ஜேம்ஸ் வசந்தன் கிறிஸ்துவ இனவெறியின் அடிமை

கிறிஸ்துவ ஜெபக் கூடங்களில் (சர்ச்) இந்திய மக்களிடம் பிரிவினை வாதம் வளர்த்தல், தேசம் மீதான வெறுப்பு வளர்ப்பு, பொய்யான ஆரிய – திராவிட இனவாதம் பரப்பல் என்பதையே செய்கின்றன என்பதன் சாட்சி இசையமைப்பாளர் ஜேம்ஸ் வசந்தன்.

 

James vasantan

South Indian Music director James Vasanthan arrested and jailed for 13 days

James vasantan 1a

https://tamil.oneindia.com/news/tamilnadu/james-vasanthan-trouble-193091.htmlJames vasantan 1

https://tamil.oneindia.com/news/tamilnadu/james-vasanthan-seeks-apology-his-bad-comments-on-ilaiyaraaj-242880.html?utm_source=articlepage&utm_medium=dsktp&utm_campaign=similar-topic-sliderJames vasantan 1ab

How Indian Christians Lie with Bible tales

Bible tales have been proved beyond doubt – total fictions by Godless Barbaric Hebrews.  We quote the words of Director – Archaeology – Israel’s book “The Bible Unearthed”

//The Historical Saga contained in the Bible – from Abraham’s encounter with God and his Journey to Canaan, to Moses deliverance of the Children of Israel from Bondage , to the rise and fall of the Kingdoms of Judea and Israel – was not a Miraculous Revealtion but a brilliant product of Human Imagination.// Page-2

21151603_10214051267501962_5955893494741751594_n.jpg                                                              And most of the Israelite did not come from outside Canaan – they emerged from with in it. There was no mass Exodus from Egypt. There was no violent conquest of Canaan. Most of the people who formed early Israel were local people- the same people whom we see in the highlands throughout the Bronze and Iron Ages. The early Israelite were – irony of ironies – themselves original Canaanites. Page-117

One Prof. Ninan, a Typical Christian who has taken owe not to tell truth as per search has written many books and none has even 1% truth in it.TT

Bible is a Fascist fiction written to cheat the majority people. 

Christianity entered through Missionaries in India and Killed 10 Crore Indians mainly from Landless SC & St and backward class by Planned mis administration and Artificial manmade famines. English did not have its own Grammar or Dictionary till later 18th century, where as Sanskrit Grammar is dated to 5th Century BCE.

Christians Looted 600 Lakhs Crores from India, and Missionaries were the main conspirators.

The Gospel Tales show Jesus was a Racist and expected World to end in his life time and died Naked in Stake loosing all his faith in the Hebrw Bible tales Crying “God! Why you Abandoned Me!!! The Tales of Resurrection is pure fiction, and if Jesus was holy and his death abolished the Original sin reason of death of man in Earth, then nobody shoul lie.

Jews are Godless Savages as per Archaeology.                                                                           “Bible As Literature” Oxford University Press, written by 3 Professors John.A.Gabel, Charles B.Wheelr and Antony.D.York.                                                                                                   The small Corner of the Eastern Mediterranean, we have to keep reminding ourselves that it take up only Lower Third of that coast- particularly speaking was the Whole World to them. Page-77                                                                                                                    The Best Opportunity for Economic Development, it might seem was One they never took; Commerce by Sea with Mediterranean always at their door, the Israelites stubbornly remained a Land Locked People. They were effectively Shut off from the Coast at first by the Philistines, but the warfare between the two, more had to do with the Philistines attempt to expand toward the east than with any desire of the Israelite to gain access to Sea. Although the Palestinian Coast has no natural Harbors south of Carmel, this need not have been a Permanent Obstacle.                                                                        The Israelites were Content to Let others – Phoenicians and Egyptians conduct their Merchant Shipping for them, almost as though they Believed the Covenant Language in its Narrowest Sense as a Promise of Land and Nothing Further.                                               It is clear from their writings in the OT THAT THE SEA WAS ALWAYS to them, had no significant part to Play in their Thought. Pages 86-87.

Harward University HOD – Professor of Ecclesiastical History -Helmet Koester book-Introduction to the New Testament.                                                                                            The Quest for the Historic Kernels of the Stories of the Synoptic Narrative materials is very difficult. In fact such a quest is doomed to miss the point of such narratives, because these stories were all told in the interests of mission, edification, cult or theology (especially Christology) and they have no relationship to the question of Historically Reliable information.                                                                                                                        Precisely those elements and features of such narratives which vividly lead to the story and derived not from Actual Hisorical events, but belong to the form and style of the Genres of the several Narrative types. Exact statements of names and places are almost always secondary and were often introduced for the first time in the literary stage of the Tradition. P-64 V-II

If Jesus Christ of Gospel Fictions has no basis, there is no Historian of Church History in any Reputed University is willing to even consider St.Thomas coming to India, Kodungallur was under sea till early 9th century as per Archaeological Survey of India detailed excavations in 1978.

Prof.M.M. Ninan appears to be writing these fictional books -why? CHEAT

 

Intolerance – Christian force BJP to immerse Vajpayee’s in small river

After protests, Vajpayee’s ashes immersed in Nagaland’s ‘unnamed river’

https://www.thehindu.com/news/national/after-protests-vajpayees-ashes-immersed-in-unnamed-river-in-nagaland/article24792916.ece

In this October 28, 2003 file picture, the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, dressed in traditional Naga dress, addressing a public meeting in Kohima, Nagaland.In this October 28, 2003 file picture, the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, dressed in traditional Naga dress, addressing a public meeting in Kohima, Nagaland.   | Photo Credit: RITU RAJ KONWAR

The Nagaland Joint Christian Forum too said they were deeply concerned about the issue of immersion of Vajpayee’s ashes. “

Protests from tribal organisations made the BJP in Christian majority Nagalandopt for a ‘lesser’ river instead of the Doyang to immerse the ashes of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on Monday.

The Doyang is Nagaland’s longest and biggest river flowing from Japfu, the State’s second highest peak, and flows northward through Kohima, Zuhneboto and Wokha districts. The former Prime Minister’s ashes were to be immersed in Wokha district dominated by the Lotha Nagas.

On Sunday, the Lotha Hoho – apex body of the Lothas – said the BJP could perform the ritual alien to Naga culture and religious belief” anywhere in Nagaland except the Wokha area. It also asked the BJP to refrain from going against local sentiments.

The Nagaland Pradesh Congress Committee (NPCC) on Friday said the immersion of Vajpayee’s ashes in a river in the State was an insult to “our way of life”, as well as to the memory of the former Prime Minister.

ALSO READ
The urns containing ash of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at the BJP headquarters in New Delhi on August 22, 2018 before their distribution to BJP State presidents.

Immersion of Vajpayee ashes: BJP criticised for imposing ‘alien culture’ on Nagaland

In a statement, the NPCC said the BJP and its Nagaland unit had turned the immersion of ashes into a “circus” for petty political gains.

The Nagaland Joint Christian Forum too said they were deeply concerned about the issue of immersion of Vajpayee’s ashes. “We are not against any homage or practice of the party but to insist on carrying out the religious rite and culture of a certain religion which BJP keenly affiliates itself to, is suspect,” forum’s vice president N. Paphino said in a statement.

BJP’s Nagaland unit chief Temjen Imna Along Longkumer said the immersion was performed quietly in an unnamed river in Dimapur district without hurting the sentiments of anyone. Protests outside the BJP’s office in Dimapur, the State’s commercial hub, in the morning necessitated the change of plan.

A BJP leader said the immersion was done in one of the smaller rivers beyond the municipal limits of Dimapur.

The BJP workers, Mr. Longkumer said, were asked to gather at the Dimapur party office at 9 am. The protesters started gathering in the area by 8 am, making it clear the immersion would not be allowed to take place within the town.

“This [protest] should not have happened. Atalji is a national icon and should not be association with any religion. The State BJP’s minority morcha had taken the lead in immersing the ashes. As Christians, we all prayed in the presence of priests,” he said.

Mr. Longkumer insisted he did what he thought was right and that he was clear in his conscience. He cited the example of Mizoram, another Christian majority State, where Vajpayee’s ashes were immersed in the Tlawng river on Friday without any opposition.

In Mizoram

Representatives of the ruling Congress, other regional parties and civil society groups in Mizoram took part in the immersion ceremony that followed a funeral with Christian honour for the former Prime Minister

 

Fish- Ichthys was the symbol of Christian cult

Ichthys  Ichthus.svg.png

The ichthys or ichthus (/ˈɪkθəs/[1]), from the Greek ikhthýs (ἰχθύς 1st cent. AD Koine Greek [ikʰˈtʰys], “fish”) is a symbol consisting of two intersecting arcs, the ends of the right side extending beyond the meeting point so as to resemble the profile of a fish. The symbol was adopted by early Christians as a secret symbol. It is now known colloquially as the “sign of the fish” or the “Jesus fish”.

230px-Stele_Licinia_Amias_Terme_67646 Funerary stele with the inscription ΙΧΘΥϹ ΖΩΝΤΩΝ (“fish of the living”), early 3rd century, National Roman Museum

Cross  was not used till mid 4th century, cross came from Chi Rho  Simple_Labarum2.svg

The Chi Rho (/ˈkaɪ ˈroʊ/; also known as chrismon or sigla is one of the earliest forms of christogram, formed by superimposing the first two (capital) letters—chi and rho (ΧΡ)—of the Greek word ΧΡΙΣΤΟΣ (Christos) in such a way that the vertical stroke of the rho intersects the center of the chi.

Roman King Constantine wrote this on Christian segment of his army ΧΡΙΣΤΟΣ (Christos) and it was adopted in Churches slowly and by 7th century it became a Cross and a Lamb by side.

Earlier Cross was considered as the Killing weapon and not used. Later Lamb was replace by Naked Young man by side and later clothed. By 12th or 13th century man was put on cross clothed

Oldest Church constructed is in 5th Century

The Christians were very few and small communities and were assembling in house of one of their community. From Mid 3rd century few houses were converted as Church. old church3

No Church of any sort was known for even 200 years after death of Gospel Tales Hero. First Church constructed was only in 5th Century .old church

old church1

 

old church2

How Christian make Lies as book

We now see a book written by Prof.Joseph Kolangaden  – Retd Prof. & HOD English St.Joseph College Trichy, Vice-President Kerala History Congress and author of books in Tamil, English and Malayalam.

Kolangaden 1.png Kolangaden 2.pngThe Learned Author has written a small book “The Historicity of Apostle Thomas”– 1993, and he tries to list topically what are being proofs for alleged disciple of Gospel tale hero Jesus, so called St.Thomas. The book has an Historical apprisal by a Fellow Christian Prof.John Ochanathuruth, of Dept. of History, Calicut University.

Prof.Joseph Kolangaden has Chapter – 6 “Corroboration from Early Tamil Literature.”

Kolangaden 3.png  //Bardaisson was associated with ‘Elagabolus’ the author of ‘Chilappadikaram’. Bardaisson himself migh be ‘Madurai Koola Vankan Chattanar’ – the royal trade commissioner. // page -31

//’Manimekhalai’ celebrating the courtesan’s daughter turned ascetic, inculcates the diametrically opposite approach to sex, in fact the Manichaean attitude to sex.// page-

Kolangaden4 //Any way Manimekhalai Gathai 27 describes the ‘Isanuvadigal ‘ of Vanchimanagar with strict monotheism, most likely a reference to the nascent Christian community.// Page 31 -32.

Isan en kadavul ena saivavaathi -There is no mention of Any Isanuvadigal but only a Saivaite who says God Isa (Shiva) only God.

LEARNED PROFESSOR CHEATS

27. சமயக் கணக்கர் தம் திறம் கேட்ட காதை ஈசன் என் கடவுள் என சைவவாதி சொன்னது, இவருக்கு ஈசனுவடிகள் எனப் பொய்யாய் கதைப்பது புரியும்

Dr.Joseph Kolangaden, during this book writing was Vice-President Kerala History Congress. 

46c49-photo0054  13

படங்களை ஆராயும் கிறிஸ்துவ அறிஞர்கள் இப்படம் 10ம் நூற்றாண்டிற்குப் பிந்தையது எனக் குறித்துள்ளனர். மேலும் ஒரு பழைய படத்தை இங்கு கொணர்ந்து வைத்தலும் கடினம் அல்லவே.

//The St.Thomas Mount ( 6 miles from Mylapore) church treasures besides the bleeding cross, a painting of Our Lady traditionally considered to be by the Evangelist St.Luke and brought by St.Thomas.// Page 29

பரங்கிமலை சர்ச்சில் உள்ள சிலுவையில் உள்ள எழுத்துக்கள் 9ம் நூற்றாண்டு பஹலவி மொழியினது என அறிஞர்கள் குறித்துள்ளனர்.

An Appraisal from a fellow Christian Professor Mr.John Ochanathuruth, of University of Calicut- History Department. “As for as I could see from all the Shreds of Quotations presented by Prof. Kolangadan in this Volume, the antiquity of St.Thomas Tradition in South India cannot go beyond 13th Century. So for as direct and explicit support in favour of the St.Thomas Tradition in South India is concerned, I have No Doubt that the answer must be, None. Neither the Church Fathers nor the Apocryphal Acts say anything explicitly about Malabar. ” Pg- 79

தோமா வந்தார் என்பதற்கு ஆதாரம் தருகிறேன் என இவ்வாறு பொய்களப் புனைய பயன்படுத்தும் ஆதாரம்- வழிமுறை புதிய ஏற்பாடு சுவிசேஷங்கள் புனைந்த முறை ஆகும்.

ஏசு முதல் நூற்றாண்டில் இஸ்ரேல் ரோம் ஆட்சிக்கு அடிமைப்பட்டிருந்தபோது வாழ்ந்திருக்கலாம் எனப்படுகிறது, இவர் வாழ்க்கைக்கு நடுநிலை வரலாற்று ஆசிரியர் ஏற்கும்படி எவ்வித ஆதாரமும் கிடையாது. ஏசு ஒரு அடிப்படைவாத யூதராக, அந்தப் பகுதியின் எல்லைக்கான சிறு தெய்வம் கர்த்தரின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாட்டை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களான எபிரேயர் ஆட்சியைப் பெற வேண்டும், எனும் நம்பிக்கையில் ஈடுபடத் துவங்கிட, ரோம் கவர்னர் தன் படைவீரர்களை ஆயிரம் வீரர் தலைமையில் அனுப்பி கைது செய்து, ரோம் விசாரணைக்குப்பின், யூதர்களின் அரசன் (கிறிஸ்து) எனும் நிருபிக்கப்பட்ட குற்ற அட்டை தொங்க, ரோமன் மரண தண்டைனை முறை தூக்குமரத்தில் தொங்கி மரணமானார், என்பது அடிப்படை.

ஏசுவின் சீடர்கள் ஏசுவைப் புரிந்து கொள்ளவே இல்லையாம், அவர் தான் கைது ஆவேன் என்றெல்லாம் முன்பே சொல்லியும், அனைவரும் ஏசு கைதாகும் போது விட்டு ஓடினராம். ஆனால் ஏசு சொன்னதை புரிந்து கொள்ளாத, நம்பாத சீடர்கள் அவர் சொன்னவற்றை நினைவில் வைத்து சொன்னவை வைத்து சுவிசேஷங்கள்  புனையப்பட்டதாம்.

3ம்/4ம் நூற்றாண்டில் ஏசு சீடர்கள் ஏசுவை நம்பவில்லை என சுவிகள் உள்ளதை மாற்ற, பல சீடர்களும் பல நாடுகள் சென்றதாகக் கதைகள் புனைந்தனர். பல்வேறு ஊர்களில் இர்ந்த சர்ச்சுகள் எங்கள் சர்ச் இந்த சீடரால் துவங்கப்பட்டது எனப் புனைந்தவற்றில் ஒன்று, தோமா நடபடிகள் என்னும் புத்தகம்.

மாற்கு சுவியை நாம் பார்ப்போம். –தேவகுமாரன் இல்லை

ஏசுவை சீடர்கள் ஆசிரியரே எனவே( 15 முறை) அழைத்தனர். இவ்வாறு அழைத்தலை மத்தேயுவும் லூக்காவும் கைவிட்டனர். யூதர்கள் யாருமே சீடர் உட்பட ஏசுவை தேவகுமாரன் என அழைக்கவில்லை. யூதத் தலைமை பாதிரி கேட்பதாக (மாற்14:61) தெளிவான போர்ஜரி, யூத மதத்தில் கிறிஸ்து எனில் தேவ குமாரன் இல்லை என பைபிளியல் அறிஞர்கள் ஏற்கின்றனர்.

மாற்1:1 மிகப் பழைய ஏடுகளில் இல்லை; மாற்15:39 அவருக்கு எதிரே நின்றுகொண்டிருந்த ரோமன் நூற்றுவர் தலைவர், அவர் இவ்வாறு உயிர் துறந்ததைக் கண்டு, ‘ இம்மனிதர் உண்மையாகவே இறைமகன் ‘ என்றார்// –  இதே வசனத்தை லூக்கா ஆசிரியர் ரோமன்  ஆட்சியளாருக்கு எழுதிய சுவியில் லூக்23:47 இதைக் கண்ட ரோமன் நூற்றுவர் தலைவர், ‘ இவர் உண்மையாகவே நேர்மையாளர் ‘ என்று கூறிக் கடவுளைப் போற்றிப் புகழ்ந்தார்.

வியாதியஸ்தர்கள், மன நலம் பாதித்தோர்- கெட்ட ஆவிகள் பிடித்தோர் மட்டுமே ஏசுவை கிறிஸ்து என்பதாகவும் மாற்கு சொல்கிறது.

பைபிளியல் அறிஞர்கள் கூற்று.

“Who’s Who in New Testament” –Ronald  Brownrigg 1982

It seems that Mark’s Account was the first published account of the Life and death of Jesus, and it soon became an accepted work, forming the basis of the Gospel of Matthew and Luke and was also known to the writer of the 4th Gospel.  Page 178

“Jesus was the first-born son of a Jewish girl named Mary and her husband Joseph, a descendant of King David, who worked as Carpenter, at small town of Nazareth in the region of Palestine known as Galilee. The date of birth was about -5 B.C., and the place of birth in all probability Nazareth itself. Towards the end of first century A.D. it came to be widely believed by Christians that at the time of his birth his mother was still a virgin, who bore him by the miraculous intervention of God. This view, however though dear to many modern Christians for its doctrinal value, is unlikely to be true in point of fact.” Life of Jesus; J.C.Cadoux, Page -27.

//”The Gospels differ from one another in their presentation of the Style and kind of Messiahship which hw envisaged and the extent to which he actually claimed Messiahship….

Especially in the Gospel of Mark, the dramatic irony, of this secret is to be found in the fact that it was only the Evil Spirit possessing, the Mentally Handicapped who did recognise him until the last few months of his life.

The Gospel of John is unlike the other three, often called the 4th Gospel and was written latter. It describs an open acknowledgement by the Disciples of Jesus, that he was the Messiah, even at the beginning of his ministiry .//-Page 43 Who’s who in New Testament.

Now Please see what is the position Historically of the First -2-3 Chapters of Matthew and Luke which are called Infancy Narratives. As per New Catholic Encyclopedia-by Washington’ Catholic University

There seems to be no doubt that the Infancy Narratives of Matthew and Luke were later additions to the original body pf the Apostolic Catechesis, the content of which began with John the Baptist and ends with Ascension.  –Page- 695’ Vol-14 ;New Catholic Encyclopedia.

பழைய ஏற்பாடு தீர்க்கம் நிரைவேறியது கட்டுக்கதைகள்

நேரடியாக ஏசு கதையைச் சொல்லாமல் பழைய ஏற்பாடு தீர்க்கம் நிரைவேறியது என்ற முறையில், உண்மையாக ஏசுவின் கதையும் மறைந்து போயிற்று.  ஒரு தீர்க்கர் சொன்னதாக பழைய ஏற்பாட்டில் கிடையாது. மேலும் கலிலேயாவை ஆட்சி செய்ததும் பெரிய ஏரோது மகன் ஏரோது (லூக் 3:1)  அந்திபா தான். காரணமும் பொய். தீர்க்கமும் இல்லை.

மத்தேயு2:19 ஏரோது காலமானதும், …22 ஆனால் யூதேயாவில் அர்க்கெலா தன் தந்தைக்குப்பின் அரசாளுவதாகக் கேள்விப்பட்டு அங்கே போக அவர் அஞ்சினார்; கனவில் எச்சரிக்கப்பட்டுக் கலிலேயப் பகுதிகளுக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றார்.23 அங்கு அவர் நாசரேத்து எனப்படும் ஊருக்குச் சென்று அங்குக் குடியிருந்தார். இவ்வாறு, ‘ ″நசரேயன்″ என அழைக்கப்படுவார் ‘ என்று இறைவாக்கினர்கள் உரைத்தது நிறைவேறியது.

இதே போல ஏசு தன் மரணத்தை முன்பே சொன்னதாகக் கதை. இப்படி சொன்ன போது, மத்தேயுவிலும் மாற்கிலும், ஏசு மீண்டும் எழுந்தபின் கலிலேயாவில் சந்திப்பதாகச் சொன்னார்.

 ஏசு உயிர்த்து எழுந்தார் கட்டுக்கதைகள்: 

 பேதுரு மறுதலிப்பார் என முன்னறிவித்தல் (மத் 26:31-35; லூக் 22:31-34;யோவா 13:36-3௩8)

மாற்கு14:27 இயேசு அவர்களிடம், ‘ நீங்கள் அனைவரும் ஓடிப்போவீர்கள். ஏனெனில், ‘ ஆயரை வெட்டுவேன்; அப்போது ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும் ‘ என்று மறைநூலில் எழுதியுள்ளது.28ஆனால் நான் உயிருடன் எழுப்பப்பட்ட பின்பு உங்களுக்குமுன்பே கலிலேயாவுக்குப் போவேன் ‘ என்றார்.

மத்தேயு26:31 அதன்பின்பு இயேசு அவர்களிடம், ‘ இன்றிரவு நீங்கள் அனைவரும் என்னை விட்டு ஓடிப்போவீர்கள். ஏனெனில் ‘ ஆயரை வெட்டுவேன், அப்போது மந்தையிலுள்ள ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும் ‘ என்று மறைநூலில் எழுதியுள்ளது.32 நான் உயிருடன் எழுப்பப்பட்ட பின்பு உங்களுக்கு முன்பே கலிலேயாவுக்குப் போவேன் ‘

 மத்தேயு28:16 பதினொரு சீடர்களும் இயேசு தங்களுக்குப் பணித்தபடியே கலிலேயாவிலுள்ள ஒரு மலைக்குச் சென்றார்கள். 7 அங்கே அவரைக் கண்டு பணிந்தார்கள்.

மூல மாற்கில் காட்சியே கிடையாது.

லூக்காவில் ஜெர்சலேமில் முதலில் எம்மாவு போகும் வழியிலும் 2 சீடருக்கும், பின் 11 சீடருக்கும் ஏஸ்டர் என்றே காட்சி, பின் ஈஸ்டர் அன்றே வானுலகம் ஏறுகிறார்.

இதே லூக்கா ஆசிரியர் அப்போஸ்தலர் நடபடிகளில் 40 நாள் கழித்து தான் வானுலகம் செல்வார்.

யோவான் கதையே தனிக் கதை, முதலில் ஜெருசலேமில் காட்சிகள், ஆனால் சீடர்கள் கலிலேயா கடலில் பழைய தொழில் மீன்பிடிக்க செல்ல அங்கே காட்சி எனக் கதை.
ஏசு தானே தேவ குமாரன் எனச் சொன்னவை சுவிசேஷக் கதாசிரியர்களால் புனையப்பட்டவை. ஏசு மதமே ஆரம்பிக்கவில்லை.

Mark, Generally regarded as the earliest Gospel, originally contained no Appearance stories, but merely pointed forward tos subsequent appearances in Galilee(16:7). Appearance stories seems to have grown up as isolated units (pericopes) like the bulk of the gospel material. Inevitably, what was originally indescribable came to be described in earthly terms. The risen Christ talked, walked and even ate with his disciples as he had while on earth (Matt28, Luk 24, Jn 20 & 21 and Mk 16: 9-20). Clearly the only way Post-Apostolic Community could construct appearance stories was to model them on the stories from the earthly ministry. .. page 648 The Oxford companion to Bible.
நேர்மையாக ஏசு எங்கே சீடரோடு இயங்கினார் – தெரியாது

Bible Scholar A.M.Hunter- ஸ்காட்லாந்தின் அபேர்தின் பல்கலைக் கழக புதிய   ஏற்பாடுபேராசிரியர்– ஹன்டர் பின்வருமாறுசொல்லுகிறார்–

“If we had only Mark’ gospel we should infer that Jesus ministry was located in Galilee with one first and final visit to Jerusalem, and that the Galilean ministry began after Baptist John was imprisoned.
4th gospel takes a different view. Here the scene shifts backwards and forwards between Galilee and Judea during the first six chapters , from chapter 7 onward the scene is totally laid in Judea and Jerusalem,(See Jn 3:24 for Baptist John and Jesus).” –P 45, Works and Words of Jesus.
நம்மிடம் மாற்கு சுவிமட்டுமிருந்தால் நாம் இயேசு முழுமையாக சீடரோடு இயங்கியது     கலிலேயாவில் என்றும், -ஞானஸ்நானம் பெறவும் கடைசியாக மரணத்தின்போது மட்டுமே ஜெருசலேம் வந்தார்; மேலும் -ஞானஸ்நானகர் யோவான்கைதிற்குப் பிறகு, கலிலேயா இயக்கம் துவக்கினார் என்பதாகும்.  நான்காவது   சுவியோ வேறுவிதமாக,முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் யுதேயாவிலும் கலிலேயாவிலும் முன்னும்-பின்னும்   இயங்கியதாகவும்; 7ம்  அத்தியாயத்திற்குப் பின் முழுமையாக ஜெருசலேமிலும் யூதேயாவிலும் எனச் சொல்கிறார்,  யோவான்3:24- ஞானஸ்நானகர்   யோவான்  கைதிற்குப் முன்பே ஏசு இயக்கம் எனவும் காட்டும்.

ஏசு தானே தேவ குமாரன் எனச் சொன்னவை சுவிசேஷக் கதாசிரியர்களால் புனையப்பட்டவை.

Mackennal Professor of Church History at Oxford University . C. J. Cadoux’writes : “The speeches in the Fourth Gospel (even apart from the early messianic claim) are so different from those in the Syoptics, and so like the comments of the Fourth Evangelist both cannot be equally reliable as records of what Jesus said : Literary veracity in ancient times did forbid, as it does now, the assignment of fictitious speeches to historical characters: the best ancient historians made a practice of and assigning such speeches in this way.”——– 1. C.J. Cadoux: The Life of Jesus, p. 16.
ஏசு மதமே ஆரம்பிக்கவில்லை.

//All this should make clear that the view, which still persists in some circles that Jesus’s aim was to found a Church, different from Synagogue is quiet improbable. The Gospels themselves bear little trace of such a view…. Thus attempts to picture Jesus as breaking away Judaism, of Conceiving a religion in which Jews and Gentiles stood alike, equal in the sight of God, would appear to be in fragment contradiction to Probability//. page 144-45. Christian Beginnings Part- 2 by Morton Scott Enslin

“The office of Messiah-ship with which Jesus believed himself to be invested, marked him out for adistinctly national role: and accordingly we find him more or less confining his preaching and healing ministry and that of his disciples to Jewish territory, and feeling hesitant when on one occasion he was asked to heal a Gentile girl. Jesus, obvious veneration for Jerusalem, the Temple, and the Scriptures indicates the special place which he accorded to Israel in his thinking: and several features of his teaching illustrate the same attitude. Thus, in calling his hearers ‘brothers’ of  another (i.e., fellow-Jews) and frequently contrasting their ways with those of the Gentiles, in defending his cure of a woman on the Sabbath with the, plea that she was a daughter of Abraham’ and befriending the tax-collector Zacchaeus because he too is a son of Abraham, and in fixing the number of his special disciples at twelve to, match the number of the tribes of Israel-in all this Jesus shows how strongly Jewish a stamp he wished to impress upon his mission.” C.J. Cadoux:  p. 80-81

தாமஸ் எனப்படும் தோமோ இந்தியா வந்தார் என்பதற்கு எவ்வித ஆதாரமும் கிடையாது. இதற்கு மிகப் பழைய ஆதாரம் எனப்படுவது 3ம் நூற்றாண்டிலெ செவிவழிக் கதைகள் துணை கொண்டு சிரிய மொழியில் புனையப்பட்ட புத்தகமான ” தோமோவின் நடபடிகள்” என்பது ஆகும். இந்தியாவின் எந்தவொரு மொழியுலும் தோமோ- ஏசு என்னும் பெயர் கூட 16ம் நூற்றாண்டிற்கு முன்பானது ஏதும் இல்லை. கேரளத்தின் மலையாள மொழியில் ரம்பன் பாட்டு என்னும் பாடல்-இதன் மொழி நடை இது 19ம் நுற்றாண்டின் பிற்பகுதியுடையது என்பது தெளிவாகத் தெரிவிக்கிறது.

Why Church is spreading this Fables  I quote a Church Scholars WORK which tells Truth openly-  “Psychologically such a Perception is important , in that it helps to attach the involved population to a long tradition which in turn insets them with Dignity and Pride. Sociologically such a cognition defines Indian Christianity as Pre-Colonial phenomenon which is of Tremendous Existential Consequence.” – Page-40, The Christian Clergy in India, Vol.-I, T.K.Comen & Hunter.P.Malony, Sage Publications

The Myth is Thomas. Barthalmew and Addai all worked in Turkey, Afganistan Areas, and when these People were troubled by Roman Creation of RC Christianity And later Islam, the original Christians from Edessa– in modern Turkey who were Evangelised by Thomas and their Predeccors came to India. This is another Fraud Spread.
When was Edessa Converted?
“Edessa-the modern Urfa in North West Mesopotamia is a city with an immensely long history going back to the Babylonian & Assyrian age. About 132BC it has became a seat of local dynasty, one of whose king raised the pillar. CHRISTIANITY Was Introduced in the Jewish Colony in the 2nd Century CE, and the church developed a national spirit using the Syriac Language and becoming the First Seat of Christianity in the Syriac speaking Community.”- Page-2176, World History; Editor J.A.Hanmeston.

Former English Professor of St.Joseoph College, Trichy, Dr.Joseph Kolangodan wrote a book “The History of Apostle Thomas” and it has the total appraisal from a fellow Christian, Professor John Ochanthurthi, Dept. of History, Calicut University saying-
As the Well known Orientalist and Syrian Scholar George Every in his book “Christian Myths”(New York; Page-92)- India of this Legend (Acta THomae) is certainly not Malabar and may not be in the Indian Peninsula
But Who is Apostle Thomas?
“ The VERY NAME of the Apostle who is known as Thomas remains obscure. Thomas is the Greek form of the Aramaic Teoma whose Greek Translation is Didymas, meaning “Twin”, most probably his original name was Judas, and the Parentheses and the versional variants could have been Scribal clarification. How could an Apostle be known by an epithet or an adjective such as “TWIN” – “Person And Faith of Apostle Thomas in the Gospels”- Dr.George Kaniarakath,CMI

What is the Opinion about Acts of Thomas, in Catholic Church- Acta Thomae was composed in the Ist half of the 3rd Century AD in Gnostic Manichean circle with Encrastic tendencies. Page-411, Vol-3, New Catholic Encyclopedia
Did Thomas visit Kerala and built 7 and Half Churches as Indian Churches claim with the help of Malayalam Song called Ramban Song?
The Shores of Kerala were below Sea till 7th Century CE, and are called MALIANKARA Or Malankara- a Tamil word Means Mal-God Vishnu & Iyan- God Siva Kara-Land. The derivative says that THE Land was recovered by Gods Vishnu and Shiva.
Let us see from History of Christianity in India, Vol. I, by Fr. A. Mathias Mundadan, Professor of Church History and Theology at the Dharmaram Pontifical Institute, Bangalore, in says
Opinion seems to be Unanimously insupporting the Hypothesis that the whole or Greater part of the western section of the Kerala coast was once under waters and that the formation of the Land was due to some process of nature either gradual or Sudden.” Page-12
HOW RELIABLE IS RAMBAN SONG Or Other Keralite Traditions?
Rev.A.M.Mundaden says-
“Indian Tradition is clearly influenced by the accounts of the Acts of Thomas and also by the East Syrian Tradition.. Some of the elements of the Sacraments pf Confirmation may be regarded as details, which have crept in to the Account from the Portuguese Sources P.32
The so called details available are mostly the fruit of fertile imaginations, generously employed to fill the gaps and provide facile interpretation. P-3
Now I refer again Dr.Joseph Kolangodan wrote a book “The History of Apostle Thomas” and it has the total appraisal from a fellow Christian, Professor John Ochanthurthi, Dept. of History, Calicut University

As for as I could see from all the Shreds of Quotations presented by Prof. Kolangadan in this Volume, the antiquity of St.Thomas Tradition in South India cannot go beyond 13th Century. So for as direct and explicit support in favour of the St.Thomas Tradition in South India is concerned, I have No Doubt that the answer must be, None. Neither the Church Fathers nor the Apocrypal Acts say anything explicityly about Malabar.” Page 79

The Church Story Spreaders have been very clever when they refer Thomas fables they always say “TRADITION”- AND What does Tradition means – Rev.A.M.Mundaden says-

“.. whole story which lies shrouded in Legends, fables, fictions and confusing details. Quiet often One has no other option but tto fall back on what is claimed as tradion. No wonder then that Speculations,Surmises and Presumptions have characterized many studies of the period. To avoid filling into such pitfalls… out of a large basket of all sorts of materials all claiming to be Tradtion-facts: Legends, Myths, wishful thinking, telescoping of events easy hormonisation etc., P-2

Ramban Song as per Church claims was composed in 17th Century. But one of the Nasrani Thomas Christian website says that Linguistically it can be dated to 19th Century.

I quote from Rev.George Menachery Edited St. Thomas Christians Encyclopedia”,Vol-2, Article DID St.Thomas Really Come to INDIA- From a Doubter’s point of View by
Rev H.COMES. It explains-“Heracleon– (II Century) is the earliest author to throw a light on St.Thomas’s carrier; his grandparents might have known the Apostle. Now, discussing the problem of witness and blood martyrdom, he states in a casual way, as something well known, that Matthew, Philip, Thomas, and Levi(Thaddaues) had not met violent deaths. And Clement of Alexandria (150-211/16 A.D.) who quotes this Passage of Heracleon and corrects some of his ideas, does not challenge this facts.”

It explains and analyses further in detail all other points and finally concludes as-
” For all these reasons it is our honest opinion, and thus we conclude, that Christianity was brought to India, not by St.Thomas, but by merchants, refugees and missionaries from Persia; that in this movement of Christianity towards India, Rewardshir, which was not only a great church, but also a great port, played an important part; that the St.Thomas Tradition itself may have been brought to Socotra to Konkan -Gujarat and to South India by these early settlers and missionaries from Persia; but that its ultimate origin may have been some of the regions near Palestine Christianized in the First Century.” Page-24

And I explained that AT Edessa Christianity was introduced in 2nd Century only, a follow-up of that, this time little more Authentic from Catholic Encyclopedia from Online site-
http://www.newadvent.org/cathen/05282a.htm///The exact date of the introduction of Christianity into Edessa is not known. It is certain, however, that the Christian community was at first made up from the Jewish population of the city. According to an ancient legend, King Abgar V, Ushana, was converted by Addai, who was one of the seventy-two disciples. (For a full account see ABGAR.) In fact, however, the first King of Edessa to embrace the Christian Faith was Abgar IX (c. 206). Under him Christianity became the official religion of the kingdom. As for Addai, he was neither one of the seventy-two disciples as the legend asserts, nor was he the Apostle Thaddeus, as Eusebius says (Hist. Eccl., IV, xiii), but a missionary from Palestine who evangelized Mesopotamia about the middle of the second century, and became the first bishop of Edessa.//

On Ramban Pattu Tradition http://www.stmaryssharjah.com,
and article titled ST. THOMAS THE APOSTLE- Written by Mr. Mathen Manathala says-
“This tradition has many contradictions and factual errors. First of all there were no Brahmins in the Malabar Coast until the eight century. Secondly, the places where he is supposed to have founded churches were non existent as those parts of the western coast were still under the Arabian Sea. Thirdly, ordination of Kassesos and “Rambans” was not practiced in Christianity until the first quarter of the second century any where in the world. The only written evidence to this Malabar tradition is found in the “Ramban Pattu” supposed to be written in early 17th century, but the language used denotes a much later time, sometime in the 19th century.”

 

 

Christianity Grew by Swrod not by Jesus tales

Christianity today is one of the three Largest religions of the world, though there are more than 50,000 denominations with variety of beliefs. Christianity spread away only by the Sword and Genocides of Missionary activities i.e., from 5th to 20th century, but what about Origin of Christianity.

Rodney Stark a sociologist of religion, presently the Distinguished Professor of the Social Sciences at Baylor University did his P.Hd at California University Berekely, made his doctoral thesis as Book as                                               stark

The Rise of Christianity -How the Obscure, Marginal Jesus Movement Became the Dominant Religious Force in the Western World in a Few Centuries. Stark who made big analysis of early 20th century reporting of Growth of Iskcon in West(Hare Krishna Movement) and also Mormon church for his analysis.

Stark fixes a Number of 1000 converts by 40CE and a growth rate of 4% year to reach 3-4 million by 300CE. Now a VATICAN Historian analysed his work & his claim is as follows

Bruce Malina, who has argued that Stark’s estimated growth rate is too high:
220 bishops (so Henry Chadwick) attended the Council of Nicea called by Constantine in A.D. 325. These bishops functioned in a face-to-face society. Now in a face-to-face society the maximum number of persons with whom one can interact is ca. 4,000 (so the anthropologist, Jeremy Boissevain); hence, “scientifically” speaking (that is, mathematically), the number of Christians at the time of the Council of Nicea was ca. 880,000, the result of a growth rate of ca. 2.5 percent per year [hence Stark] postulates a growth rate that is exaggeratedly high. –
— Bruce Malina, Book Review of Rodney Stark’s The Rise of Christianity, in The Catholic Biblical Quarterly 59 (1997): pp. 593-595.

Year Christians Year Christians  
40 1,000 130 7,451 After100 years after Death of Jesus only 7500 out  of 55 Million
50 1,250 150 11,642  
60 1,563 200 35,527  
70 1,953 250 1,08,420  
80 2,441 300 3,30,872  
90 3,051 325 8,00,000 Rome Govt Makes Chrisitanity as Official Religion
100 3,815 350 2,00,00,000 Roman Sword as tool
    400 5,70,00,000 Roman Sword as tool

WHAT We need to Understand is all these HISTORIANS REJECT BIBLE Fictions in Acts of Apostles which gives many figures Act 1:15 – 120; 2:1 Several Hundred 4:$ 5000, 21:20 Several Thousand of Jews

Above Historians estimate list says by 100CE it was 3,815 and by 130CE 7500 Christians out of 55 Million

This research is confirmed by other researchers, some of the books are

1 Corinthians 1:26 26 Brothers and sisters, God chose you to be his. Think about that! Not many of you were wise in the way the world judges wisdom. Not many of you had great influence, and not many of you came from important families.

From Start Christians target was Un-educated who fall easy prey to cheat and Paul’s letter demand money from them, and Paul said world would end in his life time. What was the early Christians meetings are- as expert summaries-

In 31, the most severe of all the persecution was ended when Emperor Constantine became Christian.  The big minority rapidly swelled into big majority and 80 years later it had became practically illegal for a Citizen of Roman empire not to be Christian. One Hundred years after that the words Roman and Christian seems to have become inter-challengable.  Page-531; Vol-3; Chambers Encyclopedia

“Early Christian meetings involved anarchic and undignified shoutings ans raving.  They worshipped a Jweish Healer who had been executed as a rebel against Rome and absurdly claimed that their dubious Holy man had come back to life again, had risen in to the Sky and would return at any momnent trailing celestical clouds of glory to found a Heavenly Kingdom on earth.   -page-17 The great religions – Richard Cavendish

The Oldest Record of an Independent Christian dedicated Church comes from 3rd century or later only as mostly a group is too small and meet in house of one of the members

 

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே