethlehem in account of census at the time of Jesus Birth. Where in the Bible St. Mathew mention that Mary was living in Bethlehem? Next is the son born for David and Uriya’s wife was dead right after its birth. Then how come you say that Jesus came in order that order? Either you never read Bible or you are such a snake. Looking at the lies you are spewing here you do what you are doing. It is clear that you will be rotten in hell. But May the Lord my God’s Wrath come down upon you and your generation even in this world.

  • devapriyaji says:

   I feel you have extra ordinary blind belief over Bible Myths.

   Read Matthew’s Gospel stories.

   Check the Star Gazing Magis from East, and Matthew’ Joseph son of Jacob was living in the town of David- i.e., Bethleham and the Stars showed the way to Magis to Bethlehem, and Jesus birth as per Matthew’s Story was the Reason for killing of Babies below 2 years in Bethlehem. Can you read again?

   Ofcourse Luke says that Joseph- Son of Heli is from Nazareth. But as per Archeological findings Nazareth was a very small village with very little human occupation till 2nd Century CE. Then you can imagine about the strength of these Gospel Myths.

   Solomon is the Son of David and Uria’s wife Bethsaba. Please read the story again.
   Of-course David danced Naked on Roads to thank LORD, in view of other girls, and LORD was Satisfied.

   Please Read Bible fully and comment truthfully

 29. Joel Francis says:

  Why you do not look at the Miracles done by Jesus?

  Many Prophets have said about Jesus Centuries earlier and Jesus fulfilled all that.

 30. Aanandan says:

  Why Should Chilsam say his profession as a Pastor?

  He is converting humans to GOAT

 31. semmozitamil says:

  Your post should make that every Christian read Bible and try to understand Historical Truths.

 32. jesusillaya says:

  Dr.Deivanyagam, Dr.Devakala can’t they respond

 33. Peter Selvanayagam says:

  முரண்பாடுகளை சொல்லி உள்ளீறே, இவற்றை நேர்மையாகக் கொடுத்தேதெ பெரும் உண்மை தானெ

 34. உடலுறவும் கிறிஸ்துவர்களின் பாவ மன்னிப்பும்!
  செப்டம்பர் 18, 2009
  சென்ற வாரம் எங்கள் வீட்டுக்கு கீழ் தளத்தில் இருக்கும் ஒரு குழந்தையின் இரண்டாம் ஆண்டு பிறந்தநாளுக்கு சென்றேன். குழந்தையின் குடும்பம் கிறிஸ்து மதத்தினை சேர்ந்தவர்கள். பரம்பரையாக கிறிஸ்தவர்கள் அல்லர். இந்துவாக பிறந்து பின்னர் மதம் மாறிய கன்வர்ட்டடு கிறிஸ்தவர்கள். அவர்கள் அன்றாடம் வீட்டினுள் அமர்ந்து செபம் செய்வதை என் காதுபட கேட்டிருக்கிறேன். உண்மையான பக்தியோடு ஏசுவை துதிக்கின்றனர். ‘ஒரு காலத்தில் கஷ்டப்பட்ட எங்களின் குடும்பம் இன்றைக்கு நல்ல நிலையில் இருப்பதற்கு எங்களின் ஏசப்பாதான் காரணம்!’ என்கின்றனர் இவர்கள். தங்களின் வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை மாதம்தோறும் சர்ச்சுக்கு அளிக்கின்றனர். ஒரு உறுப்பினர் தன்னுடைய சொந்த வீடுகளில் ஒன்றையே சர்ச்சுக்கு எழுதிக் கொடுத்து விட்டாராம்.

  இவர்கள் எல்லா சனிக்கிழமை மாலையும் தவறாமல் சர்ச்சுக்கு சென்று வழிபடுகின்றனர். மாதம் ஒருமுறை தங்களின் வீடுகளில் ஜெபக்கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செய்கின்றனர்.

  ஜெபக்கூட்டத்தின்போது வகைவகையான சமையல் வகைகளை சமைத்து வைத்து சர்ச்சில் உள்ள எல்லாரையும் அழைக்கின்றனர். அனைவரும் வந்திருந்து கூட்டம் நடத்தும் அந்த குடும்பத்திற்காக எல்லா நன்மையும் செய்யவேண்டும் என ஆண்டவனை தோத்திரம் செய்துவிட்டு பின்னர் குடும்ப விஷயங்களை பரிமாறி, உணவுண்டு சந்தோஷமாக செல்கின்றனர். இந்த கூட்டங்களுக்கு தலைமை தாங்குபவர் பாஸ்டராம். இவர்கள் பிராட்டஸ்டண்டு கிறிஸ்துவ வகுப்பினை சேர்ந்தவர்கள். கத்தோலிக்க பிரிவிலோ தலைமை வகுப்பவர் பாதர் என்பவர்.

  இதில் நன்கு கவனித்தால் இறைப்பணியும் ஆயிற்று. நிறைய பேரோடு பழகும் வாய்ப்பும் கிட்டுகிறது. இன்ப- துன்பங்களை சக நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளவும் முடிகிறது. யாராவது ஒருவர் கஷ்டப்பட்டால் மற்றவர்கள் அவருக்கு உதவி செய்கின்றனர். பணமாகவோ பொருளாகவோ கொடுத்து அவரை மேலே கைதூக்கி விடுகின்றனர். இதனைப் பார்த்த எனக்கு ரொம்பவும் பொறாமையாக இருந்தது.

  ஏசு என்ற மகனைப் பெற்றெடுத்த அன்னை மரியாளும் ஒரு கடவுளே என்பது கத்தோலிக்கின் வாதம். அவர்கள் மரியாளையும் வணங்குகின்றனர். ஆனால் ப்ராட்டஸ்டண்டின் வாதம் வேறு மாதிரி. இறைவன் தன்னுடைய தூதரை யாருடைய வயிற்றில் பிறக்க வைக்கலாம் என மனிதர்களில் தேடி பக்தியிலும் ஒழுக்கத்திலும் சிறந்து விளங்கிய மரியன்னையை தேர்ந்தெடுத்தார். இறைவனைத் தவிர மற்றோரை நினைத்துக்கூட பார்க்காத மரியன்னை தன்னுடைய இறைவனுக்காக அந்த நல்ல இறைச் சேவையை செய்தார். தேவதூதனாகிய ஏசு கிறிஸ்துவை பெற்றுக் கொடுத்தார். அவர் பணி அவ்வளவுதான். ஏசுவே எங்கள் கடவுள் என்கின்றனர் இவர்கள். மரியாளையும் கும்பிடும் வேளாங்கண்ணி பற்றிச் சொன்னால் இவர்களுக்குப் பிடிக்கவில்லை. இது தவிர கத்தோலிக்க சமூகத்திற்குள் இருக்கும் பல குற்றம் குறைகளை என்னிடம் பட்டியல் இட்டனர். பத்து கட்டளைகளை கத்தோலிக்கர்கள் ஒழுங்காக பின்பற்றுவதில்லை என குறைபட்டுக் கொண்டார் அவர்.

  அட சொல்ல வந்ததை மறந்து விட்டேன்.. கூட்டம் ஆரம்பிச்சதும் பாஸ்டர் வந்தார். எல்லாரும் அமைதியானார்கள். பாஸ்டர் இத்தனையாவது பக்கத்தில் இத்தனையாவது அதிகாரத்தில் இத்தனையாவது பாராவில் ஆண்டவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்பதனை வாய்விட்டு உரக்க படித்தார். கூட இருந்தவர்கள் அனைவரும் ‘நேசிக்கிறேன் ஆண்டவரே, ஆமென், ரட்சிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே, எங்களை காப்பாற்றும் ஆண்டவரே” என்றெல்லாம் மனமுருக வேண்டினார்கள். நானும் அந்த சிறு குழந்தைக்கு நன்றாக படிப்பும் அறிவும் வர வேண்டும் என்று மனதுக்குள் வேண்டிக் கொண்டேன்.

  பாஸ்டர் கொஞ்ச நேரத்துல தமிழ் வசனங்களை விட்டுவிட்டு “பப்பர்ர பறபற கிப்பர்ர கிற கிற” என்று ஏதோ ஒரு மொழியில் சத்தமாக பேச ஆரம்பித்தார். எனக்கு பைத்தியம் பிடித்துவிடும் போல இருந்தது. அதற்கு மற்றவர்கள் பழையபடியே ‘உங்களை நேசிக்கிறோம் ஆண்டவரே, எங்களை ரட்சியும் ஆண்டவரே, உங்களின் கீழ் இருக்கும் இந்த பிள்ளைகளை உங்களின் மேலான கிருபையால் காத்தருளும் ஆண்டவரே” என்றார்கள். இந்த பப்பர பறபற கிப்பிர பறபற என்பதன் பொருள் அவர்களுக்கு விளங்கியதா என்று தெரியவில்லை. இந்த பாப்பார மடப் பசங்கள்தான் யாருக்கும் புரியாத சமஸ்கிருத மொழியில் மந்திரம் சொல்லி வெறுப்பேற்றுகிறார்கள் என்றால் இங்கே இவர்களுமா? இது என்ன மொழி என ஒருத்தரிடம் கேட்டேன். அவர் சொன்னார், இது சாத்தான் மொழியாம். அவர் பேசிய வசனங்கள் சாத்தானுக்கு மட்டுமே தெரியுமாம்!

  கூட்டம் முடிந்ததும் குழந்தைப் பையன் கேக் வெட்டினார். அப்பா, அம்மாவுக்கு ஊட்டினார். பின்னர் சிறு துண்டுகளாக வெட்டி அனைவருக்கும் கொடுத்தார்கள். வந்திருந்தவர்கள் பரிசுப் பொருகளை கொடுத்தார்கள். பிறந்தநாளைக் கொண்டாடிய அந்த குழந்தைக்கு எல்லையில்லா மகிழ்ச்சி. பின்னர் விருந்து நடந்தது. அனைவரும் சாப்பிட்டனர். அனைவரும் குடும்பக் கதை பேசி மகிழ்ந்தனர். அதில் ஒரு இளம்பெண் மட்டும் ஒரு பையனை தனியாக தள்ளிக்கொண்டு சென்று இருளில் பேசிக் கொண்டிருந்தார்.

  நண்பர் ஒருவரை தனியாகக் கூப்பிட்டு யார் அவர்கள் என விசாரித்தேன். அந்த இளம்பெண்ணுக்கு 19 வயசாம். அந்த பையன் சர்ச்சில்தான் பழக்கமாம். அவன் ஒரு காலிப்பயல். ஏற்கெனவே ஒரு பெண்ணை டாவடித்து மேட்டரை முடித்து(எத்தனை முறை என்று சொல்லவில்லை)விட்டு கைகழுவி விட்டவனாம். அதன்பின் இந்த பெண்ணைப் பிடித்து காதலித்து வருகிறான். இந்த பெண்ணின் அம்மா, அவரின் இரண்டாவது கணவன், அப்பெண்.. மூவர்தான் இவர்கள் வீட்டில். அந்த இரண்டாவது கணவருக்கு 35 வயதிருக்கலாம். அம்மாவுக்கு 45 இருக்கும். இவர்களின் காதல் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியவர பெண்ணைக் கூப்பிட்டு விசாரிக்க அவர் காதலை மட்டுமல்ல இன்னொன்றையும் ஒப்புக் கொண்டாராம். இதுவரை 21 தடவை மேட்டர் செய்து இருக்கிறார்களாம். விஷயம் உடனே பாஸ்டருக்கு தெரிய வைக்கப்பட்டு சர்ச்சில் கூட்டம் போட்டு இனிமேல் இதுபோல செய்யக்கூடாது, கல்யாணத்துக்குப் பிறகுதான் மேட்டர் என இருவரிடமும் சத்தியம் வாங்கிக் கொண்டு பாவமன்னிப்பு கொடுத்தாராம்.

  இதில் என்ன கொடுமை என்றால் அந்த பையன் இன்னமும் அந்த இளம்பெண்ணை மணக்க மறுக்கிறான். எப்போது கேட்டாலும் பிறகு செய்துகொள்கிறேன் என்று சொல்கிறானாம். இவரை தவிர வேறு பெண்ணை மணக்க முயற்சி செய்து பின்னர் சண்டை நடந்து நிப்பாட்டினார்களாம். இத்தனைக்கும் முதலில் கெடுக்கப்பட்ட பெண்ணும் இரண்டாவதாக 21 முறை கெட்ட பெண்ணும் உற்ற தோழிகள். அவர் இவரிடம் எதுவுமே சொல்லவில்லையாம் கெடுவதற்கு முன். இப்போது இவர் கெட்ட விஷயம் முன்னவருக்கு தெரியவர ‘என் ஆளை நீ வளைச்சுப் போட்டுட்டேடி’ என்று இரு பெண்களுக்கும் சண்டை வந்து ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொள்வதில்லை.

  இப்போது முதலில் கெட்டவர் இந்தியாவில் இருந்து வந்த இந்து ஒருவரைக் காதலித்து அவரை வீட்டோடு அழைத்து வந்து வைத்து டெலிபோன் கடை வைத்துக் கொடுத்துள்ளார். அந்த பையனாவது ஏமாத்தாமல் இருக்க வேண்டும்.

  என்ன பாவமோ என்ன மன்னிப்போ… போலீசில் சொல்லி முட்டிக்கு முட்டி தட்டி அந்த காலிப்பயலை பிடித்து போலீசில் தள்ளாமல் பாவமாம் புண்ணியமாம்! இந்த பெண்ணுக்கும் எங்கே போனது புத்தி? 21 முறை செய்யும் வரைக்கும் யோசிக்கவே இல்லையா? ஏசப்பா என்ன கல்யாணத்துக்கு முன்னர் உடலுறவா கொள்ளச் சொன்னார்? மன்னிப்பு கொடுப்பதற்கு பாஸ்டர்களும் பாதர்களும் சபையும் இருக்கும்வரை இந்த மாதிரி காலிப்பயல்கள் திருந்தப் போவதில்லை.
  http://amizhtha.wordpress.com/2009/09/18/%e0%ae%89%e0%ae%9f%e0%ae%b2%e0%af%81%e0%ae%b1%e0%ae%b5%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%b1%e0%ae%bf%e0%ae%b8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%81%e0%ae%b5%e0%ae%b0%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%b3/

 35. prince says:

  //இயேசுகிறிஸ்துவின் சுருக்கமான இந்த வரலாற்றை வாசித்தபின் நீங்கள் அவரைப் பின்பற்றி தேவனுடைய பெரிய குடும்பத்தில் சேர விரும்பினால் காலம் கடத்தாமல் நீங்கள் ஒரு பாவி என்று ஒப்புக்கொண்டு, மனந்திரும்பி,விசுவாசத்தோடு இயேசுவிடம் வாருங்கள். அவர் உங்கள் பாவங்களையெல்லாம் மன்னித்து, உங்கள் நோய்களையெல்லாம் குணமாக்கி, உங்கள் ஆத்துமாவை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்பார். உலகம் தரக்கூடாத சமாதானத்தையும், மகிழ்ச் சியையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இப்பொழுதே பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்//

  Edited & Deleted major contents as meaningless Blabber.

  Jesus was A Sinner and died for his Sins. Pray God for yourself and Jesus if you want but Lord is not God at all.

 36. karuppaiah says:

  Jesus in the Vedas
  by

  Swami B.V. Giri

  A recent flurry of articles and website postings have been made to indicate that the fable of Jesus is mentioned in the Vedas [Bhavisya Purana]. Many Vaisnavas have been enthused [confused] by these Vedic findings, confirming Jesus as a messenger of God [Krsna] and a pure devotee. However, a closer look at the prediction of Jesus found in the Bhavisya Purana strongly suggests foul play or interpolation on the part of Christian Missionaries in India during the late 18th century.

  Although the Bhavisya Purana is certainly a bona-fide literature, its predictions concerning certain events cannot be taken as absolute because of evangelical interference.

  The Bhavisya Purana is considered to be one of the major 18 Puranas of the Vedic canon. As the name suggests, it mainly deals with future events (bhaviysati). The Bhavisya Purana is also mentioned in the ancient text of the Apastambha-dharma-sutras, so it is to be taken as an original Puranic literature dating from the time of Vyasadeva.

  However, there are four known editions of the Bhavisya Purana, each having different predictions from the other, but suspiciously having one consistent prediction – that of Jesus.

  One edition contains five chapters, one contains four, another contains three and yet another contains only two. Additionally, the contents in all four editions differ in various degrees – some having extra verses and some having less. Due to these circumstances, it is difficult to ascertain which of the four is the original text of the Bhavisya Purana, if indeed an original text still exists, but suspiciously all four editions do mention Jesus.

  The Venkateswar Steam Press edition of the Bhavisya Purana printed in Bombay in 1829 (and reprinted by Nag Publishers in 2003) is probably the most complete version available, containing all the main features of the four manuscripts. Since none of the four editions of the Bhavisya Purana predate British Rule in India, this further suggests a discrepancy, plus the fact that all four versions mention Jesus.

  The consistent prophecy in all four editions that seems to indicate an interpolation concerns the so-called meeting of Maharaja Salivahana and Jesus. This is found in the 19th chapter of the Pratisarga-parva. However, in examining this section, certain flaws can be found which betray its dubious origins. The section begins thus:

  vikramaditya-pautrasca
  pitr-rajyam grhitavan
  jitva sakanduradharsams
  cina-taittiridesajan

  bahlikankamarupasca
  romajankhurajanchhatan
  tesam kosan-grhitva ca
  danda-yogyanakarayat

  sthapita tena maryada
  mleccharyanam prthak-prthak
  sindhusthanam iti jneyam
  rastramaryasya cottamam

  mlecchasthanam param sindhoh
  krtam tena mahatmana
  ekada tu sakadiso
  himatungam samayayau

  “Ruling over the Aryans was a king called Salivahana, the grandson of Vikramaditya, who occupied the throne of his father. He defeated the Sakas who were very difficult to subdue, the Cinas, the people from Tittiri, Bahlikas and the people of Kamarupa. He also defeated the people from Roma and the descendants of Khuru, who were deceitful and wicked. He punished them severely and took their wealth. Salivahana thus established the boundaries dividing the separate countries of the Mlecchas and the Aryans. In this way Sindusthan came to be known as the greatest country. That great personality appointed the abode of the Mlecchas beyond the Sindhu River and to the west. One time, that subduer of the Sakas went towards Himatunga (the Himalayas).” (19.19-22)

  At the very outset, this section is fraught with historical inaccuracies. Salivahana was the king of Ujjain (in modern day Madhya Pradesh), and while it is not surprising that Salivahana traveled to the Himalayas, the enemies that he supposedly vanquished in battle before he went, should be looked into more thoroughly. Historical research tells us that the only invading force that Salivahana actually subdued were the Sakas, who entered India from the north-west regions. But as for his defeating the Cinas (Chinese), Bahlikas (Bactrians), Kamarupas (Assamese), Romas (Romans) and the Khurus (Khorasans, or Persians), there is no historical evidence that validates Salivahana doing this, nor is their any historical proof of the Romans and the Chinese ever invading India. The Bactrians (Greeks) came earlier during the Gupta Period and the Persians (Moguls) came later. The people of Assam were simply a small hill-tribe during this period of Indian history [conquering which would not have warranted Vedic verse]. The text continues:

  hunadesasya madhye vai
  giristhan purusam subham
  dadarsa balabanraja
  gaurangam sveta-vastrakam

  “In the middle of the Huna country (Hunadesa – the area near Manasa Sarovara or Kailasa mountain in Western Tibet), the powerful king saw an auspicious man who was living on a mountain. The man’s complexion was golden and his clothes were white.” (19:22)

  After Salivahana defeated the Sakas he established his empire, thus the Salivahana period of Indian history began, circa 78 CE. According to this apparently interpolated section of the Bhavisya Purana, at some point after establishing his kingdom, Salivahana traveled to the Himalayas and met Jesus. Yet Christian scholars opine that Jesus was born in 4 BCE and was crucified somewhere between 27 and 36 CE. If we entertain the idea that Christ somehow survived the crucifixion and met Salivahana in the Himalayas, this would make him around 80 years old at that time. Yet surprisingly, the description of Jesus in the Bhavisya Purana does not mention that he was an old man.

  The text continues with Salivahana asking Jesus, “Who are you?” to which Jesus replies:

  isa-putram mam viddhi
  kumari-garbha sambhavam

  “I am the Son of God (isa-putra) and I am born of a virgin (kumari-garbha).”(19:23)

  The idea common amongst Christians that Jesus was born of a virgin only came into existence several centuries after Jesus and was not part of early Christianity. Thus, it is unlikely that Jesus would have spoken of his birth as such.

  The Christian idea that Jesus was born of a virgin is based on the following verse found in the Christian version of the Old Testament in the Book of Isaiah:

  “Behold, a virgin has conceived and bears a son and she will call his name Immanuel.”

  However, the original Hebrew text of the Book of Isaiah does not mention anything about a virgin:

  hinneh ha-almah harah ve-yeldeth ben ve-karath shem-o immanuel

  “Behold, the young woman has conceived – and bears a son and calls his name Immanuel.” (Isaiah 7.14)

  The Hebrew word for virgin is ‘betulah’ yet it appears nowhere in this verse of Isaiah. The word used is ‘almah’ which simply means ‘a young woman’. Isaiah only uses ‘almah’ once. However, the word ‘Betulah’ is used five times throughout the Book of Isaiah, so Isaiah obviously made a distinction between these two words.

  After Jesus has introduced himself to Salivahana he explains that he is teaching religion in the distant land of the Mlecchas and tells the king what those teachings are:

  mlecchasa sthapito dharmo
  maya tacchrnu bhupate
  manasam nirmalam krtva
  malam dehe subhasubham

  naigamam japamasthaya
  japeta nirmalam param
  nyayena satyavacasaa
  manasyaikena manavah

  dhyanena pujayedisam
  surya-mandala-samsthitam
  acaloyam prabhuh sakshat-
  atha suryocalah sada

  “Please hear from me, O King, about the religion that I have established amongst the Mlecchas. The mind should be purified by taking recourse of proper conduct, since we are subject to auspicious and inauspicious contaminations – by following the scriptures and concentrating on japa (repetition of God’s names) one will attain the highest level of purity; by speaking true words and by mental harmony, and by meditation and worship, O descendant of Manu. Just as the immovable sun attracts from all directions the elements of all living beings, the Lord who resides in the Surya-mandala (sun globe) and is fixed and all-attractive, attracts the hearts of all living creatures.” (19:28-30)

  Nowhere in the Gospels do we find in the ministry of Jesus the above teachings to his followers. Furthermore, in this passage, Jesus is advocating the worship of the Sun-god (again, something that is absent in his instructions to the apostles). Japa, meditation, the negation of both good and bad karma, are all concepts that are familiar to eastern religions such as Hinduism and Buddhism, but not to the Abrahamic religions of the west.

  Considering the above anomalies and the fact that no edition of the Bhavisya Purana can be found prior to the British period in India, we can only deduce that the Bhavisya Purana was tampered with by the Christian missionaries who added the chapter on Jesus. Their motive is obvious – to make the personality of Jesus acceptable to the Hindus, in order to convert them to Christianity.

  In 1784, the famous Indologist Sir William Jones wrote the following letter to Sir Warren Hastings, Governor General of India, confirming our suspicions.

  “As to the general extension of our pure faith in Hindoostan there are at present many sad obstacles to it… We may assure ourselves, that Hindoos will never be converted by any mission from the church of Rome, or from any other church; and the only human mode, perhaps, of causing so great a revolution, will be to translate into Sanscrit… such chapters of the Prophets, particularly of ISAIAH, as are indisputably evangelical, together with one of the gospels, and a plain prefatory discourse, containing full evidence of the very distant ages, in which the predictions themselves, and the history of the Divine Person (Jesus) is predicted, were severally made public and then quietly to disperse the work among the well-educated natives.” (Asiatic Researches Vol. 1. Published 1979, pages 234-235. First published 1788).

  It may also be noted that throughout the Pratisarga-parva of the Bhavisya Purana we find the stories of Adam and Eve (Adhama and Havyavati), Noah (Nyuha), Moses (Musa), and other Biblical characters. These we also consider to be added by zealous Christians.

  In conclusion, the Bhavisya Purana may well be a genuine Vedic scripture prophesying future events, but from the above analysis we can say with certainty that the Jesus episode of the Bhavisya Purana is not an authentic Vedic revelation.

 37. karuppaiah says:

  அன்பே சிவம்…Om Namasivaya

  அண்மையில் அர்த்தமமுள்ள இந்துமதம் என்ற தலைப்பில் தங்கள் மதத்தில் எந்த சரத்தோ, அல்லது எடுத்துச் சொல்ல எந்த நல்ல விடயமோ இல்லாததலோ என்னவோ ஏனைய மதங்களில் இல்லாத சிலவற்றை கூறி தங்கள் மதத்திற்கு வரும்படி அழைக்கும் கீழ்தரமான மதப்பிரசாரத்தினைக் கண்டேன். இதற்கு பதிலழிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாய நிலைக்கு எங்களை தள்ளி விட்டுள்ளனர்.

  An article about Hinduism by Ramesh

  இவற்றிலிருந்து அவர்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார்கள் என்றால் பூமியில் அவதரித்து இரத்தம் சிந்தி மரித்த இயேசுவே கடவுள் என்று. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து எந்த சந்தர்பத்திலும் தன்னை இறைவனாக கூறியதில்லை. பிதா என்று ஒருவர் பரமண்டலத்தில் இருக்கிறார். அவரே தேவன். நான் தேவ குமாரன் என்றே கூறியுள்ளார்.

  ஜேசு கிறிஸ்து தன்னை எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் கடவுள் என்ற கூறியதாக நான் அறியவில்லை. தன்னை தேவ குமாரன் என்றும் இறைவனின் பிரதிநிதி என்றுமே கூறியிருக்கிறார். இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் இறைவன் என்று ஒருவர் இருக்கிறார். அவர் யார்? இதை நன்றாக சிந்தித்து முடிவுசெய்யுங்கள். எனவே உயிரோடு வந்த முதற் கடவுளே யார் என்று உங்களிற்கு தெரியாத போது இன்னொரு என்ற வார்த்தையே தேவையில்லை என நினைக்கிறேன். உண்மையை உணர வேண்டிய நிலையிருப்பது யார் என்பது புரியவில்லை. காசு பணத்தைக்காட்டி மதமாற்றம் செய்ய வேண்டிய கட்டாய நிலையிலிருக்கும் ஒரு பிரிவினர் இப்படி பேசுவது மிகவும் வேடிக்கையானது. இன்று அமெரிக்காவில் எத்தனை பேர் இந்து மதத்திறகு மாறுகிறார்கள் என்பது நிதர்சனம். இங்கு மதக்கோட்பாடு மட்டுமே மதமாற்றத்திற்கு காரணம். உங்கள் மதத்தின் பெருமைகளை மட்டும் சொல்லி மற்றவர்களை உங்கள் மதத்திற்கு கூப்பிடுங்கள். அதை ஏற்று நம்பி வருபவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

  பாவிகளே என்னிடம் வாருங்கள் உங்களை இரட்சிக்கிறேன் என்று சொன்னவர். தனது கடைசி நாட்களில் பிதாவே இந்தப் பாவிகளின் பாவ மூட்டைகளை என்னால் சுமக்க முடியவில்லை என்னை உம்மிடம் அழைத்துக் கொள்ளும் என வேண்டியதை நாம் கருத்திற் கொள்ள வேண்டும். அதாவது தன்னுடைய கடைசி நாட்களில் அவர் அடுத்தவரின் பாவத்தை சுமக்க விரும்பவில்லை என்பதனையே இது காட்டுகிறது. இப்படி பாவ சுமைகளை சுமக்க முடியாது என மனம் வருத்தி தன்னையே காத்துக் கொள்ள முடியாமல் அழிந்து போன ஒருவரின் பின்னால் நான் போகிறேன் நீங்களும் வாருங்கள் அதாவது தன்னையே காத்துக் கொள்ள முடியாத ஒருவர் என்னைக் காக்கிறார் உங்களையும் வாருங்கள் என அழைப்பது மண் குதிரையை நம்பி நான் ஆற்றில் இறங்கியுள்ளேன் நீங்களும் வந்து இந்த மண் குதிரையில் ஏறுங்கள் என்று அழைப்பது போலிருக்கிறது.

  உலகிற்கு வந்து இரத்தம் சிந்தி சென்றவர் தான் கடவுள் இல்லை தேவ குமாரன் தான் என்று அவரே சொல்லியிருக்கும் போது இவர்கள் அவரை கடவுளாக்குவது வேடிக்கையானது.

  இறைவன் நமக்காக பூமியில் அவதரித்து இரத்தம் சிந்தினார் ரிக் வேதத்தில் புரு~ சூக்தத்தில் சொல்லிருப்பது கிறிஸ்தவ மதத்தினைப்பற்றியல்ல. ஸ்ரீனிவாச பெருமான் இவ்வுலகில் தோன்றி இரத்தம் சிந்தியது தாங்கள் அறிந்திருக்கவில்லை என நினைக்கிறேன்.

  சாம வேதத்திலிருந்து உதாரணம் காட்டி சிந்திக்கச் சொல்லிருக்கிறீர்கள். யேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் சொன்ன கருத்துக்கள் அன்றய காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்களிற்கு தவறாக தெரிந்து அவர் அதற்காக தண்டிக்கப்பட்டார். அவர் தம்மை உலக மக்களின் வாழ்க்கை முறைக்காக பலி கொடுக்கவில்லை என்பதனை நீங்கள் தான் சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும். பலி கொடுத்தல் என்ற தமிழ் வார்த்தையிற்கு சரியான அர்தத்தினைப் தெரிந்து நன்றாக சிந்தித்துப் பாருங்கள்.

  அகத்திய மா முனிவரின் ஞானம் 30 நூலிருந்து 23ம் பாடலை உதாரணம் காட்டியுள்ளீர்கள் அந்தப்பாடல் அந்த நூலிற்குரியது அல்ல

  வணங்குவாய் ஜெகஜோதி ஒருவனாகி
  மானிலத்தை ஒரு நொடியில் வகுத்தே மண்ணில்
  குணமான மனிதரையும் படைத்த பின்
  குவலயத்திற்றானு தித்துக்குவாய் வந்து
  கனமான சமுசாரம் ஒன்றிலாமல்
  சன்யாசி போலிருந்து தவத்தைக்காட்டி
  அன்பான சித்தர்களை இருத்திப்போட்டு
  அகண்டதலஞ்சென்றவரை யண்டுவாயே.
  (இது நீங்கள் கொடுத்திருந்த பாடல்)

  மாயனாம்பூரகந்தான் மயங்குவாண்
  ராமசீதாலெட்சுமியுமாலும் பாரு
  ஆயனாம்பச்சைமா கமலமேனி
  மாயனோடுஅரனைப்போற் காந்தியாகும்
  தூயமாம்புரியவட்டம் வாசிதேசி
  யுயிர்க்குசுகமாந்தி ஆலம் பொசிப்பாய்
  ஞாயமாம் ஓம்-வம்-மம்-உமாவென்று
  நாட்டமாம்பிராணாய வரிசையாமே (அகத்திய ஞானம் 30 பாடல் 23)

  இந்தப்பாடல் தான் அகத்திய ஞானம் 30 ல் 23 ம் பாடல்
  அகத்தியர் ஞானம் 30 ன் முழுப்பாடல்களும் வெகு விரைவில் எமது இணையத் தளத்தில் வெளியிடப்படும்.

  அகத்திய முனிவரின் பாடல் என்று சொல்லி ஏதோ ஒரு பாடலை உதாரணம் காட்டிய நீங்கள் அகத்திய மாமுனிவரின்; முழப்பாடல்களையும் அதாவது அவரின் முழு நூற்களையும் படித்துள்ளீர்களா?
  வாத சௌமியம் என்னும் சௌமிய சாகரம் 1200 ல் அகத்திய மா முனிவர் உலகம் தோன்றிய வரலாற்றினை 118 ஆம் பாடலிலிருந்து 139 ஆம் பாடல் வரை மிக தெளிவாகவும் உண்மையான கடவுள் யார் என்பதற்கும் விளக்கம் கூறியுள்ளார். அதிலிருந்து 121 ஆம் பாடல்
  கேளப்பா பராபரமாய் நின்ற சோதி
  கிருபையுடன் சிவன் படைக்க நினைத்த போது
  மாளப்பா வல்ல பரம் தன்னில்தான்
  வளமான சிவமதுதான் உண்டாச்சப்பா
  மேலப்பா சிவமதிலேதான் சக்தி உண்டாகி
  வுpளங்கி நின்ற சக்தியிலே மைந்தா கேள்
  சூளப்பா சதாசிவம்தான் துலங்கி நின்ற
  சொற்பெரிய சதாசிவத்தின் மகேசுவரம்தானே 121

  இப்படியாக தெய்வங்கள் உருவான வழிமுறையைக் கூறி உலகம் தோன்றிய வரலாற்றினை கூறியுள்ளார். இதிலிருந்து என்ன அகத்திய மகரி~p தெரிவிக்கின்றார் என்றால் உலகத்தினையும் அதிலுள்ள சகலவற்றினையும் படைத்து காப்பது சிவனே அன்றி வேறு தெய்வமில்லை. இதனை மிகத் தெளிவாக கூறியுள்ளார்.

  சக்தியே பராபரமே ஒன்றே தெய்வம்
  சகலவுயிர் சீவனுக்கு மதுதானாச்சு
  புத்தியினா லறிந்தவர்கள் புண்ணியோர்கள்
  பூதலத்தில் கோடியிலே யொருவருண்டு
  பக்தியினால் மனமடக்கி நிலையில் நிற்பார்
  பாழிலே மனத்தைவிடார் பரமஞானி
  சுத்தியே அலைவதில்லை சூட்சஞ் சூட்சம்
  சுழியிலே நிலையறிந்தால் மோட்சம்தானே 1

  இது அகத்தியர் ஞானம் – 9 இன் முதற்பாடல் பராபரம் ஒன்றே தெய்வம் சகல உயிர்களிற்கும் அதுவே தெய்வம் என்று கூறியுள்ளதை கவனிக்கவும். இப்படியாக தனது நூல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்து மத தெய்வங்களின் உயர்வை எடுத்துகச் சொல்லியிருக்கிறார் அகத்திய மா முனிவர்

  அடுத்து பட்டினத்தார் பாடலை எடுத்துக் கொண்டால் பட்டினத்தார் ஒரு இந்துவாக பிறந்து நல்ல சிவ பக்தானாக வாழ்ந்து சிவனடியை சேர்ந்தவர். சிவனின் பெருமைகளை அவரின் பாடல்களில் மிகச் சிறப்பாக சொல்லிருப்பவர். இவர் யேசுவை வழிபடுங்கள் என்று சொல்லியிருப்பது நம்பமுடியாதது. கீழ்த்தரமான பிரச்சார யுக்தி.

  பாவிகளை இரட்சிக்க முடியாமல் போனவர் மீண்டும் உங்களை இரட்சிப்பார் என கனவு கண்டு காத்திருப்பது என்ன வேடிக்கை. நீங்கள் மட்டு;ம் கனவுடன் காலம் தள்ளுவது மட்டுமில்லாமல் அடுத்தவரையும் அழைப்பது மிகமிக வேடிக்கையாகும்.
  பிற மதங்களை இழிவுபடுத்தாமல் எங்களின் மதக்கருத்துக்களை மட்டும் கூறி நம்புபவர்களை சரியான பாதையில் வழி நடத்தவே நாங்கள் விரும்புகிறோம். இதற்கு உதாரணம் ஜெர்மணி நாட்டிலிருந்து இந்தியா வந்தவர் இந்து மதத்தின் உண்மைகளைப்புரிந்து கொண்டு வீரமாமுனிவர் ஆகி இந்து மதத்திற்கும் தமிழிற்கும் அளப்பறிய சேவைகளை ஆற்றியது.
  தற்காலத்தில் அமரிக்கரான சுவாமி தந்திரதேவா இலங்கையில் ஒரு இந்து சமய சங்கத்திற்கு தலைவராக இருப்பது.
  மற்றும் ஜேசு கிறிஸ்து பாவிகளே என்னிடம் வாருங்கள் என்று பாவிகளை தான் அழைத்தார்கள். எனவே மற்ற மதத்தினர் எல்லாம் பாவிகள் என்று நினைத்தா நீங்கள் அழைக்கிறீர்கள்.
  ஜேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை வரலாற்றில் ஒரு 13 ஆண்டுகள் அவர் எங்கிருந்தார் என்ன செய்தார் என ஆராய்ந்து பார்த்து நீங்கள் எழுதியுள்ளது போல் மனச்சாட்சியுடன் நல்ல முடிவு எடுங்கள். புதிய பழைய ஏற்பாடுகளிலிருந்து நிறைய ஆதாரங்களை எங்களால் தரமுடியும். அதை நாங்கள் விரும்பவில்லை. இப்படியொரு பதிலினை உங்களின் சிலவார்த்தைகளினாலேயே எழுதநேர்ந்தது. தயவு செய்து இப்படிப்பட்ட கீழ்த்தரமான பிரச்சாரத்தில் இறங்கி எங்களையும் உங்களைப் போல் உங்கள் மதத்தை மட்டப்படுத்தி மூன்றாம் தரப்பிரச்சாரம் செய்ய தள்ளி விடாதீர்கள்.

  Mithraa Samy..SMP.DA

  • Rajeev says:

   Who are Sivan & Bramma, according Hindus which your god creator, save guard, distorted.
   not only this What is Kanapathiyam? how many gods you have. first you study your things after that come to lighting God

 38. prince says:

  one request plz remove the indecent pictures.. plz plz

 39. prince says:

  Which God is real tell with ur evidence….

 40. Ebron shaji.G.T says:

  hai…….. friends……..
  i am from kanyakumari district, my grand fathers are of from Hindu background, but parents are converted to Christianity and lead me to live in Christianity. I love my community and religion because of its kindness and good advices gives up from the bible.

  I told that my grand parents are not from Christianity, but that time they suffered a lot because of untouchability, poverty, illiteracy, and a very harmfull thing ie, superstitious beliefs. Because of their superstitious beliefs many of them leeds their children to death because of dieses like collera, chicken box etc….. At that time we got christian missionaries who taught us about savior Jesus Christ to clear our superstitious beliefs. they not only give as the Christ but give as medicine, education, and make our life to the standered one, because of that we fought for our rights and change our life from slavery to a normal life.
  Now in our generation we are got up as doctors, Engineers, professors, business peoples, and many public volenters. We got up our life from teares and sarrows. our peoples are restricted to wear upper cloth and below the nees. They are treated as animals and slaves. but now their generations ie, we are in good position its all because of Christianity.

  can any one of you tell me that, is their any religion works like Christianity to bring up the life of people……. think of it………

  In our world Christianity places first place by having more believers in it, more scientist, doctors, lawyers, professors, and many more……..

  Don’t you blame on other communities make your communities to come up, by giving your hands to the poor and people need in help………
  my best wishes for all of you……………

  • You blindly believe artificial facts.

   World computer live on Hindu Mind-why?

   Sikhs and Pharisees have no beggers-they do not allow it?

  • ராபர்ட் ஸ்டான்லி (திருநாவுக்கரசு), on June 19, 2010 at 22:31 Said:

   நண்பர் திருச்சிக்காரன் அவர்களுக்கு,

   இந்த தளத்தை ஒரு நண்பர் கொடுத்து படிக்கச்சொன்னார். அதனால் இங்கே கருத்து எழுதுகிறேன்.
   என்னுடைய குடும்பம் மூன்று தலைமுறையாக கிறிஸ்துவ குடும்பம். எங்கள் குடும்பத்தில் நடக்காத துயர சம்பவம் இல்லை என்று சொல்லலாம். நாங்கள் சர்ச்சுக்கு போய் புலம்பாத புலம்பல் இல்லை. இருந்தாலும் மாறி மாறி துன்பங்கள் வந்துகொண்டே இருந்தன. மிகச்சிறிய வயதில் இழக்கக்கூடாத பலரை இழந்தோம்.
   இறுதியில் ஒரு ஜோஸ்யரை கேட்டோம். அந்த அளவுக்கு நொந்து போயிருந்தோம். அவர் எங்களை மாரியம்மன் கோவிலுக்கு போய் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்று சொன்னார். செய்தோம்.
   அன்றிலிருந்து எங்கள் வாழ்க்கையில் இழந்ததையும் அடைந்து நல்ல வாழ்க்கை வாழ்கிறோம்.
   அந்த ஜோஸியரின் கூற்றுப்படி இறந்த பிணத்தை வீட்டில் வைத்து கும்பிடக்கூடாது. இயேசு எவ்வளவு நல்லவராக இருந்தாலும், பிணத்தை வைத்து கும்பிட்டதால்தான் இத்தனை துன்பங்களும். அதனால் மேலை நாட்டில் செல்வம் இருந்தாலும் விவாகரத்துகளும், நிம்மதியின்மையையும் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. ஆனால் இங்கே செல்வமில்லை என்றாலும் நிம்மதியான வாழ்க்கை, சந்தோஷமான குடும்ப சூழல் என்று இருகிறது. இதில் கிறிஸ்துவர்களான நாங்கள் வந்து குட்டையை குழப்பிவிட்டோம் என்று புரிகிறது.

   என் கிறிஸ்துவ நண்பர்களுக்கும் இதையே சொல்லிக்கொள்கிறேன். நிம்மதியான சந்தோஷமான வாழ்க்கைக்கு இந்து மதத்துக்கு திரும்பி வாருங்கள். நான் முன்னரே கிறிஸ்துவனாக இருந்தேன் என்பதால் அதில் எப்படி மூளைச்சலவையாகியிருக்கும் என்று புரிந்தே எழுதுகிறேன்.
   -திருநாவுக்கரசு
   At another Blog

  • ஏன் கிருஸ்தவர்கள் அவ்வறு செய்கின்றனர் என்று யோசித்து பார்.இந்த கிருஸ்தவ மிஷனரிகள்,மற்றவர்களை 

   உதவுவது போல் பாசாங்கு செய்து,மதம் மாற்றும் பிச்சைக்கார கூட்டம்.இவர்கள் பல கீழ்தரமான வழிமுறைக

   ளை கையாள்பவர்கள்.உதாரணத்திற்கு,ஒரு நோய் வாய் பட்டவனிடம்,ஒரு போலியான மருந்தை கொடுத்து,” 

   நீ இதை உன் கடவுளை வணங்கிவிட்டு,சாப்பிடு” என்று சொல்வார்கள்.இவ்வாறு செய்தால் நோய் நிக்காது.அப்

   புறம்,அவர்களிடம்,நல்ல மாத்திரைகளைக் கொடுத்து”எங்கள்  ஏசுவை நினைத்து சாப்பிடு”

   என்று சொல்வார்கள்,நோயும் நிற்கும்.அப்புறம் என்ன,அவனும் மதம் மாறி விடுவான்.இதைத் தவிர்த்து,படிக்

   காத ஏழை மக்களிடம் போய்,இந்த முட்டாள் பாதிரிகள்,ஏசு சிலையையும்,கணபதி சிலையையும் நீரில் போடு

   வார்கள்.ஏசு சிலை மிதக்கும்,இதனால் ஏசுவே உண்மையானவன் என்று சொல்லி,முளை செலவு செய்வார்கள்.

   இந்த செயலின் பின் ஒரு பெரிய பித்தலாட்டமே இருக்கிறது.கணபதி சிலையை கனமான களிமண்ணில் செய்து

   விட்டு,யேசு சிலையை மெழுகால் செய்து விடுவார்கள்.கனம் குறந்த ஏசு சிலைதானே மிதக்கும்,ஆனால் அந்த

    பாமர மக்களுக்கு இது தெரியாதே,அதனால் அவர்களிடம் இப்படி சுலபமாக கபட நாடகம் போட்டு,மதம் மாற்

   ற முடியும்.கிருஸ்தவ மதம் கடவுளின் மதம் என்று சொல்கிறார்கள்.இதில் உலகம் 3000 வருஷம் பழமையுடையது என்று சொல்கிறது.அப்படியானால்,டினொஸோர்கள் எங்கிருந்து வந்தன ?? கிருஷ்ணரின் கோட்டையை துவாரகை அருகில்,கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள்.குருஷேத்ர யுத்தம் கிமு 3000 அளவில் நடந்தது,ராமன் இருந்தது,கிமு 5000 அளவில்.உங்கள் விவிலியத்தின் வழி பார்த்தால்,இது எப்படி சாத்தியமாகும் ?கிருஸ்தவம் ஒரு வியாபாரம்,ஒரு மதமில்லை.

 41. prince says:

  My only LORD says NAN PARISUTHAR NEEGALUM PARISUTHARAGA IRUKKAL. ENTHA KADUVULLUM SOLLA MUDIYATHU.. NAAN MANKEY NEEGALUM MONKEYA IRUKKUGAL NU ANUMAR SOLLA MUDIUMA.. NAN 5 WIVES VACHU IRUKKEN NEEGALUM 5 WIVES VACHUKKUNU SOLLA MUDIUMA. TELL MY QUESTIONS…

 42. //ரோம வரலாற்றாசிரியர் Tacitus இயேசு வாழ்ந்ததைப்ற்றியும் பிலாத்துவினால் தீர்ப்புக்குள்ளானதையும் எழுதியுள்ளார்.//
  Cornelius Tacitus (AD 56 – AD 117) ரோமில் கிறிஸ்தவ மதம் பரவிய ஆரம்ப காலங்களில் வாழ்ந்தவர். அதனால் கிறிஸ்தவர்களின் நம்பிக்கை குறித்து எழுதியிருப்பார். அதனை இயேசு கிறிஸ்து என்று ஒருவர் வாழ்ந்ததைக் குறிப்பிடுவதாக நீங்கள் திரிபு படுத்தக் கூடாது. இதன் மூலம் கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளை நீங்கள் ஏமாற்றப் பார்க்கிறீர்கள்.

  //இது உங்கள் கூற்று, கிறிஸ்தவ விசுவாசம் அல்ல.//
  கிறிஸ்தவ விசுவாசம் சரித்திர சான்றாகாது.

  //கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவாக கருதும் ஓர் படத்திற்கு (அது உண்மையில்லை என்பது வேறு) நீங்கள் துப்பாக்கி கொடுத்ததிலிருந்து உங்கள் குரூர சிந்தை தெளிவாகின்றது.//
  ஒரு முறை இயேசு கிறிஸ்து ஆலயத்தில் இருந்த வியாபாரிகளை தடியெடுத்து அடித்து விரட்டியதாக விவிலிய நூலில் எழுதப் பட்டுள்ளது. (உங்களைப் பொறுத்த வரை அது விவிலியத்தின் குரூர சிந்தை) அந்தக் காலத்தில் துப்பாக்கி இருந்திருந்தால் இயேசு அதனைக் கையில் எடுத்திருப்பார்.

  கலையரசன் said…
  அனானி நண்பரே, கிறிஸ்தவ மத்தைதை நன்கு கற்ற அறிஞர்கள் எழுதிய நூல்களில் இருந்து தான் அந்த தகவல்கள் எடுக்கப்பட்டன. பல வரலாற்றில் பதியப்பட்டுள்ளன. அவற்றை தவறு என்று உங்களிடம் ஆதாரம் இருந்தால் நிரூபியுங்கள். இல்லாவிட்டால் இப்படி அவதூறு செய்வதை விட்டு விட்டு உங்கள் அறியாமையை ஒப்புக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் இதுவரை அறிந்து வைத்திருப்பவை ஏன் தவறாக இருக்க முடியாது? நீங்கள் அறிந்து கொள்ள இன்னும் நிறைய இருக்கின்றன.

 43. alfredreen says:

  இன்னும் சொல்லப்போனால் இயேசு பெருமானும் இவர்களை அண்ணகர்கள் எனக் குறிப்பிட்டு அவர்களை மேன்மைபடுத்தியுள்ளார்; “ப்ரஜாபதியின்” ஒன்பது இலட்சணங்களும் இயேசுவில் நிறைவேறியுள்ளதால் அவரும்கூட ஒரு திருநங்கையாகவே வாழ்ந்திருக்கவேண்டும் பைபிள் ஒரு ஆதாரமற்ற வெறும் அரசியல் காரணங்கட்குப் புனையப் பட்ட இஸ்ரேல் நாட்டின் கட்டுக்கதை- அதை ஏன் இன்கே நுழைக்கிரீர்.

 44. ராம்கி says:

  நண்பர்களுக்கு வணக்கம்… தேவிப்பிரியாவின் கருத்துகளில் எனக்கு வருத்தமே மிஞ்சிகிறது. முதலில் தயவு செய்து ஏசு பிரானை அவமதிப்பது போன்றான மேலே படங்களை நீக்குங்கள். கிறிஸ்து அல்லாதவர் பார்த்தால் கூட முகம் சுளிக்க கூடும். நான் பைபிளில் குறிப்பிடப்பட்ட சில விஷயங்கள் தற்போதைய விஞ்ஞான உலகில் வெகு விரைவில் நடைபெற ஆயத்தமாக இருக்கும் தொழில்நுட்பங்களை பற்றி குறிப்பது மிக பெரிய ஆச்சர்யம். தற்போது மேலை நாடுகளில் அறிமுகமாகவிருக்கும் விரல்களினுள் பொறிக்கத்தக்க கூடிய அடையாள அட்டையை பற்றி குறிப்பிடுவதினை தங்களுக்கு ஏற்க மனமில்லை என்றாலும் “உண்மையாக பைபிளை ஆராய்ச்சி நோக்கில் பார்ப்பவர்கள்” ஏற்றுக்கொள்வார்கள். அதனால் தாங்கள் தன்க்கு பிடிக்க வில்லை என்பதாலோ, அல்லது கிறித்துவ மதத்தில் நடக்கும் (எங்கேயாவது) தவறுகளை மேற்கோள் காட்டி மத்தினை கொச்சை படுத்துவது முறையல்ல என்பதை சற்றே வருத்தத்துடன் தெரிவிக்கிறேன்…

 45. Partha says:

  எதிரிகளை மன்னிக்கலாம், துரோகிகளை மன்னிக்ககூடாது.
  மதம் மாறியவர்கள் அனைவரும் துரோகிகள்.

 46. nr says:

  தேவப்ரியாஜி இன் அற்புதமான கட்டுரை இது. கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை வரலாற்றில் ஒரு 13 ஆண்டுகள் அவர் எங்கிருந்தார் என்ன செய்தார் ? அவர் ஞான தீட்சை பெறுவதற்காக இமய மலைச்சாரலில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்.

 47. brahmaputra2 says:

  ஏசுவை இந்துக்கள் வணங்கலாமா??

  நான் பார்த்திருக்கேன் பல இந்து வீடுகளில்,பூஜை அறையில் வேத மத மூர்த்திகளின் படங்களோடு ஒரு ஏசு சிலையையும் வைத்திருப்பார்கள்…ஏன் வைத்திருக்கிறீர்களென கேட்டால், நாங்கள் ஏசுவையும் வணங்குவோமென பதிலளிப்பர்.விஷ்ணு தான் சிவன்,அவனே அம்பாள்,அவனே விநாயகனும் கந்தனும் மற்று ஏனைய தேவர்களும்.ஆனால் சிவபெருமான் அல்லது விஷ்ணு ஏசுவா ??அதாவது எசு சிவபெருமானின் பல வடிவங்களில் ஒன்றா ?? இல்லவேயில்லை.ஏசு ஒரு மாயை.இந்த கலியுகத்தில்,மக்களை அறியாமையெனும் இருளில் மூழ்கடிக்க பல புது மதங்கள் தோன்றுவன,அவை தான் பௌத்தம்,ஜைனம்,இஸ்லாம் மற்றும் கிருத்தவம்.இவர்கள் இவர்கள் கடவுள் தான் சிறந்தன என்று சொல்வர்,பௌத்தத்தையும் ஜைனத்தையும் தவிர்த்து(இவ்விரண்டு மதங்கள் கடவுளை மறுப்பன)…ஆனபடியால்,எந்த மதம் உண்மை ?? சிவபெருமான் உண்மையா,ஏசுவா அல்லது அல்லாவா ?? சிவபெருமான் தான் உண்மையானவன்…ஏசுவும் அல்லாவும் ஒரு மாயை ,அவ்வளவே…. இப்பொழுது ஒருக்கும்,எதிர் காலத்தில் இருக்கா…ஒரு மதம் உண்மையென்றால்,அம்மதம் அனாதியாக இருக்க வேண்டும்,இது வேத மதத்துக்கே பொருந்தும்…வேதங்கள் அனாதி,அபௌருஷேயம்,அதாவது மனிதனால் இயற்றப்பட்டன அல்ல….ஆனால் குரானோ விவிலியமோ ஆதியானது,அதற்கு ஒரு தொடக்கமிருக்கிறது,அதற்கு முன் அவை இல்லை…கிருத்துவமும் இஸ்லாமும் அவையே உண்மையென வாதாடுவன,மாற்று மதஸ்தர்கள் நரகம் புகுவர் என கூறுவர்…இது எப்படி பொருந்தும் ?? அந்த மதங்களை தோன்றுவதற்கு முன்,மக்களை வேறு மதத்தில் சேர்ந்தவர்களாக ஒரு இறைவன் படைத்துவிட்டு,அப்புறம் வந்த தனது மதத்தை சாராத மக்கள் நரகம் புகுவர் என்று கோறுவது,இறை தன்மைக்கு விரோதம் தானே ?? அப்படிபட்டவன் இறைவனாக இருக்க முடியுமா ?? இறைவன் அன்பானவன் என்ற வாக்கு பொய்யாகிவிடுமே ?? ஆதலால் ஏசு மதமும் இஸ்லாத்தும் பொய் மதங்களே தவிற வேறுயில்லை….சரி இனி நமது கேள்விக்கு வருவோம்.ஏன் ஏசுவை இந்துக்கள் வணங்கக்கூடாது ?? ஏசு ஒரு மாயை,உண்மையான சிவபெருமான் இருக்க,அதாவது மோக்ஷத்தை தர வல்லவன் இருக்க,அதை தர வல்லமை இல்லா பாழும் மாயையை வணங்கி என்ன புண்ணியம் ?? கனி இருக்க காய் கவர்ந்தற்று போலாகும் இந்த கூற்று….அதுமட்டுமின்றி,பெரும்பாலும்,ஏசு ஒரு சிலுவையில் இரத்தம் சிந்த அடிக்கப்பட்டிருப்பதாகத்தான் சித்தரிக்கப்படும்.இந்த கோர வடிவத்தை நாம் இல்லங்களில் வணங்கலாமா ?? ரத்தம் சிந்து ஒருவனை பார்த்து நமக்கு திகில் தான் ஒருவாகும்,மனஸ் சாந்தியடையாது….கெட்டது தான் நடக்கும்,ஏனெனில் செத்து போன ஒருவனின் படத்தையல்லவா நாம் வணங்குகிறோம் ….இந்த செத்து போனவனை இந்துக்களான நாம் வணங்கக்கூடாது..இறைவன் ஒருவனே,அவனே சிவபெருமான்,அவனை விட வேறு தெய்வமில்லை..மலையென்று ஒன்றுயிருந்தால்,மடுவென்று ஒன்று இருக்கும்,அந்த மாமலையே சிவபெருமான்,மற்றவை பாழ் மடுவே..

 48. vijay says:

  SAGODARARGALE.
  MULLIL UDAIYKIRADU
  UNGALUKKU
  KADINAMAAY IRUKKUM.
  JESUS PONDRA ANBAANA
  ORU KADAVULAY
  NAAN RUSITHTHADILLAY.
  NEE
  MUGATHTHIL
  UMILLNDAALUM
  UNNAY
  ANBODU
  PAARKIRAVAR.

 49. vijay says:

  MULLIL UDAIYKKIRADU
  UNAKKU KADINAMAAY IRUKKUM.

 50. priya says:

  hello ….

  u know jesus …

  don;t tel anything wrong about jesus….

  mind it

  • sudharson says:

   jesus is the only living god he loves u soooo much and dont blame the bible i pray for u please remove that above

 51. poul says:

  yesu nallavar unaiyum manipar. unakaga nan jabikiran . god bless u
  jesus is coming soon.
  so be ready.

 52. v.venkatesan says:

  I am Hindu. My wife is suffering from digestive disorder since six years. She takes very light food only. Now she strongly believe Jesus and follows Bible words.She believe nobody recover me other than Lord Jesus. And now she compel my daughter and me to follow Jesus What can I do.
  My wife is asking me to allow her to convert Hindu to Christian.

  • Many European churches have less than 1% attendance and as rule says place for religious congregation cannot be converted to other use, they have been given to Hare krishna movement at reasonable prices.

   More than 40% Europeans have declared that they are not christians and they do not belong to any religion in census.

   Many christians and pentesost have died in young age also-why?

  • south says:

   take a big stick and give her one blow and tell ur ur feeding her

 53. par says:

  this is roung information arivu kata mmmmmmm

 54. v.venkatesan says:

  I am confused. I am Hindu. Now my wife prey Jesus Christ due to stomach sick since six years. Now she compel me and my child to prey Jesus. Both me and my child do’t prey Hindu’s God or Jesus. Who wrote Bible (old testament, new testament).Is Yesu lived before write the Bible?

  • Jesus died crying- MY GOD? Why did you desert me?

   Jesus said those eating me would not die- Is anybody alive?

   Who is lying

   • Stella says:

    Adhu avikuriya life after death v must face another life adhu than avikuriya vazhkai adhukuthan maram illai jesus a eatruk kondal……..

  • steephan says:

   dont leave hinduisam….prey god thats all all god is same…but christians wont accept this..thats why i hate them..u born a hindu so live as a hindu and tell ur wife if u have strong belief in any thing u will get.

   • suk says:

    so pittttttttttttyyyyyyyyyyyyyy…..bro shame on u….jesus loves u….died for u….dont u remember tat???????????

  • jawahar says:

   Jesus is god in flesh.Jesus is the way of salvation.confess your sin and repent .forgive others who insult you. Jesus is born n the earth 2000 years ago in isrealt he is god ,he created heaven and earth.he is the creater of world.trinity is very important concept in bible but is too difficult to accept and understand.but that is very true.just pray to god he will reveal you bro .read bible.

 55. suk says:

  my saviour jesus christ is the one and only god..everone of you will knw my lord on d judjement day…..untill then wail…dont gt confused…..

 56. vinod says:

  do not hurt other feelings.

 57. peranandam says:

  christians are praying your comments

 58. Munthasir says:

  Devapriya’s logic in denouncing the existence of christianity & his messengership is based on the exaggeration and interpolation of earlier societies of christianity. Ofcourse, he (Jesus ) , peace be on him wasn’t sent to the whole of nation. Neither he claimed himself as a GOD, those are later inventions of Athenesus of Council of Nicea in 325 AD. But those mistakes doesn’t take away the truth that Jesus (pbuh) is indeed a prophet & messenger, born of virgin women.

  I am a muslim and all muslims believe Jesus is a messenger of GOD, born of virgin women, carried out extraordinary miracles by the permission of GOD, wasn’t killed & would return again. I jus wanted to add perspective to the the readers who feel convinced by Devapriya’s logic yet understand he spuns bigger story based on flimsy evidences.

  The following is what Quran Says about Jesus (pbuh) and his blessed mother, Mary,

  16. And mention in the Book (the Qur’an, O Muhammad , the story of) Maryam (Mary), when she withdrew in seclusion from her family to a place facing east.

  17. She placed a screen (to screen herself) from them; then We sent to her Our Ruh [angel Jibrael (Gabriel)], and he appeared before her in the form of a man in all respects.

  18. She said: “Verily! I seek refuge with the Most Beneficent (Allah) from you, if you do fear Allah.”

  19. (The angel) said: “I am only a Messenger from your Lord, (to announce) to you the gift of a righteous son.”

  20. She said: “How can I have a son, when no man has touched me, nor am I unchaste?”

  21. He said: “So (it will be), your Lord said: ‘That is easy for Me (Allah): And (We wish) to appoint him as a sign to mankind and a mercy from Us (Allah), and it is a matter (already) decreed, (by Allah).’ ”

  22. So she conceived him, and she withdrew with him to a far place (i.e. Bethlehem valley about 4-6 miles from Jerusalem).

  23. And the pains of childbirth drove her to the trunk of a date-palm. She said: “Would that I had died before this, and had been forgotten and out of sight!”

  24. Then [the babe ‘Iesa (Jesus) or Jibrael (Gabriel)] cried unto her from below her, saying: “Grieve not! Your Lord has provided a water stream under you;

  25. “And shake the trunk of date-palm towards you, it will let fall fresh ripe-dates upon you.”

  26. “So eat and drink and be glad, and if you see any human being, say: ‘Verily! I have vowed a fast unto the Most Beneficent (Allah) so I shall not speak to any human being this day.'”

  27. Then she brought him (the baby) to her people, carrying him. They said: “O Mary! Indeed you have brought a thing Fariya (an unheard mighty thing).

  28. “O sister (i.e. the like) of Harun (Aaron) [not the brother of Musa (Moses), but he was another pious man at the time of Maryam (Mary)]! Your father was not a man who used to commit adultery, nor your mother was an unchaste woman.”

  29. Then she pointed to him. They said: “How can we talk to one who is a child in the cradle?”

  30. “He [‘Iesa (Jesus)] said: Verily! I am a slave of Allah, He has given me the Scripture and made me a Prophet;”

  31. “And He has made me blessed wheresoever I be, and has enjoined on me Salat (prayer), and Zakat, as long as I live.”

  32. “And dutiful to my mother, and made me not arrogant, unblest.

  33. “And Salam (peace) be upon me the day I was born, and the day I die, and the day I shall be raised alive!”

  34. Such is ‘Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary). (it is) a statement of truth, about which they doubt (or dispute).

  35. It befits not (the Majesty of) Allah that He should beget a son [this refers to the slander of Christians against Allah, by saying that ‘Iesa (Jesus) is the son of Allah]. Glorified (and Exalted be He above all that they associate with Him). When He decrees a thing, He only says to it, “Be!” and it is.

  36. [‘Iesa (Jesus) said]: “And verily Allah is my Lord and your Lord. So worship Him (Alone). That is the Straight Path. (Allah’s Religion of Islamic Monotheism which He did ordain for all of His Prophets).” [Tafsir At-Tabari]
  Translation of Meaning of the quran : chapter 19 , verse 16-36.

 59. jeyapal says:

  Jesus is the lord and Saviour . through Him only salvation and eternal life this is true . Reading by this passage one thing is true that before living God when the time of judgement, those who take against Him shall give account for their thoughts and deeds.

 60. Venkat says:

  என்னுடயை பதிவை பதிக்கலாமா?

 61. mona says:

  neenga unga work a paarunga.neenga onnum christianity a pathi paesa vendam.

 62. jothiananth says:

  mathangalil mattumalla , varalaarukalium niraiya kathaikalum karppanaikalum yeluthappaduvathu iyarkkaye ,iranthakalathai yaar vendumanalum yeppadi vendumanalum yeluthavum,vimarsikkavum mudiyum .aathalal ithu devaiyillatha velai .kadanthakaalamo yethirkalamo namakku 100% theriyave theriyathu .makkale nikalkalathil valungal santhosamaka vaalungal.

 63. Prem says:

  இயேசு கிறிஸ்துவின் சீசர் St.தாமஸ் இந்தியா வந்து இயேசுவின் போதனைகளை போதித்ததும், அவரை ஜாதி இந்துக்கள் சென்னையில் கொலை செய்ததும் நாம் அனைவரும் அறிந்ததே. St. தாமஸ் Mount இன்றும் நம்மிடையே உள்ளதே. எனவே இயேசு கிறிஸ்து மனிதராய் வாழ்ந்ததும் போதித்ததும் உண்மையே. பரிசுத்த வேதாகமம் அவரை தீர்க்கதரிசியிலும் பெரியவர் என்றும், நல்ல போதகர் என்றும், அவராலே அன்றி இரட்சிப்பு இல்லை என்றும் கூறுகிறது.

  Dear Friend- Can you give a single proof for Jesus, Thoams etc., Bible does not talk any thing about him. He is jew man died shouting “MY God! why you abandoned me?

 64. srinivas says:

  ada kadavulae..ivolo irukka..Net le..Anbe kadavul.

 65. d.selvaraj says:

  i am, d.selvaraj my openion jusas is one devine massanger god sun but not god jusas one good devine soul dont any boady any person distapans

 66. sudharson says:

  ena nalum solunga but jesus is real… he is the only living god…..he loves u even than ur parents /wife/husband/frnds/relatives adha neengale oru nal therijipinga jesus is the saviour he took all ur sins diseases curses and changed into blessings in the holy cross

  • sudharson says:

   we can,t see the air but we feel it and also we can,t see the electricity but we feel it when we touch it .so jesus is like that . don’t blame other and love jesus.

 67. sathiyam says:

  intha kattoorai mulukka mulukka oru vilamparathukaaga elutha pattadhu pol therikiradhu…………………………idhil edhuvum unmai illai…….kattoorai eluthiyavar intha thalathirku niraiya paarvaiyaalarkal vara vaikka podukira thittam idhu……………ithu oru kevalamaana seyal………..vendam pls……… veru nalla visayangalai pesungal

 68. Jesus will meet meet u soon

  God bless u

 69. Brus-li says:

  பிணம் எங்கேயோ கழுகுகள் அங்கே கூடும் எனக் கூறி – தன்னை பிணமாகவும் , தன்னை பின்பற்றும் அனைவரையும் கழுகளாகவும் கூறியுள்ளார்.

 70. Satheesh says:

  Satheesh
  jesus is god please see this article mam

  பதிவு செய்த நாள் : புதன்கிழமை, ஏப்ரல் 03, 10:18 AM IST
  இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டு இறந்ததும், அவரது உடலைப் பொதிந்து அடக்கம் செய்ததாக கருதப்படும் துணி இத்தாலி நாட்டின் தூரின் நகர தேவாலயத்தில் உள்ளது. 14.3 அடி நீளமும், 3.7 அடி அகலமும் கொண்ட இந்த துணியில் சிலுவையில் அறைந்து கொல்லப்பட்ட ஒருவரது உடலின் முன் மற்றும் பின் பகுதி பதிந்துள்ளது. ஈட்டியால் குத்தியதில் இயேசுவின் விலாவில் ஏற்பட்ட காயத்தின் வடுவும் இதில் காணப்படுகிறது.1988ஆம் ஆண்டு இந்த துணியின் சிறு பகுதியை ஆய்வு செய்த அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள், இது 13ஆம் நூற்றாண்டளவில் போலியாக தயாரிக்கப்பட்ட ஓவியமாக இருக்கலாம் என கருத்து தெரிவித்தனர்.இந்நிலையில், இத்தாலியின் பதுவா பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் இந்த துணியின் மற்றொரு பகுதியை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தினர். கார்பன் டேட்டிங் உள்பட பல நவீன தொழில்நுட்பங்களைக் கொண்டு இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
  ஆய்வின் முடிவில், இந்த துணி கி.மு.280க்கும் கி.பி.220க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தை சேர்ந்தது என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. முந்திய ஆய்வில் பயன்படுத்தப்பட்ட துணியின் பகுதி, கிழிசலை சரி செய்வதற்காக தைத்த ஒட்டுத் துணியாக இருந்திருக்க வேண்டுமென இந்த ஆய்வில் ஈடுபட்ட பேராசிரியர் ஜூலியோ கூறினார்.

  மேலும், துணியில் பதிந்திருப்பது மனித ரத்தம் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும், திடீரென ஏற்பட்ட மின்னல் போன்ற ஒளியால் இந்த ரத்தம் துணியில் படிந்திருக்க வேண்டுமென்றும் பேராசிரியர் பவோலோ தெரிவித்தார்.

  இது எப்படி நிகழ்ந்தது என்பதை தங்களால் விளக்க முடியவில்லை எனவும் ஆய்வில் ஈடுபட்ட விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்தனர். இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்த கிறிஸ்தவ அறிஞர்கள், தூரின் நகரில் உள்ளது இயேசுவின் உடல் அடக்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட துணி என்பது உறுதியாகி விட்டது. இயேசுவின் உயிர்ப்பின் போது, உருவான பேரொளியே இந்த துணியில் அவரது உருவத்தை பதியச் செய்திருக்க வேண்டுமென்று கூறின

  • Turin Shroud had Goat Blood, and Carbon 14 dating gave much later date, then church said the sample was from a Patch which was repaired. Now if you believe that was Jesus blood we can test DNA Also. Chruch spreads fictions like this and this is how bible tales were made

 71. muthu says:

  Christianity is for spreading teh religion by any means. Lying and brainwashing the poor people and lower caste people as if they will get better status. But after conversion also their status do not chnage

 72. vijay says:

  நல்ல கண்ணுக்கு நல்லது மட்டும்தான் தெரியும்,நொல்ல கண்ணுக்கு நல்லதும் நொல்லதாகதான்தெரியும்!!!!!
  யார் ஒருவரை பிதா தெரிந்துகொள்கிறாரோ அவர் மாத்திரமே இயேசுகிறிஸ்துவண்டை வரமுடியும்,இலவசமாக கிடைக்கும் இரட்சிப்பை பெறமுடியும்,நீங்கள் கவலைபடாதிருங்கள் உங்களை ஆண்டவர் அழைக்கவும் இல்லை,அந்த அன்பை ருசிக்க உங்களை தெரிந்து கொள்ளாவும் இல்லை,யார் சொன்னாலும் கேட்காத நீங்க நிச்சயம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும் என்று தேவன் ஒன்னும் உங்களுக்காகவோ, இல்ல ,உங்க teamஆகவோ ஏங்கிக்கொண்டுஇல்ல அதற்காக நீங்க உங்க மூளையை கசக்கி உண்மையை பொய்யாக்க கஷ்ப்பாடாதீங்க,தப்பான கண்ணோட்டத்தில் அறிவியல்பாடப்புத்தகத்தையே படித்தாலும் ஆபாச புத்தகமாகதான் தெரியும் என்பது எல்லோரும் அறிந்ததே!!!!
  பரிசுத்த வேதாகமத்தை திறந்த மனதோடு படியுங்கள்,யாரோ ஒரு அமெரிக்கன் எதுசொன்னாலும் சரி என்று கூறி,தனக்கு தேவையான கருத்து கூறும் வளைதளங்கள் மற்றும் புத்தகங்களை நோக்காமல்,சரியான நோக்கோடு அலசி ஆராயுங்கள்,இயேசுகிறிஸ்து உங்களை நேசிக்கிறார்,நானும் உங்களை நேசிக்கிறேன்.மறக்காதீங்க பிதா யாரை தெரிந்துள்ளாரோ அவர்கள் மட்டுமே இயேசு வண்டை வரஇயலும் மற்றவர் அல்ல…:-)
  (john:6:44)

 73. vijay says:

  நல்ல கண்ணுக்கு நல்லது மட்டும்தான் தெரியும்,நொல்ல கண்ணுக்கு நல்லதும் நொல்லதாகதான்தெரியும்!!!!!
  யார் ஒருவரை பிதா தெரிந்துகொள்கிறாரோ அவர் மாத்திரமே இயேசுகிறிஸ்துவண்டை வரமுடியும்,இலவசமாக கிடைக்கும் இரட்சிப்பை பெறமுடியும்,நீங்கள் கவலைபடாதிருங்கள் உங்களை ஆண்டவர் அழைக்கவும் இல்லை,அந்த அன்பை ருசிக்க உங்களை தெரிந்து கொள்ளாவும் இல்லை,யார் சொன்னாலும் கேட்காத நீங்க நிச்சயம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும் என்று தேவன் ஒன்னும் உங்களுக்காகவோ, இல்ல உங்க teamக்காகவோ ஏங்கிக்கொண்டுஇல்ல, அதற்காக நீங்க உங்க மூளையை கசக்கி உண்மையை பொய்யாக்க கஷ்ப்பாடாதீங்க,தப்பான கண்ணோட்டத்தில் அறிவியல்பாடப்புத்தகத்தையே படித்தாலும் ஆபாச புத்தகமாகதான் தெரியும் என்பது எல்லோரும் அறிந்ததே!!!!
  பரிசுத்த வேதாகமத்தை திறந்த மனதோடு படியுங்கள்,யாரோ ஒரு அமெரிக்கன் எதுசொன்னாலும் சரி என்று கூறி,தனக்கு தேவையான கருத்து கூறும் வளைதளங்கள் மற்றும் புத்தகங்களை நோக்காமல்,சரியான நோக்கோடு அலசி ஆராயுங்கள்,இயேசுகிறிஸ்து உங்களை நேசிக்கிறார்,நானும் உங்களை நேசிக்கிறேன்.மறக்காதீங்க பிதா யாரை தெரிந்துள்ளாரோ அவர்கள் மட்டுமே இயேசு வண்டை வரஇயலும் மற்றவர் அல்ல…:-)
  (john:6:44)

 74. isaacchristian says:

  அட என்னபா இயேசு என்பவர் ஒரு மனிதர்னு சொல்ரிங்க.
  அப்புறம் அப்படி ஒருவர் வாழவே இல்லைனு சொல்றிங்க.அப்புறம் அங்கே இயேசு சொன்ன
  வசனங்களை வைத்தும் பேசுறிங்க.

  அதே போல பைபிள் பொய்னு சொல்றிங்க. அந்த பைபிள் வரலாறு அது ஒரு சிறிய இனத்தின் வரலாறு அப்படின்ரிங்க…யாவே என்பவர் அந்த சிறு கூட்டத்தின் கடவுள் என்கிறிர்கள்.குழப்பங்கள்???
  சரி.,அந்த சின்ன கூட்டத்தின் கடவுளாகிய யாவே என்பவரின் அவதாரம் எனபடுகிறார்
  இயேசு.
  ஹிந்து மதத்தில் இல்லாத அவதாரமா? நினைத்தவர்கள் எல்லாம் அவதாரம் எடுக்கவில்லையா?
  ஆனால் இந்த ஒரு அவதாரத்திற்காகவா ஒரு website ???

  * தங்கள் மத பக்தி குரியவரா நீங்கள் உங்கள் சாமி படங்களை இந்த பக்கம் முழுவதும் ஒட்டி கொள்ளுங்கள்.
  உங்கள் மதம் பற்றிய குழப்பங்களுக்கு தீர்வு எழுதுங்கள்.
  தங்கள் நாட்டில் தங்கள் மதமே அர்த்தமில்லாமல் இருக்கும்போது நீங்கள் அண்டை வீட்டின் ஒழுகளை வர்ணிப்பது ஏன்?

  நாங்கள் எங்கையோ உள்ள கடவுளை தொழவில்லை,அந்நிய நாட்டு கடவுளை உம் தொழவில்லை.எங்களை படைதவவனை அல்லவா தொழுகின்றோம்.

  உங்கள் மத சாதிகளை ஒழிக்க பாடுபடுங்கள்.முதலில் மனிதனை மனிதனை நேசியுங்கள்.உங்கள் மதத்தையும் காக்கலாம். உங்கள் கடவுளையும் காக்கலாம்.
  அங்கே கடவுளே மனிதரை உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்றல்லவா பார்க்கிறார்.ஆக முதலில் உங்கள் கடவுளை திருத்துங்கள்.இங்கே இருக்கும் குழப்பங்கள் பத்தாது என்று மீண்டும் மத( மன ) கசப்பு வேண்டுமா?

  நீங்கள் இதற்காகவே website ஆரம்பித்து விட்டிர்கள் அதை எப்படியோ நடத்தி கொண்டுதான் இருபீர்கள்.
  ok இருக்கட்டும்.
  நாம் எல்லாரும் மனிதர்கள் அதிலும் பெருமையாய் சொல்லுவோமே தமிழன்.ஆம் அப்படி இருக்க உங்களின் மத உணர்வுள்ள வார்த்தைகளை பயன்படுத்தாமல் இருப்பது நல்லது.உங்களின் நோக்கம் நலத்துக்கான பாதை என்றால் மட்டும் என் கோரிக்கையை ஏற்கவும்.அதே போல Reply செய்பவர்களும் மத வெறிகளை காட்டுவது தெரிகிறது.தவிர்க்கலாம்.
  நீங்கள் உங்கள் மதத்தை கொண்டவரை மட்டுமா சார்ந்திருகிறிர்கள்?

  * மேலும் devapriya உங்கள் பதிவுகள் super … அவை இன்னும் என்னை கிறிஸ்துவை பற்றி ஆராய வைக்கிறது. என்னை கிறிஸ்துவுக்குள் பலபடுத்துகிறது.நன்றி.

  • jesubalan says:

   yow ne yennaya solla vara….ne solrathu unnake puriyathu pola ….

   • இஸ்ரேல் தொல்லியல் இயக்குனர் நூல் “The Bible Unearthed:
    பக்கம் 2 மற்றும் 117.
    பக்-2 The Historical Saga contained in the Bible – from Abraham’s encounter with God and his Journey to Canaan, to Moses deliverance of the Children of Israel from Bondage , to the rise and fall of the Kingdoms of Judea and Israel – was not a Miraculous Revealtion but a brilliant product of Human Imagination.
    பைபிள் தொன்மத்திலுள்ள கதைகள் இஸ்ரேலிற்க்கான தெய்வம் யகோவா பாபிலோன்னில் வாழ்ந்த ஆபிரகாமைத் தேர்ந்தெடுத்து கானான் தேசத்திற்கு அழைத்து வந்தார் கதை, மோசே எகிப்திலிருந்து எபிரேயர்களை அடிமைத் தளத்திலிருந்து் மீட்டு வந்தார் எனும் கதை, அதன் பின் பெரும் அரசாய் யூதேயா – இஸ்ரேல் இருந்தன என்பது இறைவெளிப்பாடு இல்லை. மனித வளத்தின் அற்புதமான கற்பனை.

 75. vijay says:

  தேவன் சிலரை அசுத்தத்திற்கு தெரிந்தது இருக்கிறார் ….உங்களுக்கு புரியுதா…..

 76. gowthaman says:

  neengal yesu endru solli yeesuvai kochchappaduthugireergal yesu migavum nallavar avar al seya mudiyadadhu ondrm illai avar paavam seybavar ellarayum mannippar ungalayum…………

 77. B.R. YADAV says:

  உலக மகா உண்மை விளம்பியும்,பேரறிவுஜீவியுமான ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீ தேவப்ரியாஜி அவர்கட்கு நோபல் பரிசு!? ச்சீ ச்சீ இம்மேதைக்கு இது ஜுஜீபி. கட்சி ஆரம்பித்தால் அடுத்த நாளே இவர் உலக அதிபராவது உறுதி. அப்பேர்பட்ட ஞானம். இதுகளைத்தான் ஞாலமும் உடனே அப்படியே ஏற்கும்.

 78. Shejo says:

  Dear Devipriyaji, your eyes are blinded..I mean your inner eyes. First of all, you have to know this: Christianity is not a religion ; it is an experience with GOD. And Bible is proved historically, scientifically,and philosophically.. The postings against Christianity and Jesus shows your cruel mind, whoever posts in this site, and inhumanity. No other vedas and any other ithakas are proved historically… If don’t like Jesus and Christianity and its people, please leave it.. do your own work and try to be like a human. Jesus never contends with you… If you continue do it but one day, before you leave this world, you will realise the truth. Don’t anyone. I assure you are not having peace of mind… please sit alone think about yourself… You will find the answer. The hope you believing will forsake you one day…Jesus bless you.
  with love Shejo

 79. Murugesh says:

  இயேசுவே
  எங்கள் சகோதர்கள் இவர்களை மன்னியும்
  மன்னியும்… 😦 😦

 80. vinnarasan says:

  இயேசுவே மெய்யான தெய்வம்

 81. Dhinakara raja says:

  பரிசுத்த வேதாகமத்தை புரிந்து படிக்காததினால் பிதற்றியுள்ளீர்கள் தேவி…

  • ஆபிராம் என்றால் கடவுளை ஏற்றவன், ஆபிரகாம் எனில் கடவுளினின்று விலகியவன். ஆபிரகாம் வழி கடவுளை விட்டு சாத்தான் வழி என பைபிளே சாட்சி சொல்கிறதே

   • ஆனந்த் says:

    அட அர லூசு சகோதரி உன்னையும் என் இயேசு நேசிக்கிறார். ஆபிரகாம் என்றால் ஜாதிகளுக்கு தகப்பன் என்று அர்த்தம் அல்லேலூயா

   • You can foolishly believe any thing but God- because you are wedded to stories of bible

   • Arun says:

    ஆபிராம் என்றால் உயர்ந்த தகப்பன், ஆபிரகாம் என்றால் பெருங்கூட்ட மக்களுக்கு தகப்பன். திரும்ப திரும்ப அறை குறை அறிவுடன் பேசாதீங்க

   • இஸ்ரேல் தொல்லியல் இயக்குனர் நூல் “The Bible Unearthed:
    பக்கம் 2 மற்றும் 117.
    பக்-2 The Historical Saga contained in the Bible – from Abraham’s encounter with God and his Journey to Canaan, to Moses deliverance of the Children of Israel from Bondage , to the rise and fall of the Kingdoms of Judea and Israel – was not a Miraculous Revealtion but a brilliant product of Human Imagination.
    பைபிள் தொன்மத்திலுள்ள கதைகள் இஸ்ரேலிற்க்கான தெய்வம் யகோவா பாபிலோன்னில் வாழ்ந்த ஆபிரகாமைத் தேர்ந்தெடுத்து கானான் தேசத்திற்கு அழைத்து வந்தார் கதை, மோசே எகிப்திலிருந்து எபிரேயர்களை அடிமைத் தளத்திலிருந்து் மீட்டு வந்தார் எனும் கதை, அதன் பின் பெரும் அரசாய் யூதேயா – இஸ்ரேல் இருந்தன என்பது இறைவெளிப்பாடு இல்லை. மனித வளத்தின் அற்புதமான கற்பனை.

 82. Ferdinand says:

  இவளுக்க பெயருதான் தேவப்ரியா மண்டையில ஒன்ணும் இல்ல மத வெறி பிடிச்சவ

 83. agasthiyan says:

  நீங்கள் சொல்வதைப் பார்த்தால் நீங்கள் எதையும் படிக்கவில்லை என்று தெரிகிறது. ரிக்,யசூர்,சாம,அதர்வனம்,பைபிள்,குரான்,சித்தர்கள்,முனிவர்கள் யாரை தெய்வம் என்று சொல்கிறார்கள் என்று பார்துவிட்டு பிறகு சொல்லுங்கள்.

  ஹிந்தி – யேஸ்ஸு
  ஆங்கிலம் – ஜீசஸ்
  தமிழ் – இயேசு
  அரபிக் – ஈஸா
  சமஸ்கிருதம் – ஈசன்(சிவன்)

  பரமேஸ்வரன் – பரம்+ஏசு+பரன்

  சுவாமி விவேகானந்தரின் ஞான தீபம் என்ற நூல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் வாங்கி படியுங்கள். ஓம் ப்ரஜாபதியே(இயேசு) போற்றீ

  • விவேகானந்தரின் நூல்களை பைபிள் கட்டுக்கதைகளை முழுமையாய் படித்து தான் எழுதியுள்ளேன்.

   ஆபிராம் என்றால் கடவுளை ஏற்றவன், ஆபிரகாம் எனில் கடவுளினின்று விலகியவன். ஆபிரகாம் வழி கடவுளை விட்டு சாத்தான் வழி என பைபிளே சாட்சி சொல்கிறதே

   • Arun says:

    தமிழ்ப் பெயர்களை முதலில் விளக்கம் கூறுங்கள். பிறகு எபிரேய பெயர்களை விளக்கமும்.

   • இஸ்ரேல் தொல்லியல் இயக்குனர் நூல் “The Bible Unearthed:
    பக்கம் 2 மற்றும் 117.
    பக்-2 The Historical Saga contained in the Bible – from Abraham’s encounter with God and his Journey to Canaan, to Moses deliverance of the Children of Israel from Bondage , to the rise and fall of the Kingdoms of Judea and Israel – was not a Miraculous Revealtion but a brilliant product of Human Imagination.
    பைபிள் தொன்மத்திலுள்ள கதைகள் இஸ்ரேலிற்க்கான தெய்வம் யகோவா பாபிலோன்னில் வாழ்ந்த ஆபிரகாமைத் தேர்ந்தெடுத்து கானான் தேசத்திற்கு அழைத்து வந்தார் கதை, மோசே எகிப்திலிருந்து எபிரேயர்களை அடிமைத் தளத்திலிருந்து் மீட்டு வந்தார் எனும் கதை, அதன் பின் பெரும் அரசாய் யூதேயா – இஸ்ரேல் இருந்தன என்பது இறைவெளிப்பாடு இல்லை. மனித வளத்தின் அற்புதமான கற்பனை.

 84. agasthian says:

  திருக்குறள்.

  பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
  நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார்.

  பொருள்: பொறியாகிய சிலுவையில் தன் ஐம் புலன்களை பலியாக்கிய இறைவனின் (இயேசு) வழி சென்றால் தான் நீடு வாழ்வாகிய சொர்கம் செல்ல முடியும் – திருவள்ளூவர்.

  அ – படைத்தவர்
  உ – இரட்சிக்கிறவர்
  ம் – அழிக்கிறவர்

  அ+உ+ம் – ஓம்.

  • பலி தருதல் என்றால் பைபிள் கதைகளின் இஸ்ரேலின் தேவன் பல நடைமுறைகளை தந்துள்ளார்.

   அதன்படி அந்த சிறு கடவுள் இருக்கும் ஒரே இடமான ஜெருசலேம் ஆலயத்தில் தான் தலைமைப் பாதிரியினால் உள்ளெ கோஷர் முறையில் தான் கொலை நடக்க வேண்டும் எனச் சட்டம் தந்துள்ளார். அப்படியிருக்க தன் பாவங்களுக்கானபடிக்கு ரோம் ஆட்சி கர்னர் மரண தண்டனையில் இறந்தால் பலியா?

   கொல்லானை – புலால் மறுத்தானை இவ்வுலகம் தொழும் என்றார் வள்ளுவர், சிற்றுயிர் கொலையையே ஏற்காதவர், கடவுளை அடைய நெய் -பால் தயிர் என அவிப் பொருட்கள் இட்டு வழியான வேத வேள்விகளை செய்து பின் புலால் உண்டால் பயன் இல்லை எனும் வள்ளுவர் சொல்வதைப் பைத்தியக்காரத்தனமாய் பொருள் கொண்டு பிதற்றினால் என்ன செய்வது.

   நம் முன்னோர் மன்னாவி உண்டனர், பூமியில் இறந்தனர், என்னை உண்பவர் பூமியில் இறக்க மாட்டர்கள் என ஏசு சொன்னதாயும் கதை உள்ளதே – யாருமே
   ஏசுவை உண்ணவில்லை, அல்லது இக்கதை பொய்.

 85. Richard says:

  வரலாறு என்றால் என்னவென்றே தெரியாமலிருக்கும் அறிவு ஜீவியே. உலகமே ஏற்றுக்கொண்ட இயேசு கிறிஸ்து பற்றி இன்னொருமுறை புறங்கூறாதே. நீ ஒரு முட்டாள்கள் என்று அறிந்து கொள்ளும் நாள் தொலைவில் இல்லை.

  • தமிழன் says:

   அப்படியென்றால் உலகில் முதலில் தாேன்றியது ஆங்கலம் மாெழியா?

  • Baki says:

   தேவன் இல்லை என்று மதிகேடன் தன் இருதயத்தில் சொல்லிக்கொள்ளுகிறான், அவர்கள் தங்களைக் கெடுத்து, அருவருப்பான அக்கிரமங்களைச் செய்துவருகிறார்கள், நன்மைசெய்கிறவன் ஒருவனும் இல்லை. சங்கீதம் 53 :1

 86. Baki says:

  தேவன் இல்லை என்று மதிகேடன் தன் இருதயத்தில் சொல்லிக்கொள்ளுகிறான், அவர்கள் தங்களைக் கெடுத்து, அருவருப்பான அக்கிரமங்களைச் செய்துவருகிறார்கள், நன்மைசெய்கிறவன் ஒருவனும் இல்லை. சங்கீதம் 53 :1

 87. dina says:

  மகிழ்ச்சி….
  மிக அழகாக கூறினீர்கள்… நீங்கள் கூறிய கற்பனைகள் அனைத்திற்குமே என்னிடம் ஆதாரம் உள்ளது… அதை கூறினால் இப்போது அல்ல எப்பொழுதுமே உங்களாள் பேச முடியாது. வரலாற்று கடிகாரத்தை நான் பின்னோக்கி சுழற்றுவேன் என்றால் உங்கள் தலை சுழன்றுவிடும். நீங்கள் எழுதும் உங்கள் கற்பனைகளும், அதன் பின் நடக்கும் உறையாடல்களை பார்க்கும்போது சிரிப்புதான் வருகிறது. நான் என் பதிலை உங்களுக்கு கூற வேண்டிய அவசியம் எனக்கில்லை, அந்த தகுதியும் உங்களிடம் இல்லை என்பதுதான் உண்மை… மதிப்பிற்குறிய தேவி பிரியா அவர்களே இனியாவது வரலாற்றின் உண்மை அறிந்து பேசுங்கள்.. ஏன் என்றால் யாருக்குமே வரலாறு தெரியாது என்கின்ற உங்களது எண்ணத்தையும், தலைகணத்தையும், அறியாமையையும் அது சுக்குநூறாக உடைக்கும்……. வாழ்த்துக்கள்……

 88. Intha katturaiyil porul illai. Etho oru mathatthai ava mathikkum ketta seyal thaan therikiradhu. Yesu irunthaara? illaiya? avar theivama?? illaiya? idhellam indru thevai illai. Neengal nalla manitharaai manitha neyathudan Ungal Vaalvai vaalnthu sellungal. adhuve ungaluku punniyam. idhellam paavam. Vendam Nanparey. Nalla visayangalai pakirungal. Nanri

 89. Stephen says:

  podi thevidiya punda unna mattum naan Neerla Pathan unnium un othalaum thanni katama ozupan
  Christianity pathi unnaku enna therium PESA Vara
  ithu fake religion ahh iruntha yeen 2.1 billion people
  Christian na irukanga.
  unmaiya kadavula follow panravaga nanga summa kallaum cementaum pathu kannathula poduravanga neenga

 90. john says:

  Peep punnda makkle..oru appanukku thaan pranthingala…vampila piranththukal

 91. tabitha. says:

  Ivargalai manniyum ivargal ariyamal seigirargal.paulai santhitha devan unnaiyum santhipar.

 92. jesubalan says:

  சகோதரி நீங்கள் யாரை கடவுள் என்கிறீர்கள்

  • இஸ்ரேல் தொல்லியல் இயக்குனர் நூல் “The Bible Unearthed:
   பக்கம் 2 மற்றும் 117.
   பக்-2 The Historical Saga contained in the Bible – from Abraham’s encounter with God and his Journey to Canaan, to Moses deliverance of the Children of Israel from Bondage , to the rise and fall of the Kingdoms of Judea and Israel – was not a Miraculous Revealtion but a brilliant product of Human Imagination.
   பைபிள் தொன்மத்திலுள்ள கதைகள் இஸ்ரேலிற்க்கான தெய்வம் யகோவா பாபிலோன்னில் வாழ்ந்த ஆபிரகாமைத் தேர்ந்தெடுத்து கானான் தேசத்திற்கு அழைத்து வந்தார் கதை, மோசே எகிப்திலிருந்து எபிரேயர்களை அடிமைத் தளத்திலிருந்து் மீட்டு வந்தார் எனும் கதை, அதன் பின் பெரும் அரசாய் யூதேயா – இஸ்ரேல் இருந்தன என்பது இறைவெளிப்பாடு இல்லை. மனித வளத்தின் அற்புதமான கற்பனை.

 93. Arun says:

  முதலாவது ரிக், யஜுர், சாமம், அதரவணம், சைவ சித்தாந்தம், சிவஞான போதம், ஆகியவை குறிப்பிடும் பிரஜாபதி என்னும் ஒரே இறைவன் யார் என்றும் புத்த மத நூலில் குறிப்பிடப்படும் மத்ரி யார் என்றும் ஆராய்ந்து உலகத்தின் மீட்பர் யார் என்றும் அறிந்து கொ‌ள்ளு‌ங்க‌ள். பிறகு பைபிளை விமர்சனம் பண்ணலாம். அறை குறை அறிவுடன் நீங்கள் இருக்க வேண்டாம். அது ஆபத்தானது. தேவன் உங்களை தெளிவு படுத்துவாராக. ஆமென்

  • இஸ்ரேல் தொல்லியல் இயக்குனர் நூல் “The Bible Unearthed:
   பக்கம் 2 மற்றும் 117.
   பக்-2 The Historical Saga contained in the Bible – from Abraham’s encounter with God and his Journey to Canaan, to Moses deliverance of the Children of Israel from Bondage , to the rise and fall of the Kingdoms of Judea and Israel – was not a Miraculous Revealtion but a brilliant product of Human Imagination.
   பைபிள் தொன்மத்திலுள்ள கதைகள் இஸ்ரேலிற்க்கான தெய்வம் யகோவா பாபிலோன்னில் வாழ்ந்த ஆபிரகாமைத் தேர்ந்தெடுத்து கானான் தேசத்திற்கு அழைத்து வந்தார் கதை, மோசே எகிப்திலிருந்து எபிரேயர்களை அடிமைத் தளத்திலிருந்து் மீட்டு வந்தார் எனும் கதை, அதன் பின் பெரும் அரசாய் யூதேயா – இஸ்ரேல் இருந்தன என்பது இறைவெளிப்பாடு இல்லை. மனித வளத்தின் அற்புதமான கற்பனை.இஸ்ரேல் தொல்லியல் இயக்குனர் நூல் “The Bible Unearthed:
   பக்கம் 2 மற்றும் 117.
   பக்-2 The Historical Saga contained in the Bible – from Abraham’s encounter with God and his Journey to Canaan, to Moses deliverance of the Children of Israel from Bondage , to the rise and fall of the Kingdoms of Judea and Israel – was not a Miraculous Revealtion but a brilliant product of Human Imagination.
   பைபிள் தொன்மத்திலுள்ள கதைகள் இஸ்ரேலிற்க்கான தெய்வம் யகோவா பாபிலோன்னில் வாழ்ந்த ஆபிரகாமைத் தேர்ந்தெடுத்து கானான் தேசத்திற்கு அழைத்து வந்தார் கதை, மோசே எகிப்திலிருந்து எபிரேயர்களை அடிமைத் தளத்திலிருந்து் மீட்டு வந்தார் எனும் கதை, அதன் பின் பெரும் அரசாய் யூதேயா – இஸ்ரேல் இருந்தன என்பது இறைவெளிப்பாடு இல்லை. மனித வளத்தின் அற்புதமான கற்பனை.

 94. sekar says:

  CHRISTINATY IS 100% BETTER THEN HINDU RELIGION.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

HINDUISM AND SANATAN DHARMA

Hinduism,Cosmos ,Sanatan Dharma.Ancient Hinduism science.

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் உள்ளபடியே

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

Tamilar Kural - Devapriya- தேவப்ரியா- (Based on Archaelogical,Historical & Theological)

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: